Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 3

Talsos 2018. gada 25. janvārī (prot. Nr. 2, 5. p., lēmums Nr. 14)

Grozījumi Talsu novada domes 2010. gada 29. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 23 "Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Talsu novadā"

Izdoti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 13. punktu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma
33. panta otro daļu

Izdarīt Talsu novada pašvaldības 2010. gada 29. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 23 "Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Talsu novadā" (Talsu novada domes 29.04.2010. sēdes protokols Nr. 10, 49. punkts, lēmums Nr. 321) grozījumu un aizstāt saistošo noteikumu 2.1. punktā skaitli un vārdu "90 latu" ar skaitli un vārdu "128,06 euro".

Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks D. Karols

 

Saistošo noteikumu Nr. 3 "Grozījumi Talsu novada domes 2010. gada 29. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 23 "Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Talsu novadā""
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Nepieciešams precizēt saistošo noteikumu Nr. 23 "Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Talsu novadā" 2.1. punktu, jo Latvijā ar 2014. gada 1. janvāri ir veikta pāreja no latiem uz euro.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts precizē summu pārejā no latiem uz euro, kur 2010. gada 29. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 23 konstatēta nepilnība.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina Talsu novada sociālais dienests. Izmaiņas noteikumu projektā neparedz administratīvo procedūru palielināšanu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks D. Karols

22.02.2018