Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2021. - ... / Spēkā esošā
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/41

Rīgā 2017.gada 21.decembrī (prot. Nr.46, 23.p.)
Informācijas iesniegšanas noteikumi pasta nozarē

1. Informācijas iesniegšanas noteikumi pasta nozarē (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā pasta komersants iesniedz informāciju Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – regulators), kā arī iesniedzamās informācijas veidu, apjomu un iesniegšanas termiņus.

2. Pasta komersants iesniedz informāciju regulatoram tā noteiktajā kārtībā. Ja iesniegumu iesniedz elektroniski, tam pievieno iesniegumu pamatojošo dokumentu elektroniskas kopijas, kas apliecinātas ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(SPRK padomes 03.12.2020. lēmuma Nr. 1/17 redakcijā)

3. Pasta komersants, kas sniedz universālo pasta pakalpojumu, reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, iesniedz regulatoram noteikumu 1.pielikumā noteikto informāciju par pasta sūtījumu skaitu.

4. Pasta komersants, kas sniedz universālo pasta pakalpojumu, reizi kalendārajā gadā līdz 1.februārim iesniedz regulatoram informāciju par darbinieku skaitu.

5. Pasta komersants, kas sniedz universālo pasta pakalpojumu, reizi kalendārajā gadā līdz 1.februārim iesniedz regulatoram šādu informāciju par universālā pasta pakalpojuma kvalitātes prasību izpildi un nodrošinājumu attiecībā uz pasta tīkla piekļuves punktu blīvumu un skaitu:

5.1. pasta pakalpojumu sniegšanas vietu izvietojums un skaits;

5.2. pasta pakalpojumu sniegšanas vietu darba laiks;

5.3. vēstuļu kastīšu izvietojums un skaits;

5.4. vēstuļu kastīšu tukšošanas laiks.

6. Pasta komersants, kas sniedz universālo pasta pakalpojumu, informāciju par izmaiņām universālā pasta pakalpojuma kvalitātes prasību izpildē un nodrošinājumā iesniedz regulatoram ne vēlāk kā viena mēneša laikā no izmaiņu ieviešanas dienas.

7. Pasta komersants, kas sniedz universālo pasta pakalpojumu, reizi kalendārajā gadā līdz 1.februārim iesniedz regulatoram informāciju par sūdzību par universālo pasta pakalpojumu skaitu un izskatīšanas veidu.

8. Pasta komersants, kas sniedz tradicionālos pasta pakalpojumus vai citus pasta pakalpojumus, reizi kalendārajā gadā līdz 1.februārim iesniedz regulatoram noteikumu 2.pielikumā noteikto informāciju par pasta sūtījumu skaitu un darbinieku skaitu iepriekšējā kalendārajā gadā.

9. Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
1. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/41

(Pielikums SPRK padomes 03.12.2020. lēmuma Nr. 1/17 redakcijā)

Informācija par universālā pasta pakalpojuma sniedzēja pasta sūtījumu skaitu

Pasta komersanta nosaukums

  
    

 Vienotais reģistrācijas numurs

 

  

Informācija par pasta sūtījumu skaitu _________ .gada ____ ceturksnī

Nr.
p.k.

Kategorija

Galamērķis

Veids

"A" klase

1

2

3

4

5

1.

Vēstuļu korespondence -

rakstveida paziņojumi,

dokumenti,

drukāti materiāli

Iekšzemesvienkāršā 

2.

ierakstītā 

3.

apdrošinātā 

4.

Pārrobežu ienākošāvienkāršā 

5.

ierakstītā 

6.

apdrošinātā 

7.

Pārrobežu izejošāvienkāršā 

8.

ierakstītā 

9.

apdrošinātā 

10.

Vēstuļu korespondence –

sīki priekšmeti

Iekšzemesvienkāršā 

11.

ierakstītā 

12.

apdrošinātā 

13.

Pārrobežu ienākošāvienkāršā 

14.

ierakstītā 

15.

apdrošinātā 

16.

Pārrobežu izejošāvienkāršā 

17.

ierakstītā 

18.

apdrošinātā 

19.

Pasta pakasIekšzemeslīdz 10 kgvienkāršās 

20.

apdrošinātās 

21.

Iekšzemesvirs 10 kgvienkāršās 

22.

apdrošinātās 

23.

Pārrobežu ienākošāslīdz 10 kgvienkāršās 

24.

apdrošinātās 

25.

Pārrobežu ienākošāsvirs 10 kgvienkāršās 

26.

apdrošinātās 

27.

