Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/12

Rīgā 2018.gada 11.jūnijā (prot. Nr.23, 1.p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 28.novembra lēmumā Nr. 1/29 "Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika"

Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma
15.panta 1.1 daļu un likuma "Par sabiedrisko
pakalpojumu regulatoriem
" 9.panta pirmās daļas
2.punktu un 25.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 28.novembra lēmumā Nr. 1/29 "Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 236.nr.; 2018, 51.nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 2.5. un 2.6.apakšpunktu;

1.2. izteikt 29.punktu šādā redakcijā:

"29. Pārvades sistēmas ekspluatācijas izmaksas aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

Ieksp = Itehn proc + Ipers + Irem + Isaimn + Isist,

kur:

Ieksp - pārvades sistēmas ekspluatācijas izmaksas [EUR];

Itehn proc - dabasgāzes zudumu un tehnoloģiskā procesa nodrošināšanas izmaksas [EUR];

Ipers - personāla un sociālās izmaksas [EUR];

Irem - kārtējo īpašuma uzturēšanai nepieciešamo un veikto ekspluatācijas remontu izmaksas [EUR];

Isaimn - pārējās saimnieciskās darbības izmaksas [EUR];

Isist - dabasgāzes apgādes nodrošināšanas izmaksas [EUR].";

1.3. papildināt ar 30.1punktu šādā redakcijā:

"30.1 Dabasgāzes apgādes nodrošināšanas izmaksas (Isist), kas ir nepieciešamas, lai sistēmas operators izpildītu Ministru kabineta noteikumos noteikto pienākumu nodrošināt enerģētiskās krīzes laikā nepieciešamo dabasgāzes izņemšanas jaudu no Inčukalna pazemes gāzes krātuves, tarifu projektā iekļauj atbilstoši iepriekšējā kalendārā gada faktiskajai vērtībai.";

1.4. izteikt 46.punktu šādā redakcijā:

"46. Pārvades sistēmas operators reizinātājus un sezonālā faktora lielumus aprēķina atbilstoši Eiropas Komisijas 2017.gada 16.marta Regulai Nr. 2017/460, ar ko izveido tīkla kodeksu par harmonizētām gāzes pārvades tarifu struktūrām.";

1.5. svītrot 47., 49., 50., 51., 52. un 53.punktu;

1.6. izteikt 60.punktu šādā redakcijā:

"60. Atslēdzamās jaudas gada produkta tarifu ieejas punktiem no citas valsts pārvades sistēmas aprēķina šādi:

Tat ie (g) = Tie (g)×(1-Kpārsl),

kur:

Tat ie,(g,) - atslēdzamās jaudas gada [EUR/kWh/d/gadā] produkta tarifs ieejas punktiem no citas valsts pārvades sistēmas.";

1.7. papildināt ar 60.1punktu šādā redakcijā:

"60.1 Atslēdzamās jaudas ceturkšņa, mēneša, dienas un pašreizējās dienas produktu tarifu ieejas punktiem no citas valsts pārvades sistēmas aprēķina šādi:

Tat ie (c,m,d,dl) = Tie(c,m,d,dl)×(1-Kpārsl)×S(c,m,d,dl),

kur:

Tat ie,(,c,m,d,dl) - atslēdzamās jaudas ceturkšņa [EUR/kWh/d/cet], mēneša [EUR/kWh/d/mēn], dienas un pašreizējās dienas [EUR/kWh/d] produkta tarifs ieejas punktiem no citas valsts pārvades sistēmas.";

1.8. izteikt 61.punktu šādā redakcijā:

"61. Atslēdzamās jaudas gada tarifu izejas punktiem uz citas valsts pārvades sistēmu aprēķina šādi:

Tat iz (g) = Tiz (g)×(1-Kpārsl),

kur:

Tat iz (g,) - atslēdzamās jaudas gada [EUR/MWh/d/gadā] produkta tarifs izejas punktiem uz citas valsts pārvades sistēmu.";

1.9. papildināt ar 61.1punktu šādā redakcijā:

"61.1 Atslēdzamās jaudas ceturkšņa, mēneša, dienas un pašreizējās dienas produktu tarifu izejas punktiem uz citas valsts pārvades sistēmu aprēķina šādi:

Tat iz (c,m,d,dl) = Tiz (c,m,d,dl) ×(1-Kpārsl) × S(c,m,d,dl),

kur:

Tat iz (c,m,d,dl) - atslēdzamās jaudas ceturkšņa [EUR/kWh/d/cet], mēneša [EUR/kWh/d/mēn], dienas un pašreizējās dienas [EUR/kWh/d] produkta tarifs izejas punktiem uz citas valsts pārvades sistēmu.";

1.10. izteikt 63.punktu šādā redakcijā:

"63. Šīs metodikas 62.punktā minētajiem ieejas un izejas punktiem atslēdzamās virtuālās pretplūsmas jaudas gada produkta tarifu aprēķina šādi:

Tp virt (g) = T (ie, iz) (g)× Kvirt,

kur:

T p virt (ie.,iz,) (g) - atslēdzamās virtuālās pretplūsmas jaudas gada [EUR/kWh/d/gadā] produkta tarifs ieejas vai izejas punktā.";

1.11. papildināt ar 63.1punktu šādā redakcijā:

"63.1 Šīs metodikas 62.punktā minētajiem ieejas un izejas punktiem atslēdzamās virtuālās pretplūsmas jaudas ceturkšņa, mēneša, dienas un pašreizējās dienas produktu tarifu aprēķina šādi:

Tp virt (c,m,d,dl) = T (ie, iz) (c,m,d,dl) × Kvirt, ×S(c,m,d,dl),

kur:

Tp virt (ie.,iz,) (c,m,d,dl) - atslēdzamās virtuālās pretplūsmas jaudas, ceturkšņa [EUR/kWh/d/cet], mēneša [EUR/kWh/d/mēn], dienas un pašreizējās dienas [EUR/kWh/d] produktu tarifs ieejas vai izejas punktā.";

1.12. izteikt 66.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"66. Sistēmas operators līdz katra gada 1.februārim, bet, ja regulators ir pieņēmis lēmumu par tarifu pārskata cikla pagarināšanu, līdz attiecīgā gada 1.februārim, rakstveidā un elektroniskā formā iesniedz regulatoram izvērtēšanai:";

1.13. papildināt ar 74.1punktu šādā redakcijā:

"74.1 Izmaksas, kas saistītas ar dabasgāzes nodrošināšanu pārvades sistēmas starpsavienojumā ar Inčukalna pazemes gāzes krātuvi uz 2018.gada 1.martu, ievērojot sistēmas operatora 2017.gadā rīkoto izsoli, un kas atbilst dabasgāzes daudzumam 3160 tūkst. MWh (300 milj.m3), atgūstamas 2018./2019.gada un 2019./2020.gada tarifu pārskata ciklā.";

1.14. svītrot 75.punktu.

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

14.06.2018