Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā

Izdarīt Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 12. nr.; 1998, 15. nr.; 2000, 23. nr.; 2002, 15. nr.; 2004, 5. nr.; 2006, 20. nr.; 2008, 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2012, 203. nr.; 2017, 47. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:

papildināt otro daļu pēc vārda "katra" ar vārdiem "piecu līdz";

aizstāt trešajā daļā vārdu "laikrakstā" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā".

2. Izteikt 2. panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Vēlēšanu komisija kā pastāvīga pašvaldības iestāde darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru laiku."

3. Izteikt 5. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju un pārējos vēlēšanu komisijas locekļus ievēlē attiecīgās republikas pilsētas dome vai novada dome triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas vai viena mēneša laikā pēc domes izveidošanas."

4. Aizstāt 9. pantā vārdu "laikrakstā" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā".

5. 12. pantā:

izslēgt pirmo daļu;

izslēgt otrajā daļā vārdus "priekšsēdētāju un".

6. Papildināt 22. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja nepieciešams, šā panta pirmajā daļā minētajām personām var uzdot pildīt iecirkņa komisijas locekļu pienākumus, izņemot piedalīšanos komisijas lēmumu pieņemšanā un komisijas priekšsēdētāja vai sekretāra aizvietošanu. Šo personu atlīdzības apmērs pielīdzināms iecirkņa komisijas locekļu atlīdzības apmēram, kas noteikts šā likuma 21. panta trešajā un 3.1 daļā, un ēdināšanas izdevumi kompensējami iecirkņa komisijas locekļiem Ministru kabineta noteiktajā apmērā.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 17. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 30. maijā

13.06.2018