Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 415

Rīgā 2018. gada 10. jūlijā (prot. Nr. 32 21. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa"

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma
16. panta septīto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 147. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 13.2.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.2.2.4. transportlīdzekļiem, kas veic pasažieru komercpārvadājumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem (turpmāk - taksometrs);";

1.2. izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Tehnisko apskati taksometram neveic, ja piešķirtās licences kartītes derīguma termiņš ir beidzies, piešķirtā licences kartīte ir anulēta vai tās darbība ir apturēta normatīvajos aktos par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem noteiktajā kārtībā.";

1.3. izteikt 21.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.9. taksometra piešķirtās licences kartītes derīguma termiņš ir beidzies, piešķirtā licences kartīte ir anulēta vai tās darbība ir apturēta normatīvajos aktos par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem noteiktajā kārtībā;";

1.4. papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 5. punktu šādā redakcijā:

"5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīvas 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (pamatdirektīvas).";

1.5. papildināt 1. pielikuma 3.1. koda A1 daļu aiz vārdiem "redzamības traucēkļu" ar vārdiem "izņemot netiešās redzamības sistēmas sastāvdaļas";

1.6. papildināt 1. pielikuma 3.3. kodu ar A4 daļu šādā redakcijā:

"A4. Lai tāda transportlīdzekļa vadītājam, kas pēc konstrukcijas ir paredzēts braukšanai pa ceļa kreiso pusi, nodrošinātu pietiekamu redzamību virzienā uz priekšu, transportlīdzekļa kreisajā pusē papildus jāuzstāda netiešās redzamības sistēma. Minētā sistēma sastāv no spoguļu pāra, kas, savstarpēji atspoguļojot attēlu pēc periskopa principa, nodrošina vadītājam brauktuves kreisās puses pārredzamību (turpmāk - spoguļu pāris), un attēla reģistrēšanas ierīces (piemēram, videokameras) ar attēla atspoguļošanas ierīci (piemēram, ekrānu). Netiešās redzamības sistēmu sastāvdaļas un to stiprinājumi nedrīkst traucēt vadības ierīču vai drošības sistēmu darbību vai būtiski aizsegt vadītāja redzamības lauku. Netiešās redzamības sistēmai jābūt novietotai transportlīdzekļa salonā. Attēla reģistrēšanas ierīcei un attēla atspoguļošanas ierīcei jābūt savstarpēji savienotām ar vadu un pieslēgtām pie pastāvīga elektrotīkla.

Spoguļu pārim jāizmanto I, II, III vai L klases spoguļi, kuri ir atbilstoši sertificēti un marķēti. Transportlīdzekļa spogulim, kas vērsts virzienā uz priekšu, jābūt uzstādītam transportlīdzekļa kreisajā pusē pēc iespējas tuvāk statnei aiz vējstikla daļas, kuru notīra stiklu tīrītāju slotiņas. Spogulim nedrīkst būt redzamību pasliktinoši bojājumi vai pārklājums, tam jābūt regulējamam un pienācīgi nostiprinātam tā, lai kustības laikā patvaļīgi nemainītos tā stāvoklis.

Attēla reģistrēšanas ierīcei jābūt identificējamai, ar redzamu marku un modeli, jāieslēdzas, iedarbinot transportlīdzekļa motoru, jānodrošina redzamība diennakts gaišajā un tumšajā laikā, kā arī sliktas redzamības apstākļos, un tai jāatbilst šādiem tehniskajiem parametriem:

a) attēla frekvence ≥ 30 kadri sekundē;

b) izšķirtspēja ≥ 2 megapikseļi;

c) attēla sensora izmērs ≥ 1/3";

d) ierakstītā attēla leņķis < 100°;

e) minimālais uztvertais apgaismojums ≤ 0,05 lx;

f) diafragmas atvērums ≥ F/1,4;

g) maksimāli pieļaujamie gabarītizmēri, ieskaitot stiprinājumus (garums, platums, augstums): 150 x 100 x 100 mm;

h) ekspluatācijas temperatūras diapazons no -20 °C līdz +45 °C.

Attēla reģistrēšanas ierīcei jābūt novietotai transportlīdzekļa kreisajā pusē pēc iespējas tuvāk statnei aiz vējstikla daļas, kuru notīra stiklu tīrītāju slotiņas. Tai jābūt regulējamai un pienācīgi nostiprinātai tā, lai kustības laikā nemainītos tās stāvoklis.

Attēla atspoguļošanas ierīcei jābūt identificējamai, ar redzamu marku un modeli, jāieslēdzas, iedarbinot transportlīdzekļa motoru, jānodrošina redzamība diennakts gaišajā un tumšajā laikā, kā arī sliktas redzamības apstākļos, un tai jāatbilst šādiem tehniskajiem parametriem:

a) jānodrošina krāsains attēls;

b) atkarībā no apkārtējā apgaismojuma automātiski jāpielāgo ekrāna spilgtums un kontrasts;

c) attēla frekvence ≥ 30 kadri sekundē;

d) izšķirtspēja ≥ 1280 x 720 pikseļi;

e) spilgtums ≥ 400 cd/m2;

f) kontrasts ≥ 350:1;

g) ekrāna diagonāles izmērs no 17 līdz 30 cm;

h) ekspluatācijas temperatūras diapazons no -20 °C līdz +45 °C.

Attēla atspoguļošanas ierīcei jābūt novietotai vadītāja redzamības zonā un iebūvētai vai nostiprinātai pie transportlīdzekļa paneļa.

