Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 231

Rīgā 2018. gada 24. aprīlī (prot. Nr. 21 7. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 40 "Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums"

Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma
65. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2002. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 40 "Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 19. nr.; 2003, 112. nr.; 2010, 164. nr.; 2015, 228. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Centrs ir koordinējoša un konsultatīva valsts institūcija, un tās uzdevums ir izsludinātas valsts enerģētiskās krīzes laikā vai arī tās draudu gadījumā vadīt krīzes novēršanas un krīzes izraisīto seku likvidēšanas pasākumus."

2. Izteikt 4.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.4. ja nepieciešams, izveidot speciālistu un ekspertu grupu krīzes analīzei, kā arī uzaicināt dalībai centra sēdēs jebkuras tautsaimniecības nozares pārstāvjus;".

3. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Centra vadītājs (turpmāk - vadītājs) ir ekonomikas ministrs. Ministra prombūtnes laikā centra vadību nodrošina Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs. Ministra un valsts sekretāra prombūtnes laikā - valsts sekretāra vietnieks enerģētikas jautājumos. Ja visas minētās amatpersonas ir prombūtnē, centra vadību nodrošina atklātā balsojumā ar vienkāršu balsu vairākumu no centra locekļu vidus ievēlēts pārstāvis."

4. Izteikt 8.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.10. akciju sabiedrības "Gaso";".

5. Papildināt noteikumus ar 8.13., 8.14. un 8.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.13. akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid";

8.14. Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem;

8.15. biedrības "Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija"."

6. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Centra sēdi ir tiesīgs sasaukt vadītājs pēc savas iniciatīvas vai centra locekļu ierosinājuma. Centra vadītāja prombūtnes laikā centra sēdi sasauc centra sekretariāts."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

27.04.2018