Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.6

Daugavpilī 2018.gada 22.februārī (prot. Nr.3, 5.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu,
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma
14.panta trešo daļu un likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
26.panta otro daļu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām" (Latvijas Vēstnesis, 2016., Nr.254 (5826), 2017., Nr.90 (5917), Nr.125 (5952), Nr.130 (5957), 11 (6097), (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 5.16.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.16.2 atbalsts kāzu jubilejās;";

2. Izteikt noteikumu 18.2 nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"18.2 Atbalsts kāzu jubilejās"

3. Izteikt noteikumu 100.4 punktu šādā redakcijā:

"100.4 Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 100,00 EUR apmērā ir vienam no laulātajiem 50 gadu kāzu jubilejā. Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 150,00 EUR apmērā ir vienam no laulātajiem 60 un 70 gadu kāzu jubilejās."

4. Papildināt noteikumu 100.5 punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Atbalstu piešķir ne vēlāk kā gadu pēc jubilejas."

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Eigims

 

Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 22.februāra saistošo noteikumu Nr.6 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešajai daļai dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Latvijas Republikas Satversmes preambula noteic, ka ģimene ir saliedētas sabiedrības pamats. Atbalstot ģimenes vērtības un godinot seniorus, saistošos noteikumus paredzēts papildināt ar atbalstu ne tikai zelta kāzu jubilejā, bet arī 60 gadu - dimanta un 70 gadu - briljanta kāzu jubilejās.

Atbalstu paredzēts piešķirt ne vēlāk kā gadu pēc kāzu jubilejas.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem saistošajos noteikumos:

- 5.16.2 apakšpunkts izteikts jaunā redakcijā;

- 18.2 nodaļas nosaukums izteikts jaunā redakcijā;

- 100.4 punkts izteikts jaunā redakcijā;

- papildināts 100.5 punkts.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Ar 2017.gada 27.jūniju tiesības saņemt vienreizēju atbalstu bija tikai zelta kāzu jubilejā, šādu atbalstu 2017.gada 6 mēnešos saņēma 75 pāri, izmaksāti 7500 EUR. Plānots, ka 2018.gadā 60 gadu - dimanta un 70 gadu - briljanta kāzu jubilejas varētu nosvinēt aptuveni 24 pāri un tam nepieciešami 3600 EUR. Atbalsts tiks sniegts Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" 2018.gada budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas notika ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" klientiem.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Eigims

29.03.2018