Attēla reģistrēšanas ierīcei un attēla atspoguļošanas ierīcei jābūt savstarpēji savienotām ar vadu. Attēla atspoguļošanas ierīcei jāveic tikai viena funkcija - jāattēlo videokameras fiksētais attēls tiešsaistē. Par attēla atspoguļošanas ierīci nedrīkst izmantot transportlīdzekļa izgatavotāja paredzēto ekrānu.

Prasība attiecībā uz netiešās redzamības sistēmas uzstādīšanu neattiecas uz transportlīdzekļiem, kas pēc konstrukcijas ir paredzēti braukšanai pa ceļa kreiso pusi un noteikti Ceļu satiksmes likuma 10. panta astotās daļas 1. punkta "c", "d" un "e" apakšpunktā.";

1.7. izteikt 1. pielikuma 3.3. koda B daļas tabulu šādā redakcijā:

"3.3.

Pārbaudes metode

Vērtēšanas kritēriji

Novērtējums

1) Vizuāla

2) Redzamības lauka mērījumi, ja nepieciešams

B1. Nav obligātā atpakaļskata spoguļa vai ierīces; prasībām neatbilstošs spoguļu vai ierīču skaits, tips, klase vai izvietojums; atpakaļskata spogulis vai ierīce nenodrošina pietiekamu redzamību atpakaļskatā

2

B2. Nesertificēts, neatbilstoši sertificēts spogulis vai ierīce transportlīdzeklim, kas pirmo reizi reģistrēts līdz 2000. gada 31. decembrim

1

B2. Nesertificēts, neatbilstoši sertificēts spogulis vai ierīce transportlīdzeklim, kas pirmo reizi reģistrēts, sākot ar 2001. gada 1. janvāri

2

B3. Sīki spoguļa vai ierīces izturību neietekmējoši vai redzamības lauku par mazāk nekā 20 % samazinoši bojājumi; spoguļa regulēšanas mehānisms darbojas neefektīvi; vieglajam automobilim spogulis vai ierīce nav regulējama labajā pusē, bet ir atpakaļskata spogulis kreisajā pusē un salonā

1

B3. Jebkādi spoguļa vai ierīces izturību ietekmējoši vai redzamības lauku par vairāk nekā 20 % samazinoši bojājumi; atpakaļskata spoguļa vai ierīces pārklājums vai attēlu kropļojoši bojājumi, vai neatbilstošs stiprinājums; atpakaļskata spogulis nav regulējams

2

B4. Netiešās redzamības sistēmas ierīces bojājumi vai nedrošs tās stiprinājums, bet redzamība netiek būtiski ietekmēta; spoguļi nav sertificēti vai atbilstoši marķēti vai nav regulējami; netiešās redzamības sistēmu komponentes un to stiprinājumi traucē vadības ierīcēm vai aktīvo drošības sistēmu darbībai vai būtiski aizsedz vadītāja tiešās redzamības zonu

2

B4. Transportlīdzeklis ar vadību labajā pusē nav aprīkots ar netiešās redzamības sistēmu; netiešās redzamības sistēmas ierīce(-es) vai tās(-o) novietojums neatbilst prasībām; netiešās redzamības sistēmas ierīces bojājumi vai nedrošs stiprinājums, kā rezultātā redzamība ir traucēta vai netiek nodrošināta; netiešās redzamības ierīce nedarbojas

3"

1.8. izteikt 1. pielikuma 10. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"10. TAKSOMETRI";

1.9. izteikt 1. pielikuma 10.1. koda A1 daļu šādā redakcijā:

"A1. Taksometram atbilstoši normatīvajiem aktiem par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem jābūt aprīkotam ar taksometra numura zīmēm, speciālu, uz jumta nostiprinātu un izgaismotu taksometra pazīšanas zīmi un salonā aiz vējstikla piestiprinātu gaismas kontrolsignālu.";

1.10. svītrot 1. pielikuma 10.2. kodu;

1.11. izteikt 1. pielikuma 10.3. kodu šādā redakcijā:

"10.3. Skaitītājs

A. Prasības

A1. Taksometram jābūt aprīkotam ar darba kārtībā esošu ierīci, kas rāda pakalpojuma maksu un nodrošina ienākumu uzskaiti (turpmāk - skaitītājs).

A2. Skaitītājam jāatbilst likuma "Par mērījumu vienotību" prasībām un jābūt ar derīgu verifikācijas uzlīmi. Datus par skaitītāja verifikāciju atbilstības novērtēšanas institūcija ievada transportlīdzekļu reģistrā. Ievadītajiem datiem jāļauj identificēt skaitītāju un tā verifikācijas derīguma termiņu.

A3. Skaitītājam jāatbilst normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtību. Datus par apstiprināta skaitītāja modeli, modifikāciju vai versiju Valsts ieņēmumu dienests ievada transportlīdzekļu reģistrā.

B. Prasību izpildes vērtēšanas kritēriji un novērtējumi

10.3.

Pārbaudes metode

Vērtēšanas kritēriji

Novērtējums

Vizuāla B1. Nav skaitītāja vai tas nedarbojas

2

B2. Nav derīgas skaitītāja verificēšanas zīmes; neatbilstoši dati vai nav datu par skaitītāja verifikāciju transportlīdzekļu reģistrā

2

B3. Prasībām neatbilstošs skaitītāja modelis, modifikācija vai versija

2"

2. Šo noteikumu 1.5., 1.6. un 1.7. apakšpunkts stājas spēkā 2018. gada 1. novembrī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis

18.07.2018