Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 53

Rīgā 2018. gada 23. janvārī (prot. Nr. 5 12. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 12. maija noteikumos Nr. 220 "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli"
27. panta trīspadsmito daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 12. maija noteikumos Nr. 220 "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 98., 147. nr.; 2016, 227. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Akcīzes nodokļa marku veidi:

3.1. uzlīmes ar optiski mainīgu difraktīvu elementu - attēlu (ruļļos), kuru izmērs ir 16 x 18 mm (pieļaujamā izmēra starpība ± 0,5 mm) un kuras izmanto alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu (izņemot cigaretes) marķēšanai;

3.2. papīra akcīzes nodokļa markas (loksnes vai sagrieztas), kuras izmanto cigarešu un pārējo tabakas izstrādājumu marķēšanai un kuru izmēri (pieļaujamā izmēra starpība ± 0,5 mm) ir:

3.2.1. 20 x 44 mm;

3.2.2. 16 x 32 mm.";

1.2. izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Cigarešu akcīzes nodokļa marku cigarešu paciņai piestiprina tā, lai, atverot paciņu, cigarešu akcīzes nodokļa marka tiktu bojāta, kā arī lai tā neaizsegtu informāciju par cigarešu paciņu, uz iepakojuma izvietotos brīdinājumus par ietekmi uz veselību vai cita veida informāciju:

14.1. cietā iepakojuma cigarešu paciņai to piestiprina zem slēgtā caurspīdīgā papildu apvalka:

14.1.1. uz aizmugurējās virsmas un sānu virsmas, liektā veidā, horizontāli pāri aizmugurējās virsmas locījuma vietai, ja izmanto šo noteikumu 3.2.1. apakšpunktā minētās nodokļu markas;

14.1.2. uz sānu virsmas, ja izmanto šo noteikumu 3.2.2. apakšpunktā minētās nodokļu markas;

14.2. mīkstā iepakojuma cigarešu paciņai to piestiprina zem slēgtā caurspīdīgā papildu apvalka pāri augšējās malas virsmai (atvēruma vietai);

14.3. cietā iepakojuma cigarešu paciņai bez slēgtā caurspīdīgā papildu apvalka to piestiprina:

14.3.1. uz aizmugurējās virsmas un sānu virsmas, liektā veidā, horizontāli pāri aizmugurējās virsmas locījuma vietai, ja izmanto šo noteikumu 3.2.1. apakšpunktā minētās nodokļu markas;

14.3.2. uz sānu virsmas, ja izmanto šo noteikumu 3.2.2. apakšpunktā minētās nodokļu markas.";

1.3. papildināt 18. punkta ievaddaļu aiz vārdiem "cita veida informācija" ar vārdiem "un akcīzes nodokļa marka neaizklātu cita veida informāciju";

1.4. izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Nodokļa maksātājs marku aprites pārskatu iesniedz, sākot ar taksācijas periodu, kad ir saņemtas akcīzes nodokļa markas par katru šo noteikumu 2. punktā minēto nodokļa maksātāja veidu atsevišķi. Marku aprites pārskatu iesniedz, kamēr atlikumā ir akcīzes nodokļa markas.";

1.5. papildināt noteikumus ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Ja nodokļa maksātājam ir anulēta speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai vai reģistrēta saņēmēja darbībai vai tajā norādītais ieraksts par konkrētu akcīzes preču veidu, nodokļa maksātājs veic akcīzes nodokļa marku atlikumu inventarizāciju pēc stāvokļa speciālās atļaujas (licences) vai tajā norādītā ieraksta par konkrētu akcīzes preču veidu anulēšanas dienā un iesniedz marku aprites pārskatu. Par pārskata taksācijas perioda pēdējo dienu uzskata dienu, kad anulēta speciālā atļauja (licence) vai tajā norādītais ieraksts par konkrētu akcīzes preču veidu.";

