Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 277

Rīgā 2018. gada 15. maijā (prot. Nr. 24 8. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 34 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 34 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 14. nr.; 2017, 76. nr.; 2018, 43. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.1.4. privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem, - 1 925 000 euro;".

2. Izteikt 7.3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.3.4. privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem, - 9 625 000 euro;".

3. Izteikt 8.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2. pētniecība, kas ietver vismaz vienu no šādām pētniecības kategorijām:

8.2.1. pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā:

8.2.1.1. fundamentālie pētījumi, kuriem pieejamais publiskais finansējums nepārsniedz 20 procentus no kopējā šo noteikumu 11. punktā minētā publiskā finansējuma, neskaitot šo noteikumu 8.2.1.2. apakšpunktā minētos fundamentālos pētījumus. Projekta iesniegumi, kas paredz tikai fundamentālo pētījumu īstenošanu, tiek vērtēti atsevišķi no šo noteikumu 8.2.1.2. apakšpunktā minētajiem pētījumiem;

8.2.1.2. rūpnieciskie pētījumi. Vienā projekta iesniegumā var apvienot rūpnieciskos pētījumus ar fundamentālajiem pētījumiem, ja kopējais publiskais finansējums fundamentālā pētījuma īstenošanai nepārsniedz 20 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

8.2.1.3. eksperimentālā izstrāde, ja tiek īstenoti rūpnieciskie pētījumi. Kopējais publiskais finansējums eksperimentālajām izstrādēm nepārsniedz 20 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

8.2.2. otrajā un turpmākajās projektu iesniegumu atlases kārtās:

8.2.2.1. fundamentālie pētījumi šo noteikumu 21. punktā minētajos gadījumos. Kopējais publiskais finansējums fundamentālo pētījumu īstenošanai nepārsniedz 10 procentus no kopējā šo noteikumu 21. punktā minēto projektu īstenošanai attiecīgajā kārtā pieejamā publiskā attiecināmā finansējuma;

8.2.2.2. rūpnieciskie pētījumi;

8.2.2.3. eksperimentālā izstrāde, ja projekta ietvaros tiek īstenoti rūpnieciskie pētījumi. Kopējais publiskais finansējums eksperimentālajai izstrādei nepārsniedz 20 procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām;".

4. Svītrot 8.2.1 apakšpunktu.

5. Aizstāt 23.2. apakšpunktā vārdus "vadošais partneris" ar vārdiem "projekta iesniedzējs".

6. Aizstāt 23.3. apakšpunktā vārdus "vadošajam partnerim" ar vārdiem "finansējuma saņēmējam".

7. Izteikt 25.1 punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"25.1 Otrajā un turpmākajās projektu iesniegumu atlases kārtās projekta iesniegumu iesniedz, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.-2020. gadam. Projekta iesniegumam pievieno šādus pielikumus:".

8. Aizstāt 30.2. apakšpunktā skaitļus un vārdus "33. un 45. punkta" ar skaitļiem un vārdiem "33., 45. un 46. punkta".

9. Papildināt 33.1.1. apakšpunktu aiz skaitļa "45." ar vārdu un skaitli "un 46.".

10. Aizstāt 33.2. apakšpunktā skaitļus un vārdus "33. un 45. punkta" ar skaitļiem un vārdiem "33., 45. un 46. punkta".

11. Izteikt 34.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.2. netiešās attiecināmās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta rezultātu sasniegšanu, bet atbalsta un nodrošina atbilstošus apstākļus atbalstāmo darbību īstenošanai un rezultātu sasniegšanai. Īstenojot ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu, netiešās attiecināmās izmaksas ir:

34.2.1. šo noteikumu 35. punktā minētās izmaksas;

34.2.2. šo noteikumu 8.4. un 21.3. apakšpunktā minēto darbību īstenošanas izmaksas, kas nepārsniedz divus procentus no šo noteikumu 43. punktā minēto izmaksu kopsummas."

12. Papildināt 36.9. apakšpunktu aiz skaitļa "30.1.2." ar skaitli "34.2.2.".

13. Papildināt 36.10. apakšpunktu aiz skaitļa "45." ar skaitli "46.".

14. Papildināt 47.1.2. apakšpunktu aiz skaitļa "45." ar skaitli "46.".

15. Aizstāt 57. punktā skaitļus un vārdus "33. un 45. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "33., 45. un 46. punktā".

16. Papildināt 61.1. apakšpunktu aiz skaitļa "45." ar skaitli "46.".

17. Aizstāt 61.2.1. apakšpunktā skaitļus un vārdu "33. punkta, 45.2." ar skaitļiem un vārdu "33., 45., 46. punkta".

18. Papildināt 62. punktu aiz skaitļa "45." ar skaitli "46.".

19. Papildināt 63. punktu aiz skaitļa "45." ar skaitli "46.".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

18.05.2018