Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Nacionālā veselības dienesta lēmuma Nr.3.1-9/3 izraksts

Rīgā 2018.gada 8.janvārī

Par kompensācijas nosacījumu pārskatīšanu Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautajiem Rituximabum medikamentiem

[..] Saskaņā ar Farmācijas likuma 5.panta 20.punktu, LR Ministru kabineta 31.10.2006. noteikumu Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" 55.1., 55.3.apakšpunktu, 56., 57. un 61.1 punktu un Administratīvā procesa likuma 51.pantu, 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu Nacionālais veselības dienests

nolemj:

no 2018.gada 5.janvāra veikt grozījumus 20.12.2007. lēmumā Nr.925, izsakot nolemjošās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Medikamentus Mabthera (Rituximabum, ATĶ kods L01XC02) koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai 500mg/50ml Nr.1 (ID EU/1/98/067/002) un Mabthera (Rituximabum, ATĶ kods L01XC02) koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai 100mg/10ml Nr.2 (ID EU/1/98/067/001) iekļaut Kompensējamo zāļu sarakstā šādām diagnozēm:

3.1. Izraksta onkologs-ķīmijterapeits vai hematologs saskaņā ar konsīlija slēdzienu, ja vispārējais stāvoklis pēc Karnofska > 70 balles, paredzamā dzīvildze > 6 mēneši:

3.1.1. folikulāras limfomas (C82.0-C82.7) III-IV stadijas iepriekš neārstētiem pacientiem vai pacientiem ar recidīvu kombinācijā ar ķīmijterapiju indukcijas vai balsta terapijai;

3.1.2. pacientiem ar CD20 pozitīvu difūzu lielo B šūnu limfomu (C83.3) kombinācijā ar CHOP (Cyclophosphamidum, Doxorubicinum, Vincristinum, Prednisolonum);

3.1.3. hroniskas limfoleikozes, B šūnu (C91.1) iepriekš neārstētiem pacientiem vai pacientiem ar recidīvu/ rezistenci, kas atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

3.1.3.1. pierādītas augsta riska citoģenētiskās izmaiņas (delēcija 17p, 13q14, 11q delēcija u.c.);

3.1.3.2. masīva (vismaz 6 cm zem ribu loka) vai progresējoša vai simptomātiska splenomegālija;

3.1.3.3. masīva limfadenopātija (vismaz 10 cm garākais izmērs) vai progresējoša vai simptomātiska limfadenopātija;

3.1.3.4. autoimūna anēmija un/ vai trombocitopēnija, kas vāji atbild uz glikokortikoīdu un citu standarta terapiju;

3.1.3.5. progresējošs kaulu smadzeņu bojājums, kas manifestējas ar anēmiju un/vai trombocitopēniju.

3.2. Seropozitīvs reimatoīdais artrīts (M05.0-M05.3, M05.8), Cita veida reimatoīdais artrīts (M06.0-M06.4, M06.8) ar izrakstīšanas nosacījumu - izraksta reimatologs atbilstoši reimatologu konsīlija slēdzienam pacientiem ar bioloģisko slimību modificējošo līdzekļu terapijas neefektivitāti vai nepanesību, kombinācijā ar Methotrexatum."

Lēmums stājas spēkā lēmuma publicēšanas dienā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". [..]

Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča

15.01.2018