1.6. izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Nodokļa maksātājs, kuram ir anulēta speciālā atļauja (licence) vai tajā norādītais ieraksts par konkrētu akcīzes preču veidu un kura uzskaitē ir akcīzes nodokļa markas, 30 dienu laikā pēc speciālās atļaujas (licences) vai tajā norādītā ieraksta par konkrētu akcīzes preču veida anulēšanas nodod Valsts ieņēmumu dienestā visas atlikumā esošās neizmantotās (neuzlīmētās) akcīzes nodokļa markas.";

1.7. papildināt noteikumus ar 31. un 32. punktu šādā redakcijā:

"31. Šo noteikumu 3.2.1. apakšpunkts ir spēkā līdz 2019. gada 19. maijam.

32. Šo noteikumu 3.2.2. apakšpunkts un grozījumi šo noteikumu 14. punktā par jauno papīra akcīzes nodokļa marku piestiprināšanu piemērojami no 2018. gada 1. decembra.";

1.8. svītrot 1. pielikuma 1. piezīmē skaitļus un vārdus "3.a grupa - raudzētie dzērieni ar absolūtā spirta saturu līdz 6 tilpumprocentiem (ieskaitot)";

1.9. izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 12. maija
noteikumiem Nr. 220

Iesniegums cigarešu akcīzes nodokļa marku pasūtīšanai un saņemšanai

Nodokļa maksātāja nosaukums
Nodokļa maksātāja reģistrācijas kods
Tālrunis  

Nodokļa maksātāja veids:

apstiprināts noliktavas turētājs

reģistrēts saņēmējs

 īslaicīgi reģistrēts saņēmējs

importētājs

cita persona

Cigarešu maksimālo mazumtirdzniecības cenu un cigarešu skaitu paciņā drukā:

uz akcīzes nodokļa markas

uz iepakojuma vienības

Apliecinu, ka saņemtās akcīzes nodokļa markas tiks piestiprinātas tikai tādiem tabakas izstrādājumiem, par kuriem sniegta informācija atbilstoši Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 5. panta pirmajai un otrajai daļai

Nr.

p. k.

Papīra akcīzes nodokļa markas (loksnēs vai sagrieztas)

Papīra akcīzes nodokļa marku izmērs

Cigarešu

Akcīzes nodokļa marku skaits (gab.)

Aprēķinātais akcīzes nodoklis (EUR)

nosaukums¹

ražotājvalsts

maksimālā mazumtirdzniecības cena (EUR)

skaits paciņā (gab.)

akcīzes nodokļa likmes koeficients²

                   
                   
                   

Kopā

X X

 

 

Piezīmes.

1 Aizpilda importētājs vai cita persona.

2 Akcīzes nodokļa likmes koeficients atbilstoši cigarešu garumam (neieskaitot filtru vai iemuti):

1 - līdz 80 milimetriem (ieskaitot);

2 - virs 80 līdz 110 milimetriem (ieskaitot);

3 - virs 110 līdz 140 milimetriem (ieskaitot);

4 - virs 140 milimetriem.";

1.10. izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 12. maija
noteikumiem Nr. 220

Iesniegums smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu akcīzes nodokļa marku saņemšanai

Nodokļa maksātāja nosaukums
Nodokļa maksātāja reģistrācijas kods
Tālrunis  

Nodokļa maksātāja veids:

apstiprināts noliktavas turētājs

reģistrēts saņēmējs

 īslaicīgi reģistrēts saņēmējs

importētājs

cita persona

Apliecinu, ka saņemtās akcīzes nodokļa markas tiks piestiprinātas tikai tādiem tabakas izstrādājumiem, par kuriem sniegta informācija atbilstoši Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 5. panta pirmajai un otrajai daļai

Nr.

p. k.

Tabakas izstrādājuma veids1

Akcīzes nodokļa marku veids (papīra vai hologramma)

Papīra akcīzes nodokļa marku izmērs

Daudzums vienā iepakojuma vienībā

(gab. vai grami)

Akcīzes nodokļa marku skaits (gab.)

