Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.10

Daugavpilī 2018.gada 22.martā (prot. Nr.5, 12.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 8.81.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.81. Sporta pārvalde".

2. Svītrot 22.7.apakšpunktu.

3. Papildināt ar 23.19.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.19. Jaunatnes nodaļa".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Eigims

 

Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 22.marta saistošo noteikumu Nr.10 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 24.panta otrās daļas 2.punktu pašvaldības nolikums nosaka pašvaldības administrācijas struktūru.

Ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 8.marta lēmumu Nr.78, nepieciešams izdarīt grozījumus pašvaldības nolikumā.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem tiek papildināts budžeta iestāžu saraksts, precizēts departamentu saraksts un papildināts nodaļu saraksts.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Eigims

23.03.2018