Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 358

Rīgā 2018. gada 26. jūnijā (prot. Nr. 30 3. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma
55. panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 23. nr.; 2010, 41., 206. nr.; 2012, 85. nr.; 2013, 250. nr.; 2014, 138. nr.; 2015, 192., 252. nr.; 2017, 251. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Amalgamas plombu pārpalikumus savāc un nodod komersantiem, kuriem ir atļauja bīstamo atkritumu apsaimniekošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtību. Lai nepieļautu dzīvsudraba iekļūšanu kanalizācijas ūdeņos un tiešu vai netiešu nonākšanu vidē, zobārstniecības iekārtas izvadi ir aprīkoti ar amalgamas atdalītājiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 17. maija Regulas Nr. 2017/852 par dzīvsudrabu un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1102/2008, 10. pantā noteiktajām prasībām."

2. Papildināt noteikumus ar 6.1 nodaļu šādā redakcijā:

"6.1 Prasības Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības iestādēm

177.1 Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības iestāde sniedz Nacionālo bruņoto spēku karavīriem un zemessargiem primāro veselības aprūpi vai sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, tai skaitā ārstniecību dienas stacionārā.

177.2 Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības iestāde atbilst šajos noteikumos noteiktajām vispārīgajām prasībām ārstniecības iestādēm un vispārīgajām prasībām ambulatorajām ārstniecības iestādēm.

177.3 Nacionālo bruņoto spēku vienības ārstniecības iestāde (turpmāk -vienības ārstniecības iestāde) ir ārstniecības iestāde, kurā ārstniecības personas sniedz Nacionālo bruņoto spēku karavīriem un zemessargiem neatliekamo medicīnisko palīdzību un sekundāro ambulatoro veselības aprūpi vienību uzdevumu izpildes laikā.

177.4 Vienības ārstniecības iestāde atbilst vispārīgajām prasībām, kas šajos noteikumos noteiktas ārstniecības iestādēm, izņemot prasības, kas minētas šo noteikumu 3. un 4. punktā.

177.5 Vienības ārstniecības iestādē ir:

177.5 1. administratīvās un saimnieciskās telpas;

177.5 2. ārstniecības līdzekļu glabāšanas telpas;

177.5 3. ārstniecības līdzekļi.

177.6 Vienības ārstniecības iestāde var veidot pagaidu medicīniskās palīdzības punktus atbilstoši Ārstniecības likuma 55.1 panta pirmajai daļai."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis

29.06.2018