Aprēķinātais akcīzes nodoklis (EUR)

             
             
             

Kopā

 

 

Piezīme. 1 Tabakas izstrādājumu veidi:

1.a grupa - cigāri;

1.b grupa - cigarillas;

3.a grupa - smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai;

3.b grupa - cita smēķējamā tabaka."

1.11. izteikt 5. pielikumu šādā redakcijā:

"5. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 12. maija
noteikumiem Nr. 220

Pārskats par tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa marku apriti

Taksācijas periods  
Nodokļa maksātāja nosaukums
Nodokļa maksātāja reģistrācijas kods
Tālrunis  

Nodokļa maksātāja veids:

apstiprināts noliktavas turētājs

preču marķēšana veikta ārpus Latvijas Republikas

preču marķēšana veikta Latvijas Republikā

reģistrēts saņēmējs

 īslaicīgi reģistrēts saņēmējs

1. tabula

(akcīzes nodokļa markas - gabalos, nodokļa summa - euro)

Nr. p. k.

Tabakas izstrādājumam atbilstošais numurs1

Akcīzes nodokļa marku

Akcīzes nodokļa marku atlikums taksācijas perioda sākumā

Marķēto preču pārvietošana

Taksācijas periodā saņemtās akcīzes nodokļa markas3

Taksācijas periodā atpakaļ saņemto marķēto preču daudzums, kas bija nodotas patēriņam vai laistas brīvā apgrozībā4

Atdotas akcīzes nodokļa markas5

Iznīcinātas vai zudušas akcīzes nodokļa markas

Akcīzes nodokļa markas, kuras izmanto kvalitātes noteikšanai8

Marķēto preču vienību skaits, kas nodotas patēriņam vai laistas brīvā apgrozībā

Akcīzes nodokļa markas, kurām iestājies akcīzes nodokļa samaksas pienākums saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta četrpadsmito daļu

Aprēķinātais akcīzes nodoklis

Akcīzes nodokļa marku atlikums taksācijas perioda beigās

sērija

numura intervāla sākums

numura intervāla beigas

tā nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, no kura saņemti vai kuram izvesti marķētie tabakas izstrādājumi2

marķēto preču vienību skaits, kas izvestas uz citu akcīzes preču noliktavu

bojātās, nederīgās un neizmantotās

par akcīzes precēm, kas nodotas patēriņam vai laistas brīvā apgrozībā

akcīzes nodokļa markas, kas iznīcinātas citā ES dalībvalstī vai zudušas nepārvaramas varas dēļ6, un tās zudušās akcīzes nodokļa markas, par kurām akcīzes nodoklis ir samaksāts kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem

zudušās7 akcīzes nodokļa markas, par kurām ir jāmaksā akcīzes nodoklis

akcīzes nodokļa markas, par kurām ir jāmaksā akcīzes nodoklis

akcīzes nodokļa markas, par kurām akcīzes nodoklis ir samaksāts kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem

par tabakas izstrādājumiem, kas nodoti patēriņam vai laisti brīvā apgrozībā 9

saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta četrpadsmito daļu

kopā (6.-8.+9.+10.-11.-11a-12.-13.- 14.-15.-16.)

t. sk. neuzlīmētās akcīzes nodokļa markas, par kurām akcīzes nodoklis nav samaksāts

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11a

12

13

14

15

16

17

18

19

20

20a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā:

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezīmes.

1 Pieteikuma numurs, kas norādīts Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtajā pavadzīmē, uz kuras pamata izsniegtas akcīzes nodokļa markas.

2 Aizpilda nodokļa maksātājs, ja saņem vai izved ar akcīzes nodokļa markām marķētus tabakas izstrādājumus, kuriem piemēro atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu.

