Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.305

Valmierā 2018.gada 26.aprīlī (prot. Nr.4, 27.§)

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu

Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. aizstāt 1.6.3.10.apakšpunktā vārdus "Cēsu iela 19, Valmiera" ar vārdiem "Rīgas iela 25C, Valmiera";

2. svītrot 1.18.10., 1.18.13., 1.18.16. un 1.18.21.apakšpunktu.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.305 "Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) domes 25.01.2018. lēmumu Nr.28 (protokols Nr.1, 31.§) "Par Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas darbības izbeigšanu un jaunas Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas izveidošanu, tās nolikuma apstiprināšanu" (turpmāk - Lēmums Nr.28) tika izbeigta divu Pašvaldības komisiju darbība un tā vietā tika izveidota jauna Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija.

Saskaņā ar Pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumu Nr.37 (protokols Nr.1, 40.§) "Par Ēku un būvju ekspluatācijas pieņemšanas komisijas darbības izbeigšanu" (turpmāk - Lēmums Nr.37) tika izbeigta Ēku un būvju ekspluatācijas pieņemšanas komisijas darbība.

Saskaņā ar Pašvaldības domes 26.04.2018 lēmumu Nr.173 tika izbeigta Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas darbība.

Atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktam pašvaldības dome apstiprina sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un sastāvu. Attiecīgi Ministru kabineta 26.09.2017. noteikumi Nr.581 "Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām" jau nosaka, ka Valmieras pilsēta ir Valmieras sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā (turpmāk - MK noteikumi Nr.582).

2. Īss projekta satura izklāsts Grozījumi Pašvaldības 27.06.2013. saistošajos noteikumos Nr.159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums" veikti atbilstoši Pašvaldības domes Lēmumiem Nr.28, Nr.37 un Nr.173 un MK noteikumiem Nr.582.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Līdzšinējās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

27.04.2018