Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par nekustamā īpašuma "Lādes" Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām — valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai

1. pants. (1) Atsavināt sabiedrības vajadzībām — valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai — nekustamā īpašuma "Lādes" Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (kadastra Nr. 8070 007 0246, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Ķekavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000109407), sastāvā esošo zemes gabalu (kadastra apzīmējums 8070 007 1344) 2,35 hektāru platībā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā atsavināmā zemes gabala robežas attēlotas šā likuma 1. pielikumā, un atsavināmā zemes gabala robežu apraksts dots šā likuma 2. pielikumā.

2. pants. Šā likuma 1. panta pirmajā daļā minētā nekustamā īpašuma sastāvā esošais zemes gabals atsavināms Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

3. pants. Satiksmes ministrija šā likuma 1. panta pirmajā daļā minēto nekustamā īpašuma sastāvā esošo zemes gabalu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieraksta zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 10. maijā.
 
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 24. maijā
Likuma "Par nekustamā īpašuma "Lādes" Ķekavas pagastā,
Ķekavas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām —
valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7
Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"
1. pielikums
Nekustamā īpašuma "Lādes" Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā,
sastāvā esošā atsavināmā zemes gabala (kadastra apzīmējums 8070 007 1344) robežu shēma

Likuma "Par nekustamā īpašuma "Lādes" Ķekavas pagastā,
Ķekavas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām —
valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7
Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"
2. pielikums
Nekustamā īpašuma "Lādes" Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, sastāvā esošā atsavināmā zemes gabala (kadastra apzīmējums 8070 007 1344) robežu apraksts
Nr. p. k.

 

Robežposmu numurs saskaņā ar plānuPlāna situācijas elementi, pa kuriem noteikta robeža
1.15*—68No zemes vienību (kadastra apzīmējums 8070 007 1352 un 8070 007 1350) kopējā robežpunkta uz austrumiem pa sauszemes līniju pa zemes vienības (kadastra apzīmējums 8070 007 1350) robežu
2.68—66Uz ziemeļiem pa sauszemes līniju pa zemes vienības (kadastra apzīmējums 8070 007 1350) robežu
3.66—69*Uz ziemeļrietumiem pa grāvja vidu pa zemes vienības (kadastra apzīmējums 8070 007 1350) robežu
4.69*—17*Uz austrumiem pa grāvja vidu pa zemes vienības (kadastra apzīmējums 8070 007 1350) robežu līdz zemes vienības (kadastra apzīmējums 8070 007 1351) robežai
5.17*—18*Uz austrumiem pa grāvja vidu pa zemes vienības (kadastra apzīmējums 8070 007 1351) robežu līdz zemes vienības (kadastra apzīmējums 8070 007 1350) robežai
6.18*—82Uz austrumiem pa grāvja vidu pa zemes vienības (kadastra apzīmējums 8070 007 1350) robežu līdz zemes vienības (kadastra apzīmējums 8070 007 0528) robežai
7.81—26Uz dienvidaustrumiem pa sauszemes līniju pa zemes vienības (kadastra apzīmējums 8070 007 0528) robežu līdz zemes vienībai (kadastra apzīmējums 8070 007 0535)
8.26—25Uz dienvidiem pa sauszemes līniju pa zemes vienības (kadastra apzīmējums 8070 007 0535) robežu līdz zemes vienībai (kadastra apzīmējums 8070 007 0482)
9.25—23Uz dienvidrietumiem pa sauszemes līniju pa zemes vienības (kadastra apzīmējums 8070 007 0482) robežu līdz zemes vienībai (kadastra apzīmējums 8070 007 0562)
10.23—22Uz dienvidrietumiem pa sauszemes līniju pa zemes vienības (kadastra apzīmējums 8070 007 0562) robežu līdz zemes vienībai (kadastra apzīmējums 8070 007 1328)
11.22—10Uz dienvidrietumiem pa sauszemes līniju pa zemes vienības (kadastra apzīmējums 8070 007 1328) robežu līdz zemes vienībai (kadastra apzīmējums 8070 007 1329)
12.10—15*Uz ziemeļrietumiem pa sauszemes līniju pa zemes vienības (kadastra apzīmējums 8070 007 1345) robežu līdz zemes vienību (kadastra apzīmējums 8070 007 1352 un 8070 007 1350) kopējam robežpunktam
25.05.2018