3 No Valsts ieņēmumu dienesta saņemtās akcīzes nodokļa markas un no cita nodokļu maksātāja saņemtie ar akcīzes nodokļa markām marķētie tabakas izstrādājumi.

4 Nodokļa maksātājs norāda taksācijas periodā atpakaļ saņemto akcīzes nodokļa marku skaitu tabakas izstrādājumiem, kas bija nodoti patēriņam vai laisti brīvā apgrozībā.

5 Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta informāciju par identificētajām akcīzes nodokļa markām taksācijas periodā.

6 Saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 21. panta pirmo daļu un 27. panta vienpadsmitās daļas otro teikumu.

7 Zudušas vai tādas akcīzes nodokļa markas, kurām identificēšanas procesā konstatēts, ka trūkst kāda no identifikācijas parametriem - sērijas, numura, maksimālās mazumtirdzniecības cenas vai cigarešu skaita paciņā.

8 Saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 17. panta pirmās daļas 2. punktu.

9 Aprēķinātais akcīzes nodoklis par zudušām vai neidentificētām akcīzes nodokļa markām un par akcīzes nodokļa markām tabakas izstrādājumiem, kas nodoti patēriņam vai laisti brīvā apgrozībā, izņemot akcīzes nodokli par akcīzes nodokļa markām, par kurām tas aprēķināts kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta četrpadsmito daļu.

2. tabula

1. tabulas 15. ailes "akcīzes nodokļa markas, par kurām ir jāmaksā akcīzes nodoklis" un 16. ailes "akcīzes nodokļa markas, par kurām akcīzes nodoklis ir samaksāts kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem" atšifrējums

Nr.

p. k.

Tabakas izstrādājumam atbilstošais numurs

Cigarešu

Akcīzes nodokļa marku skaits (gab.)

maksimālā mazumtirdzniecības cena (EUR)

skaits paciņā (gab.)

nosaukums

           
           

Kopā

"

1.12. izteikt 7. pielikumu šādā redakcijā:

"7. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 12. maija
noteikumiem Nr. 220

Iesniegums par atdotajām tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa markām

Nodokļa maksātāja nosaukums
Nodokļa maksātāja reģistrācijas kods
Tālrunis  

Nodokļa maksātāja veids:

apstiprināts noliktavas turētājs

reģistrēts saņēmējs

 īslaicīgi reģistrēts saņēmējs

importētājs

cita persona

persona, kurai pēc speciālās atļaujas (licences) anulēšanas atlikumā ir akcīzes nodokļa markas

Akcīzes nodoklis:

ir samaksāts¹

nav samaksāts

informācija par samaksātā akcīzes nodokļa pārskaitīšanu nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem akcīzes nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem, vai atmaksu

Atdotās akcīzes nodokļa markas:

neizmantotās

nederīgās

bojātās

Nr.

p. k.

Pavadzīmē, uz kuras pamata izsniegtas akcīzes nodokļa markas, norādītais tabakas izstrādājumam atbilstošais numurs

Akcīzes nodokļa marku

Maksimālā mazumtirdzniecības cena cigaretēm (EUR)

Cigarešu skaits paciņā (gab.)

Akcīzes nodokļa marku skaits (gab.)

Aprēķinātā akcīzes nodokļa summa (EUR)

Apstiprinātais akcīzes nodokļa marku skaits (gab.)

Apstiprinātā aprēķinātā akcīzes nodokļa summa (EUR)

saņemšanas datums

sērija

numura intervāla sākums

numura intervāla beigas

                       
                       

Kopā:

 

 

 

 

 

 

Piezīme. ¹ Ja iesniegums ir par atdotajām akcīzes nodokļa markām, par kurām akcīzes nodoklis ir samaksāts, obligāti jānorāda papildu informācija."

2. Šo noteikumu 1.9., 1.10., 1.11. un 1.12. apakšpunkts stājas spēkā 2018. gada 1. februārī.

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Finanšu ministra vietā -
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis

31.01.2018
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.