Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 72

Rīgā 2018. gada 6. februārī (prot. Nr. 7 9. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 14. februāra noteikumos Nr. 128 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par reglamentētām profesijām
un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 56. panta astoto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 14. februāra noteikumos Nr. 128 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 29. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2. punkta ievaddaļu aiz vārdiem "Latvijas Republikā reglamentētajās profesijās, izsniedz" ar vārdiem "dokumentu, kas apliecina".

2. Svītrot 2.1., 2.2. un 2.3. apakšpunktā vārdus "dokumentus, kuri apliecina".

3. Papildināt noteikumus ar 2.1, 2.2, 2.3 un 2.4 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Ja Latvijas Republikas iedzīvotājs vēlas ārvalstīs atzīt profesionālo kvalifikāciju ārsta vai zobārsta profesijā vai specialitātē, šo noteikumu 2. punktā minēto dokumentu izsniedz Latvijas Ārstu biedrība.

2.2 Ja Latvijas Republikas iedzīvotājs vēlas ārvalstīs atzīt profesionālo kvalifikāciju farmaceita vai farmaceita asistenta profesijā, šo noteikumu 2. punktā minēto dokumentu izsniedz Latvijas Farmaceitu biedrība.

2.3 Ja Latvijas Republikas iedzīvotājs vēlas ārvalstīs atzīt profesionālo kvalifikāciju reglamentētajā profesijā veselības aprūpes jomā, izņemot šo noteikumu 2.1 un 2.2 punktā minētajās profesijās, šo noteikumu 2. punktā minēto dokumentu izsniedz Veselības inspekcija.

2.4 Ja Latvijas Republikas iedzīvotājs vēlas ārvalstīs atzīt profesionālo kvalifikāciju reglamentētās profesijas specialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē veselības aprūpes jomā, izņemot šo noteikumu 2.1 punktā minētajās profesijās, šo noteikumu 2. punktā minēto dokumentu izsniedz Ārstniecības likuma 29. panta otrajā daļā noteiktās ārstniecības personu sertifikācijas institūcijas."

4. Papildināt 8. punkta ievaddaļu aiz vārdiem "rakstisku iesniegumu (pieprasījumu)" ar vārdiem un skaitli "un dokumentu, kas apliecina šo noteikumu 13. punktā minētās samaksas veikšanu".

5. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo dokumentu izsniegšana ir maksas pakalpojums. Ja normatīvajos aktos attiecīgo dokumentu izsniegšana nav noteikta kā bezmaksas pakalpojums vai par to izsniegšanu nav noteikta valsts nodeva, maksas apmērs par pakalpojumu ir:

13.1. 15,46 euro, ja personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamajā dokumentā ir jāiekļauj šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētā informācija;

13.2. 37,59 euro, ja dokumentā, kas nepieciešams personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, ir jāiekļauj šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētā informācija;

13.3. 30,21 euro, ja dokumentā, kas nepieciešams personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, ir jāiekļauj šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētā informācija."

6. Papildināt noteikumus ar 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Kompetentā institūcija savā tīmekļvietnē publicē informāciju par kārtību, kādā izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs."

7. Svītrot informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvām 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11. punktu.

8. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 12. un 13. punktu šādā redakcijā:

"12) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu;

13) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra Direktīvas 2013/55/ES, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI regulu)."

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

09.02.2018
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.