Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā

Izdarīt Ģeotelpiskās informācijas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2009, 205. nr.; 2010, 205. nr.; 2013, 106. nr.; 2014, 199. nr.; 2016, 241. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 4. panta trešajā daļā vārdus "un sestajā".

2. 10. pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ģeodēzisko darbību veic attiecīgi sertificētas personas, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos valsts un pašvaldību institūciju darbinieki, kuri ir ieguvuši akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ģeodēzijas inženiera vai zemes ierīcības inženiera, vai kartogrāfijas inženiera profesionālo kvalifikāciju vai arī ieguvuši inženierzinātņu maģistra grādu ģeomātikā, ģeodēzijā, zemes ierīcībā vai kartogrāfijā.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Šā likuma 16. panta 1. punktā minētās kartogrāfiskās darbības veic personas, kuras ieguvušas akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ģeogrāfijā, ģeomātikā, ģeodēzijā, zemes ierīcībā, kartogrāfijā, vides zinātnē un kuru profesionālā kompetence atbilst attiecīgo darbību veikšanai."

3. Izteikt 12. panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra izveido un uztur pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmu "Latvijas Pozicionēšanas sistēma", nodrošinot tās bezmaksas izmantošanu. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas "Latvijas Pozicionēšanas sistēma" pārzinis."

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 21. un 22. punktu šādā redakcijā:

"21. Personas, kuras līdz 2018. gada 30. jūnijam kā valsts vai pašvaldību institūciju darbinieki veic ģeodēzisko darbību, bet nav ieguvušas šā likuma 10. panta trešajā daļā noteikto izglītību (redakcijā, kas spēkā no 2018. gada 1. jūlija), ir tiesīgas turpināt ģeodēzisko darbību ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam.

22. Personas, kuras līdz 2018. gada 30. jūnijam veic kartogrāfisko darbību, bet nav ieguvušas šā likuma 10. panta piektajā daļā noteikto izglītību (redakcijā, kas spēkā no 2018. gada 1. jūlija), ir tiesīgas turpināt kartogrāfisko darbību ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam."

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 17. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 30. maijā

01.07.2018