Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 151

Rīgā 2018. gada 13. martā (prot. Nr. 15 5. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. janvāra noteikumos Nr. 68 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.1. pasākuma "Dalība starptautiskos pētījumos" projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 26. janvāra noteikumos Nr. 68 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.1. pasākuma "Dalība starptautiskos pētījumos" projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 26. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot noteikumu nosaukumā vārdus "projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas".

2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "projektu iesniegumu atlases pirmā kārta" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "pasākums" (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" (turpmāk - atbalsta mērķis) 8.3.6.1. pasākumu "Dalība starptautiskos pētījumos" (turpmāk - pasākums);".

4. Aizstāt 4. punkta ievaddaļā skaitli un vārdu "2019. gada" ar skaitli un vārdu "2023. gada".

5. Aizstāt 4.1. apakšpunktā vārdu "pieci" ar vārdu "seši".

6. Papildināt noteikumus ar 6.1.6. un 6.1.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1.6. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Starptautiskās pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījumā;

6.1.7. Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču starptautiskajā pētījumā;".

7. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Pasākuma īstenošanai pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 6 250 000 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums - 5 312 500 euro un valsts budžeta finansējums - 937 500 euro."

8. Papildināt noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Finansējuma saņēmējs nodrošina dalību šo noteikumu 6.1.1., 6.1.2. un 6.1.5. apakšpunktā minētajās starptautisko pētījumu programmās, kā arī šo noteikumu 6.1.6. un 6.1.7. apakšpunktā minētajos pētījumos, iesaistot projekta īstenošanā papildu sadarbības partnerus (augstākās izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas), kuri īsteno izglītības programmas virzienā "Izglītība, pedagoģija un sports", partneru nepieciešamību un lomu pamatojot saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu."

9. Aizstāt 17. punktā skaitļus un vārdus "15. un 16. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "15., 16. un 16.1 punktā".

10. Aizstāt 18. punktā skaitļus un vārdus "6.1.1., 6.1.2. un 6.1.5. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "6.1.1., 6.1.2., 6.1.5., 6.1.6. un 6.1.7. apakšpunktā".

11. Aizstāt 19. punktā skaitļus un vārdus "15. un 16. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "15., 16. un 16.1 punktā".

12. Izteikt 24.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.3. šo noteikumu 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5., 6.1.6. un 6.1.7. apakšpunktā minēto pētījumu programmu dalības maksa un šo noteikumu 6.2. apakšpunktā minētā pētījuma īstenošanas izmaksas šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minēto darbību nodrošināšanai;".

13. Papildināt III nodaļu ar 28.1 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Izmaksas šo noteikumu 6.1.7. apakšpunktā minētajam Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču starptautiskajam pētījumam ir attiecināmas no 2018. gada 1. janvāra."

14. Aizstāt 29. punktā skaitli un vārdu "2019. gada" ar skaitli un vārdu "2023. gada".

Ministru prezidenta,
veselības ministra pienākumu izpildītāja vietā -
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

15.03.2018