Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1

Rīgā 2018.gada 4.janvārī (prot. Nr.1, 1.p.)

Par akciju sabiedrības "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2016.gada 9.decembrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES ENERĢIJA", vienotais reģistrācijas numurs: 42403021332, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601 (turpmāk - SIA "RĒZEKNES ENERĢIJA"), iesniegumu (2016.gada 8.decembris Nr.01/11-181) ar tam pievienotu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, kā arī papildu informāciju, dokumentus un precizētu tarifu projektu 2017.gada 6.februārī (2017.gada 2.februāra iesniegums Nr.01/11-21) un 2017.gada 22.martā (2017.gada 21.marta iesniegums Nr.101).

Akciju sabiedrība "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI", vienotais reģistrācijas numurs: 40003215480, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601 (turpmāk - AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI"), ar 2017.gada 31.marta iesniegumiem Nr.01/11-83 un Nr.01/11-147 informēja Regulatoru, ka Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs 2017.gada 31.martā ir pieņēmis lēmumu Nr.6-12/44433, ar kuru tika pabeigta AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" un SIA "RĒZEKNES ENERĢIJA" reorganizācija, kuras rezultātā SIA "RĒZEKNES ENERĢIJA" pievienojās AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" un 2017.gada 31.martā tika izslēgta no komercreģistra. AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" pārņēma visas SIA "RĒZEKNES ENERĢIJA" tiesības un saistības.

No AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" papildu informācija, dokumenti un tarifu projekta precizējumi Regulatorā saņemti: 2017.gada 21.augustā (2017.gada 18.augusta iesniegums Nr.01/11-434), 2017.gada 16.oktobrī (2017.gada 13.oktobra iesniegums Nr.01/11-513), 2017.gada 7.novembrī (2017.gada 3.novembra iesniegums Nr.01/11-547), 2017.gada 7.novembrī (2017.gada 3.novembra iesniegums Nr.1-11/546) un 2017.gada 29.novembrī (2017.gada 29.novembra elektronisks sūtījums) (turpmāk - tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina

1. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

2. SIA "RĒZEKNES ENERĢIJA" paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2016.gada 15.decembrī (Latvijas Vēstnesis, 2016, 245.nr.), kā arī nosūtīja Rēzeknes pilsētas pašvaldībai publicēšanai mājaslapā internetā. AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" atkārtotus paziņojumus par tarifu projektu publicēja 2017.gada 25.augustā (Latvijas Vēstnesis, 2017, 169.nr.) un 2017.gada 9.novembrī (Latvijas Vēstnesis, 2017, 223.nr.). Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu Regulatorā nav saņemti.

3. Regulators 2017.gada 10.janvārī Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par SIA "RĒZEKNES ENERĢIJA" iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmes laikā priekšlikumi par tarifu projektu netika izteikti.

4. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

5. Regulatora padomes sēdē AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" pārstāvis uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegto tarifu projektu.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 11. un 14.punktu, 31.22., 33.17., 34.14. un 41.2.apakšpunktu, 43.2 un 48.punktu, likuma "Par akcīzes nodokli" 6.1panta pirmo daļu un 15.1panta pirmās daļas 1.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 36,11 EUR/MWh;

1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 13,50 EUR/MWh;

1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 0,53 EUR/MWh;

1.4. siltumenerģijas gala tarifu 52,14 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 2,00 EUR/MWh);

2. noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2018.gada 1.martā;

3. atcelt no 2018.gada 1.marta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 19.jūnija lēmumu Nr.113 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES ENERĢIJA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 120.nr.) un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 1.aprīļa lēmumu Nr.44 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES ENERĢIJA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 65.nr.).

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

04.01.2018