Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49. nr.; 1991, 27./28. nr.; 1992, 18./19. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1. nr.; 1997, 5., 11. nr.; 1998, 1. nr.; 1999, 24. nr.; 2001, 15. nr.; 2002, 23. nr.; 2003, 14. nr.; 2004, 4., 8., 22. nr.; 2005, 7. nr.; 2006, 14. nr.; 2007, 24. nr.; 2008, 8. nr.; 2009, 3., 9., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 183. nr.; 2012, 199. nr.; 2013, 97., 228. nr.; 2014, 25., 257. nr.; 2016, 31., 241. nr.; 2017, 70., 117. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 5. panta devīto un desmito daļu.

2. 6. pantā:

izslēgt pirmās daļas 2. un 4. punktu;

papildināt trešo daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:

"6) uzņēmuma galvenais nodarbošanās veids un papildu nodarbošanās veidi.";

izslēgt ceturtās daļas 1. punktu;

izslēgt ceturtās daļas 2. punktā vārdus "kā arī direktora vai pārvaldnieka";

izteikt ceturtās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) valdes locekļu tiesības pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi vai kopīgi;";

papildināt ceturto daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:

"5) ziņas par reorganizāciju."

3. 7. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"7. pants. Reģistrācijai iesniedzamie dokumenti un to glabāšana";

papildināt pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"Katram reģistrācijas numuram Uzņēmumu reģistra žurnālā atbilst lieta (dokumentu krājums) ar tādu pašu numuru."

4. Papildināt 8. pantu ar septiņpadsmito daļu šādā redakcijā:

"Lēmumu par ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā, atteikumu izdarīt ierakstu vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu Uzņēmumu reģistra amatpersona pieņem triju darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Tādā pašā termiņā Uzņēmumu reģistra amatpersona pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā uz tiesas nolēmuma pamata."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 32. un 33. punktu šādā redakcijā:

"32. Grozījumi šā likuma 6. pantā attiecībā uz Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāmo informāciju par kooperatīvajām sabiedrībām stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

33. Uzņēmumu reģistrs līdz 2019. gada 30. jūnijam, nepieņemot atsevišķu lēmumu, aktualizē Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāmo informāciju par kooperatīvo sabiedrību, izslēdzot no tā galveno nodarbošanās veidu un papildu nodarbošanās veidus, statūtu parakstīšanas datumu, pamatkapitāla minimālo lielumu, paju skaitu un to nominālvērtību, kā arī aizstājot ziņas par valdes locekļu kopīgu pārstāvību ar prokūristu ar ziņām par valdes locekļu kopīgu pārstāvību."

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 10. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 24. maijā

07.06.2018