Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.24

Daugavpilī 2018.gada 13.jūlijā (prot. Nr.15, 22.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. Izteikt 8.23.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.23. Daugavpils Stropu pamatskola - attīstības centrs;".

2. Svītrot 8.35.apakšpunktu.

3. Izteikt 8.80.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.80. Daugavpils Futbola skola;".

4. Papildināt ar 8.82. un 8.83.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.82. Daugavpils Ledus sporta skola;

8.83. Daugavpils Individuālo sporta veidu skola.".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks I.Prelatovs

 

Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 13.jūlija saistošo noteikumu Nr.24 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 24.panta otrās daļas 2.punktu, pašvaldības nolikums nosaka pašvaldības administrācijas struktūru.

Ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmumu Nr.682, 2018.gada 22.februāra lēmumu Nr.51, 17.maija lēmumu Nr.231 un Nr.232, nepieciešams izdarīt grozījumus pašvaldības nolikumā.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumu tiek precizēts budžeta iestāžu saraksts:

- izsakot 8.23.apakšpunktu jaunā redakcijā;

- svītrojot 8.35.apakšpunktu;

- izsakot 8.80.apakšpunktu jaunā redakcijā;

- papildinot ar 8.82. un 8.83.apakšpunktu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks I.Prelatovs

14.07.2018