Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.8

Daugavpilī 2018.gada 8.martā (prot. Nr.4, 16.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. Svītrot 58.punktu.

2. Papildināt 65.punktu ar teikumu "Līgumu projektus par zemesgabalu nomu pirms parakstīšanas saskaņo Īpašuma pārvaldīšanas departamenta jurists.".

3. Svītrot 74.4.apakšpunktu.

4. Papildināt 74.7.apakšpunktu aiz vārda "vadītāji" ar vārdiem "un to vietnieki".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Eigims

 

Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 8.marta saistošo noteikumu Nr.8 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 24.panta pirmo daļu pašvaldības nolikums nosaka lēmumu pieņemšanas kārtību un pašvaldības darba organizāciju.

Domes sēžu un pašvaldības darba organizācijas uzlabošanai nepieciešams izdarīt grozījumus nolikumā.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem:

- tiek precizēts domes sēdē izskatāmo jautājumu ziņotāju loks;

- tiek precizēta līgumu projektu saskaņošanas kārtība.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Eigims

09.03.2018