Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.31

Rīgā 2018.gada 28.martā (prot. Nr.23, 105.§)

Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 19.punktu un 43.panta trešo daļu
un Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma
14.panta trešo daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2010.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā" (Latvijas Vēstnesis, 2010, Nr.137; 2011, Nr.91; 2012, Nr.87; 2013, Nr.53; 2015, Nr.21, Nr.172; 2016, Nr.79, Nr.103, Nr.197; 2017, Nr.87) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 2.2. un 2.14.apakšpunktā vārdus "Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušais" ar vārdiem "Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrā reģistrētais";

1.2. papildināt 2.3.apakšpunktu aiz vārdiem "izglītības iestādēs" ar vārdiem un skaitli "kā arī augstskolās un koledžās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai";

1.3. izteikt 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Rīgas domes Satiksmes departaments nosaka paaugstināta servisa pārvadājumu (ceļā pavadītā laika būtiska samazināšana, pasažierim nodrošinātas papildu ērtības u.tml.) maršrutus, kuros ir piemērojami šajos saistošajos noteikumos noteiktie braukšanas maksas atvieglojumi, lai palielinātu pasažieru mobilitāti un piekļuvi izglītības iestādēm, medicīnas iestādēm, valsts un pašvaldības iestādēm un tamlīdzīgi. Pārējos paaugstināta servisa pārvadājumu maršrutos šajos saistošajos noteikumos noteiktie braukšanas maksas atvieglojumi, izņemot 2.4.apakšpunktā paredzētos, netiek piemēroti.";

1.4. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Saistošo noteikumu 2.2. un 2.14.apakšpunktā noteiktās pasažieru kategorijas, kuras braukšanas maksas atvieglojumu saņēmušas līdz Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistra darbības uzsākšanai, bez reģistrēšanās šajā reģistrā saņemto atvieglojumu drīkst izmantot 180 dienas no minētā reģistra darbības uzsākšanas dienas."

2. Saistošo noteikumu 1.1.apakšpunkts stājas spēkā, kad darbību uzsāk Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrs.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2018.gada 28.marta saistošajiem noteikumiem Nr.31 "Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi "Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"" paredz:

1.1. precizēt saistošo noteikumu Nr.89 2.2. un 2.14.apakšpunktu atbilstoši Rīgas domes 23.05.2017. lēmumam Nr.5290 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistru", lai līdz ar reģistra ieviešanu varētu uzsākt tā izmantošanu braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanai sabiedriskajā transportā;

1.2. noteikt, ka 100% braukšanas maksas atvieglojums pienākas bāreņiem līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja persona studē augstskolā vai koledžā;

1.3. braukšanas maksas atvieglojumus attiecināt arī uz paaugstināta servisa pārvadājumiem maršrutos, kurus nosaka Rīgas domes Satiksmes departaments.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

2.1. precizēt saistošo noteikumu Nr.89 2.2. un 2.14.apakšpunktu nepieciešams, lai daudzbērnu ģimenes formulējums un braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršana būtu saskaņota un tiktu piemērota atbilstoši Rīgas domes 23.05.2017. lēmumam Nr.5290 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistru". Braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu sabiedriskajā transportā saskaņā ar vienoto daudzbērnu ģimenes definīciju varēs uzsākt līdz ar Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistra darbības uzsākšanu un saskaņā ar saistošo noteikumu Nr.89 11.punktā noteikto pārejas regulējumu;

2.2. saistošo noteikumu Nr.89 2.3.apakšpunkts precizēts, lai saskaņotu formulējumu atvieglojumu piešķiršanai bāreņiem ar Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.371 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi" 2.3.apakšpunktā noteikto pasažieru kategoriju formulējumu, kurš nosaka, ka braukšanas maksas atvieglojumi pienākas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

2.3. paaugstināt pasažieru mobilitāti un atbalstīt ģimenes ar bērniem un citas mazaizsargātās sabiedrības grupas, nodrošinot iespējas vecākiem vai citām pavadošajām personām pārvietoties kopīgi maršrutos, kuros iepriekš nebija piemērojami braukšanas maksas atvieglojumi, kā arī nodrošināt sabiedriskā transporta plašāku pieejamību īpaši atbalstāmajām pasažieru grupām visā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta tīklā, attiecinot atvieglojumus arī uz daļu no paaugstināta servisa pārvadājumu maršrutiem.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu Nr.89 2.3.apakšpunkta papildinājums par atvieglojuma saņemšanu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri mācās augstskolās un koledžās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, nosaka tādus pašus kritērijus minētajai pasažieru grupai kā Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi Nr.371 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi", taču vienlaicīgi prognozējams, ka līdzekļi šādas pasažieru grupas atbalstam būs ļoti nelieli.

Attiecībā uz daudzbērnu ģimenes vecākiem konstatējams, ka daudzbērnu ģimenes reģistrs noteiks stingrākas prasības atvieglojumu saņemšanai. Tāpēc vecāku skaits, kuri tiks reģistrēti šajā reģistrā, varētu samazināties. Tādējādi lielāki līdzekļi kompensācijai no pašvaldības budžeta netiek prognozēti.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

18.04.2018