Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 106

Rīgā 2018. gada 20. februārī (prot. Nr. 11 23. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 194 "Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli"
18. panta piekto, 6.1 un 6.2 daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 194 "Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 86., 226. nr.; 2016, 106. nr.; 2017, 59. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt pārejas noteikumus ar 31.2 punktu šādā redakcijā:

"31.2 Līdz 2020. gada 30. jūnijam:

31.2 1. šo noteikumu 1. pielikumā noteikto marķētas dīzeļdegvielas daudzumu tiesīgs saņemt arī lauksaimniecības produkcijas ražotājs, kas šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētos ieņēmumus ir guvis taksācijas gadā pirms iepriekšējā taksācijas gada;

31.2 2. šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minēto prasību par ieņēmumiem nepiemēro:

31.2 2.1. zemes platībai, kas papildus deklarēta vienotā platības maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanu lauksaimniekiem, arī nākamajā gadā pēc tās deklarēšanas;

31.2 2.2. šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētajam lauksaimniecības produkcijas ražotājam arī nākamajā gadā pēc tam, kad lauksaimniecībā izmantojamā zeme pirmo reizi deklarēta vienotā platības maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanu lauksaimniekiem."

2. Izteikt 1. pielikuma 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2. Auzas ar stiebrzāļu vai tauriņziežu pasēju 141 100"

3. Izteikt 1. pielikuma 1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4. Kvieši, vasaras, ar stiebrzāļu vai tauriņziežu pasēju 113 100"

4. Izteikt 1. pielikuma 1.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.7. Mieži, vasaras, ar stiebrzāļu vai tauriņziežu pasēju 133 100"

5. Izteikt 1. pielikuma 1.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.11. Tritikāle, vasaras, ar stiebrzāļu vai tauriņziežu pasēju 152 100"

6. Izteikt 1. pielikuma 2.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.2. Aramzemē sētu stiebrzāļu vai lopbarības zālaugu maisījums 720 1301/602"

7. Papildināt 1. pielikuma 2. punktu ar 2.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.3. Aramzemē sētu stiebrzāļu vai tauriņziežu maisījums, kur tauriņzieži ir > 50 % 760 1301/602"

8. Papildināt 1. pielikuma 9. punktu ar 9.20. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.20. Platības, kurās dabiski iesējušos augu īpatsvars pārsniedz 40 % 792 60"

9. Papildināt 1. pielikuma 4. piezīmi aiz vārda "sēklu" ar vārdiem "vai lucernu tīrsējā, ja lauksaimniecības produkcijas ražotājam datu centrā nav reģistrēts ganāmpulks, lauksaimniecības dzīvnieki un novietnes".

10. Izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 14. aprīļa
noteikumiem Nr. 194

Iesniegumā norādāmā informācija

Iesniegumā ietver vismaz šādu informāciju:

1) par klientu - vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, personas kodu vai reģistrācijas numuru, Lauku atbalsta dienesta klienta numuru;

2) klienta kontaktinformāciju - tālruņa numuru vai mobilā tālruņa numuru;

3) ieņēmumus par iepriekšējo taksācijas gadu un taksācijas gadu pirms iepriekšējā taksācijas gada;

4) par meža un purva zemes apstrādi;

5) par zemes apstrādi zem zivju dīķiem;

6) apliecinājumu par sniegtās informācijas patiesumu un to, ka lauksaimniekam ir zināmi akcīzes nodokļa atvieglojuma saņemšanas nosacījumi un ka viņš apņemas tos ievērot."

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

27.02.2018