Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta rīkojums Nr. 60

Rīgā 2018. gada 15. februārī (prot. Nr. 8 3. §)

Grozījumi Valdības rīcības plānā Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai

1. Izdarīt Valdības rīcības plānā Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai (apstiprināts ar Ministru kabineta 2016. gada 3. maija rīkojumu Nr. 275 "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai") šādus grozījumus:

1.1. izteikt pasākuma Nr. 1.1. aili "Darbības rezultāts" šādā redakcijā:

"Pilnveidots investīciju piesaistes (POLARIS) process par pašvaldību un valsts pārvaldes institūciju iesaisti investīciju projektu sagatavošanā:

1) veiktas izmaiņas POLARIS padomes darba organizācijā, t. sk. izveidota POLARIS sagatavošanas darba grupa;

2) katrā POLARIS padomē ietilpstošajā ministrijā ir noteikta par ārvalstu tiešo investīciju piesaisti atbildīgā amatpersona un veiktas minēto amatpersonu apmācības par ārvalstu tiešo investīciju piesaisti;

3) investīciju piesaistes atbalsta instrumenta ietvaros izstrādāts pilotprojekts konkrētam investoram (finansējums pilotprojekta izstrādei no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem").";

1.2. aizstāt pasākuma Nr. 1.1. ailē "Izpildes termiņš" skaitļus "30.11.2016." ar skaitļiem "30.10.2018.";

1.3. aizstāt pasākuma Nr. 9.2. ailes "Darbības rezultāts" 2. punktā skaitli "30%" ar skaitli "15%";

1.4. izteikt pasākuma Nr. 13.2. aili "Rīcības plāna pasākums" šādā redakcijā:

"Ievērojot ES tiesību normas, izstrādāt priekšlikumus ilgtspējīgai atjaunojamās enerģijas politikai Latvijā, t. sk. atbalsta mehānismam no atjaunojamiem energoresursiem ražotai enerģijai, lai 2030. gadā sasniegtu Latvijas atjaunojamās enerģijas politikas mērķus.";

1.5. izteikt pasākuma Nr. 13.2. aili "Darbības rezultāts" šādā redakcijā:

"1) Iesniegts un apstiprināts MK tiesiskais ietvars elektroenerģijas neto sistēmas attīstībai.

2) Izstrādāts Nacionālā enerģētikas un klimata plāna projekts, aptverot ilgtermiņa atjaunojamās enerģijas politikas pasākumus.";

1.6. aizstāt pasākuma Nr. 13.2. ailē "Izpildes termiņš" skaitļus "31.12.2017." ar skaitļiem "30.10.2018.";

1.7. aizstāt pasākuma Nr. 20.3. ailē "Izpildes termiņš" skaitļus "31.03.2017." ar skaitļiem "31.03.2018.";

1.8. aizstāt pasākuma Nr. 21.2. ailē "Izpildes termiņš" skaitļus "31.12.2017." ar skaitļiem "30.04.2018.";

1.9. svītrot pasākumu Nr. 26.4.;

1.10. svītrot pasākumu Nr. 26.5.;

1.11. aizstāt pasākuma Nr. 46.4. ailē "Izpildes termiņš" skaitļus "30.06.2017." ar skaitļiem "31.08.2018.";

1.12. aizstāt pasākuma Nr. 47.1. ailē "Izpildes termiņš" skaitļus "31.12.2017." ar skaitļiem "31.08.2018.";

1.13. aizstāt pasākuma Nr. 48.1. ailē "Izpildes termiņš" skaitļus "31.03.2017." ar skaitļiem "31.08.2018.";

1.14. izteikt pasākuma Nr. 49.1. aili "Izpildes termiņš" šādā redakcijā:

"1) 31.12.2016.,

2) 01.03.2018.";

1.15. izteikt pasākuma Nr. 78.2. aili "Rīcības plāna pasākums" šādā redakcijā:

"Nodrošināt Jaunsardzes spēju apmācīt jaunsargus un nodrošināt pamatu saturiski jauna valsts aizsardzības mācību priekšmeta ieviešanai.";

1.16. izteikt pasākuma Nr. 78.2. aili "Darbības rezultāts" šādā redakcijā:

