Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 84

Rīgā 2018. gada 13. februārī (prot. Nr. 9 26. §)

Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likuma

15. panta pirmo un otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 253. nr.; 2017, 21. nr.) grozījumu un papildināt noteikumus ar 35.1 punktu šādā redakcijā:

"35.1 Šo noteikumu 33., 34. un 35. punktā minētie nosacījumi par grāmatvedības politikas maiņas ietekmes atspoguļošanu neattiecas uz gadījumu, kad saistībā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa regulējuma maiņu pilnībā ir mainījusies uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas kārtība (turpmāk - uzņēmumu ienākuma nodokļa reforma) un ir zudis atliktā nodokļa aktīvu vai atliktā nodokļa saistību aprēķināšanas pamats. Lai nodrošinātu atbilstību likuma prasībai par patiesu un skaidru priekšstatu, uzņēmumu ienākuma nodokļa reformas ietekmi finanšu pārskatā var atspoguļot šādi:

35.1 1. sagatavojot gada pārskatu par to pārskata gadu, kurā kļuvis zināms, ka nākamajā pārskata gadā būs spēkā uzņēmumu ienākuma nodokļa reformas rezultātā noteiktais jaunais uzņēmumu ienākuma nodokļa regulējums, izslēdz no bilances atliktā nodokļa aktīvu vai atliktā nodokļa saistību atlikumus, kas attiecas uz atskaitāmajām pagaidu starpībām starp bilances aktīva vai pasīva posteņu vērtību finanšu pārskatā un to vērtību uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām, kāda tā bija aprēķināta saskaņā ar iepriekšējo uzņēmumu ienākuma nodokļa regulējumu;

35.1 2. ciktāl tas nav pretrunā ar attiecīgās sabiedrības gada pārskata sagatavošanas noteikumiem un ņemot vērā jaunajā uzņēmumu ienākuma nodokļa regulējumā paredzētos nosacījumus par nesegto iepriekšējo gadu zaudējumu segšanu, pakāpeniski noraksta no bilances atliktā nodokļa aktīvu atlikumu, kas bija aprēķināts, pamatojoties uz iepriekšējā uzņēmumu ienākuma nodokļa regulējuma nosacījumiem par nodokļu zaudējumu segšanu;

35.1 3. saskaņā ar šo noteikumu 35.1 1. apakšpunktu no bilances izslēgtās vai saskaņā ar šo noteikumu 35.1 2. apakšpunktu no bilances norakstītās atliktā nodokļa aktīvu vai atliktā nodokļa saistību atlikumu summas norāda peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī "Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām"."

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Finanšu ministra vietā -
satiksmes ministrs Uldis Augulis

16.02.2018