Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 335

Rīgā 2018. gada 12. jūnijā (prot. Nr. 28 21. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta
divdesmit otrās daļas 1., 2. un 3. punktu, 17. panta divpadsmito daļu,
39. panta trešo daļu un 42. panta trīspadsmito daļu,
Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 44. panta
trīspadsmito daļu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
likuma 44. panta trešo daļu un 48. panta četrpadsmito daļu
un Publiskās un privātās partnerības likuma 19. panta
trešo daļu un 37. panta trīspadsmito daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 45., 100. nr.; 2018, 75. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.1. apakšpunktā skaitļus un vārdus "1. punktu un 42. panta devīto daļu" ar skaitļiem un vārdiem "1. punktu, 42. panta devīto un 9.1 daļu".

2. Izteikt 2.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.8. e-izziņa - elektroniskā izziņa, kurā elektroniskā veidā apkopota reģistros pieejamā informācija, lai pārbaudītu kandidāta vai pretendenta atbilstību prasībām, kas minētas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1., 2., 4. un 5. punktā, 42. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 6., 7., 12., 13. un 14. punktā un otrās daļas 2. punktā, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 44. panta pirmās daļas 1., 4., 5., 6. un 7. punktā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 6. un 7. punktā un otrās daļas 2. punktā, kā arī Publiskās un privātās partnerības likuma 37. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 5. un 6. punktā un otrās daļas 2. punktā;".

3. Aizstāt 26.2. apakšpunktā skaitļus un vārdus "2. un 4. punktu" ar skaitļiem un vārdiem "2., 4. un 5. punktu".

4. Papildināt noteikumus ar 28.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.2.4. reģistrācijas valsti;".

5. Aizstāt 32.1.2. apakšpunktā vārdus "(datumi, procesu apraksti)" ar vārdiem "(datumi, procesu apraksti) un īpašnieku vai kapitāla daļu īpašnieku (turētāju) reģistrācijas valsti".

6. Izteikt 5. un 6. pielikumu šādā redakcijā:

"5. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 108

<datums>

E-IZZIŅA
par likvidācijas un maksātnespējas procesiem,
saimnieciskās darbības apturēšanu vai reģistrācijas valsti

Sērija URN Nr. <Transakcijas numurs> - <Dokumenta numurs>

Pārbaudāmās personas dati: <juridiskajām personām: «juridiskās personas nosaukums», reģistrācijas Nr. «juridiskās personas reģistrācijas numurs» vai fiziskajām personām: «fiziskās personas vārds un uzvārds» personas kods «fiziskās personas kods»>.

Uzņēmumu reģistrā ir šādi dati par pārbaudāmās personas maksātnespējas procesu <Juridiskajām personām: likvidāciju vai apturētu saimniecisko darbību>.

<datums un apraksts>.

Latvijas Republikā Uzņēmumu reģistrā reģistrētai pārbaudāmai personai saistībā ar ārzonas1 fakta noteikšanu <dati nav pieejami (nepieciešamā informācija ārpus e-izziņu apakšsistēmas pieprasāma no pārbaudāmās personas).>/<nav datu par ārvalstīs reģistrētām juridiskām personām, kas ir vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieki (turētāji).>/<ir šādi dati par ārvalstīs reģistrētām juridiskām personām:>

Personas statuss Reģistrācijas valsts
Persona, kuras filiāle reģistrēta Latvijas Republikā <valsts>
Vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu īpašnieks vai turētājs <valsts>

Piezīme. 1 To zemu nodokļu vai beznodokļu valstu vai teritoriju saraksts, kuras nav uzskatāmas par ārzonu Publisko iepirkumu likuma 1. panta 3.1 punkta izpratnē, pieejams Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.

Informācijas pieprasījuma pamatojums: <likums><likuma pants>.

Izziņa sagatavota elektroniski un derīga bez paraksta

E-izziņas autentiskuma pārbaudes kods: <7 simbolu kods>

Ja informācija, kas par kandidātu vai pretendentu iegūta no datubāzes vai no citiem avotiem, neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais kandidāts vai pretendents ir tiesīgs iesniegt pasūtītājam izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu.

6. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 108

<datums>

E-IZZIŅA
par likvidācijas un maksātnespējas procesiem,
saimnieciskās darbības apturēšanu vai reģistrācijas valsti

Sērija URA Nr. <Transakcijas numurs> - <Dokumenta numurs>

Pārbaudāmās personas dati: <juridiskajām personām: «juridiskās personas nosaukums», reģistrācijas Nr. «juridiskās personas reģistrācijas numurs» vai fiziskajām personām: «fiziskās personas vārds un uzvārds» personas kods «fiziskās personas kods»>.

