Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7

Jēkabpilī 2018.gada 22.martā

Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2017.gada 9.marta saistošajos noteikumos Nr.6 "Saistošie noteikumi par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē"

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības
likuma 26.panta pirmo daļu, likuma
"Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2017.gada 9.marta saistošajos noteikumos Nr.6 "Saistošie noteikumi par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 56.nr.) šādu grozījumu:

Aizstāt saistošo noteikumu tekstā vārdus "Izglītības nodaļa" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Jēkabpils Izglītības pārvalde" (attiecīgā locījumā).

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.maijā.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Ragainis

 

Jēkabpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošo noteikumu Nr.7 "Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2017.gada 9.marta saistošajos noteikumos Nr.6 "Saistošie noteikumi par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši Jēkabpils pilsētas domes 08.02.2018. lēmumam Nr.57 "Par amatu sarakstiem" un 08.02.2018. lēmumam Nr.54 "Par nolikuma apstiprināšanu" pašvaldībā ir veiktas strukturālas izmaiņas, līdz ar to nepieciešams "Izglītības nodaļu" aizstāt ar "Jēkabpils Izglītības pārvaldi".
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu tekstā "Izglītības nodaļa" tiek aizstāts ar "Jēkabpils Izglītības pārvalde".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav veiktas.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Ragainis

01.05.2018