"Veikta jaunsargu apmācība un uzsākts jauna satura valsts aizsardzības mācību priekšmeta pilotprojekts.";

1.17. aizstāt pasākuma Nr. 85.3. ailē "Izpildes termiņš" skaitļus "31.12.2017." ar skaitļiem "30.10.2018.";

1.18. aizstāt pasākuma Nr. 95.1. ailē "Izpildes termiņš" skaitļus "31.10.2017." ar skaitļiem "30.04.2018.";

1.19. aizstāt pasākuma Nr. 101.1. ailē "Izpildes termiņš" skaitļus "30.12.2017." ar skaitļiem "31.03.2018.";

1.20. aizstāt pasākuma Nr. 102.1. ailē "Izpildes termiņš" skaitļus "31.03.2017." ar skaitļiem "31.03.2018.";

1.21. aizstāt pasākuma Nr. 103.3. ailē "Izpildes termiņš" skaitļus "31.03.2017." ar skaitļiem "31.03.2018.";

1.22. aizstāt pasākuma Nr. 106.1. ailē "Izpildes termiņš" skaitļus "1) 31.03.2017." ar skaitļiem "1) 31.08.2018.";

1.23. aizstāt pasākuma Nr. 106.4. ailē "Izpildes termiņš" skaitļus "31.10.2018." ar skaitļiem "30.04.2018.";

1.24. aizstāt pasākuma Nr. 108.1. ailē "Izpildes termiņš" skaitļus "31.08.2017." ar skaitļiem "31.08.2018.";

1.25. izteikt pasākuma Nr. 109.1. aili "Izpildes termiņš" šādā redakcijā:

"1) 31.12.2017.,

2) 30.06.2018.,

3) 30.10.2018.";

1.26. aizstāt pasākuma Nr. 113.1. ailē "Izpildes termiņš" skaitļus "31.12.2017." ar skaitļiem "31.08.2018.";

1.27. aizstāt pasākuma Nr. 115.1. ailē "Izpildes termiņš" skaitļus "31.12.2017." ar skaitļiem "30.06.2018.";

1.28. aizstāt pasākuma Nr. 115.4. ailē "Izpildes termiņš" skaitļus "31.12.2016." ar skaitļiem "31.08.2018.";

1.29. aizstāt pasākuma Nr. 118.1. ailē "Izpildes termiņš" skaitļus "31.12.2017." ar skaitļiem "31.05.2018.";

1.30. aizstāt pasākuma Nr. 119.1. ailē "Izpildes termiņš" skaitļus "1) 31.12.2017." ar skaitļiem "1) 31.08.2018.";

1.31. izteikt pasākuma Nr. 121.1. aili "Izpildes termiņš" šādā redakcijā:

"1) 31.05.2017.,

2) 30.06.2018.,

3) 30.10.2018.";

1.32. aizstāt pasākuma Nr. 122.1. ailē "Izpildes termiņš" skaitļus "31.12.2017." ar skaitļiem "31.05.2018.";

1.33. papildināt pasākuma Nr. 123.1. aili "Izpildes termiņš" ar šādiem skaitļiem:

"5) 30.06.2018.,

6) 30.10.2018.";

1.34. aizstāt pasākuma Nr. 129.2. ailē "Izpildes termiņš" skaitļus "3) 01.04.2017." ar skaitļiem "3) 31.08.2018.";

1.35. izteikt pasākuma Nr. 135.2. aili "Darbības rezultāts" šādā redakcijā:

"Izstrādāts un MK iesniegts informatīvais ziņojums par veselības tūrisma attīstības veicināšanas iespējām.";

1.36. izteikt pasākuma Nr. 135.2. aili "Līdzatbildīgās institūcijas" šādā redakcijā:

"EM, LIAA, VM padotības iestādes, sociālie partneri";

1.37. aizstāt pasākuma Nr. 135.2. ailē "Izpildes termiņš" skaitļus "31.12.2016." ar skaitļiem "31.08.2018.".

2. Pārresoru koordinācijas centram nedēļas laikā iesniegt precizēto plānu Valsts kancelejā.

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Finanšu ministra vietā -
satiksmes ministrs Uldis Augulis

15.02.2018