Uzņēmumu reģistrā nav aktuālo datu par pārbaudāmās personas maksātnespējas procesu <Juridiskajām personām: likvidāciju vai apturētu saimniecisko darbību>.

Latvijas Republikā Uzņēmumu reģistrā reģistrētai pārbaudāmai personai saistībā ar ārzonas1 fakta noteikšanu <dati nav pieejami (nepieciešamā informācija ārpus e-izziņu apakšsistēmas pieprasāma no pārbaudāmās personas).>/<nav datu par ārvalstīs reģistrētām juridiskām personām, kas ir vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieki (turētāji).>/<ir šādi dati par ārvalstīs reģistrētām juridiskām personām:>

Personas statuss Reģistrācijas valsts
Persona, kuras filiāle reģistrēta Latvijas Republikā <valsts>
Vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu īpašnieks vai turētājs <valsts>

Piezīme. 1 To zemu nodokļu vai beznodokļu valstu vai teritoriju saraksts, kuras nav uzskatāmas par ārzonu Publisko iepirkumu likuma 1. panta 3.1 punkta izpratnē, pieejams Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.

Informācijas pieprasījuma pamatojums: <likums><likuma pants>.

Izziņa sagatavota elektroniski un derīga bez paraksta

E-izziņas autentiskuma pārbaudes kods: <7 simbolu kods>

Ja informācija, kas par kandidātu vai pretendentu iegūta no datubāzes vai no citiem avotiem, neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais kandidāts vai pretendents ir tiesīgs iesniegt pasūtītājam izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu."

7. Izteikt 12. pielikumu šādā redakcijā:

"12. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 108

Sodu reģistrā pārbaudāmās tiesību normas e-izziņas vajadzībām

1. Pārbaudāmās tiesību normas attiecībā uz pretendentu, kandidātu, personālsabiedrības biedru (ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība) un personu, uz kuras iespējām pretendents vai kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām

Tiesību akts

Tiesību akta norma

Pārbaudes periods (mēneši)

Krimināllikums 79.1 pants

36 (60*)

79.2 pants
79.4 pants
79.6 pants
88. pants
88.1 pants
88.2 pants
88.3 pants
89.1 pants
154.1 pants
177. pants
177.1 pants
178. pants
179. pants
184. panta trešā daļa
190.1 pants
195. pants
198. pants
199. pants
218. pants
320. pants
321. pants
322. pants
323. pants
326. pants
326.1 pants
326.2 pants
326.3 pants
Konkurences likums 11. panta pirmā daļa (tostarp jebkurš no minētās daļas apakšpunktiem), ja horizontālo karteļa vienošanos kā izslēgšanas pamatu no iepirkuma procedūras ir norādījusi Konkurences padome

12 (18*)

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss Vienlaikus konstatēti pārkāpumi:

41. panta otrā daļa un 159.8 panta septītā daļa

12 (18*)

189.2 panta trešā daļa

36

 
2. Pārbaudāmās tiesību normas attiecībā uz šā pielikuma 1. punktā minēto personu valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt šīs personas darbībās, kas saistītas ar filiāli

Tiesību akts

Tiesību akta norma

Pārbaudes periods (mēneši)

Krimināllikums 79.1 pants

36 (60*)

79.2 pants
79.4 pants
79.6 pants
88. pants
88.1 pants
88.2 pants
88.3 pants
89.1 pants
154.1 pants
177. pants
177.1 pants
178. pants
179. pants
184. panta trešā daļa
190.1 pants
195. pants
198. pants
199. pants
218. pants
320. pants
321. pants
322. pants
323. pants
326. pants
326.1 pants
326.2 pants
326.3 pants
 
3. Pārbaudāmās tiesību normas attiecībā uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības

Tiesību akts

Tiesību akta norma

Pārbaudes periods (mēneši)

Konkurences likums 11. panta pirmā daļa (tostarp jebkurš no minētās daļas apakšpunktiem), ja horizontālo karteļa vienošanos kā izslēgšanas pamatu no iepirkuma procedūras ir norādījusi Konkurences padome

12

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss Vienlaikus konstatēti pārkāpumi:

41. panta otrā daļa un 159.8 panta septītā daļa

12

189.2 panta trešā daļa

36

Piezīme. * Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā paredzētais pārbaudes periods."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

22.06.2018