Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.10

Jēkabpilī 2018.gada 22.martā

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.51 "Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas
4., 5., 6., 9., 10., 11. un 13.punktu, Pirotehnisko izstrādājumu
aprites likuma
17.panta piekto daļu

1. Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.51 "Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 248.nr.; 2014, 46.nr.; 2015, 133.nr., 2015, 234.nr.; 2016, 160.nr.) šādus grozījumus:

1.1. Svītrot saistošo noteikumu 5.30.apakšpunktā vārdu "galveno";

1.2. Svītrot saistošo noteikumu 8.punktu;

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti Noteikumos, uzsākt administratīvo lietvedību un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu vai atteikt uzsākt administratīvo lietvedību, ir pilnvarota Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija.";

1.4. Svītrot saistošo noteikumu 10.1.apakšpunktu;

1.5. Svītrot saistošo noteikumu 10.6.apakšpunktu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.maijā.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Ragainis

 

Jēkabpils pilsētas domes 2018.gada 22.marta saistošo noteikumu Nr.10 "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.51 "Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ir izveidota pašvaldības policija, tāpēc nav nepieciešams noteikt citas amatpersonas administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanai.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā svītrota norma, kas paredzēja naudas soda iekasēšanu pārkāpuma izdarīšanas vietā, nesastādot administratīvā pārkāpuma protokolu, līdz ar to jāsvītro saistošo noteikumu 8.punkts.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz, ka administratīvo pārkāpumu protokolu ir pilnvarota sastādīt Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija.

Tiek svītrota norma attiecībā par soda iekasēšanu pārkāpuma izdarīšanas vietā.

Noteikumos amata nosaukums "galvenais arhitekts" tiek aizstāts ar "arhitekts".

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav veiktas.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Ragainis

01.05.2018