Pārrobežu ienākošāsno ES un EEZ valstīm līdz 20 kgvienkāršās 

28.

apdrošinātās 

29.

Pārrobežu izejošāslīdz 10 kgvienkāršās 

30.

apdrošinātās 

31.

Pārrobežu izejošāsvirs 10 kgvienkāršās 

32.

apdrošinātās 

33.

Pārrobežu izejošāsuz ES un EEZ valstīmvienkāršās 

34.

apdrošinātās 

35.

Abonētās preses izdevumi 

Datums ____. ____. _____________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 

/paraksts un tā atšifrējums/

  

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
tālrunis  
e-pasts  

* Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/41

(Pielikums SPRK padomes 03.12.2020. lēmuma Nr. 1/17 redakcijā)

Informācija par tradicionālo pasta pakalpojumu un citu pasta pakalpojumu sniedzēju pasta sūtījumu skaitu un darbinieku skaitu

Pasta komersanta nosaukums

  
    

Vienotais reģistrācijas numurs

   

Informācija par pasta sūtījumu skaitu un darbinieku skaitu _____________ .gadā

1. Tradicionālie pasta pakalpojumi (pasta sūtījumu skaits)

Nr.
p.k.

Kategorija

Galamērķis

Veids

"A" klase

"B" klase

1

2

3

4

5

6

1.

Vēstuļu korespondence -

rakstveida paziņojumi, dokumenti,

drukāti materiāli

Iekšzemesvienkāršā  

2.

ierakstītā  

3.

apdrošinātā  

4.

Pārrobežu ienākošāvienkāršā  

5.

ierakstītā  

6.

apdrošinātā  

7.

Pārrobežu izejošāvienkāršā  

8.

ierakstītā  

9.

apdrošinātā  

10.

Vēstuļu korespondence -

sīki priekšmeti

Iekšzemesvienkāršā  

11.

ierakstītā  

12.

apdrošinātā  

13.

Pārrobežu ienākošāvienkāršā  

14.

ierakstītā  

15.

apdrošinātā  

16.

Pārrobežu izejošāvienkāršā  

17.

ierakstītā  

18.

apdrošinātā  

19.

Pasta pakasIekšzemeslīdz 10 kgvienkāršās  

20.

apdrošinātās  

21.

Iekšzemesvirs 10 kgvienkāršās  

22.

apdrošinātās  

23.

Pārrobežu ienākošāslīdz 10 kgvienkāršās  

24.

apdrošinātās  

25.

Pārrobežu ienākošāsvirs 10 kgvienkāršās  

26.

apdrošinātās  

27.

Pārrobežu ienākošāsno ES un EEZ valstīmvienkāršās  

28.

apdrošinātās  

29.

Pārrobežu izejošāslīdz 10 kgvienkāršās  

30.

apdrošinātās  

31.

Pārrobežu izejošāsvirs 10 kgvienkāršās  

32.

apdrošinātās  

33.

Pārrobežu izejošāsuz ES un EEZ valstīmvienkāršās  

34.

apdrošinātās  

2. Abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumi (pasta sūtījumu skaits)

Abonētās preses izdevumi 

3. Eksprespasta pakalpojumi (pasta sūtījumu skaits)

1.

Vēstuļu korespondence -

rakstveida paziņojumi,

dokumenti,

drukāti materiāli

Iekšzemes 

2.

Pārrobežu ienākošā 

3.

Pārrobežu izejošā 

4.

Pasta pakasIekšzemes 

5.

Pārrobežu ienākošās 

6.

Pārrobežu izejošās 

4. Kurjerpasta pakalpojumi (pasta sūtījumu skaits)

1.

Vēstuļu korespondence

rakstveida paziņojumi, dokumenti, drukāti materiāli

 

2.

Pasta pakas 

5. Darbinieku skaits

Pasta komersanta darbinieki, kas iesaistīti pasta pakalpojumu nodrošināšanā * 

* personas, kas iesaistītas pasta pakalpojumu sniegšanā, tādas kā pilnas slodzes, nepilnas slodzes un pagaidu darbinieki un pašnodarbinātas personas, ko nodarbina pasta komersants. Nodarbināto personu skaits ir jāmēra kā vidējais rādītājs kalendārajā gadā (strādājošo darbinieku skaita summu katra mēneša pēdējā datumā dalot ar mēnešu skaitu kalendārajā gadā).

Datums ____. ____. _____________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 

/paraksts un tā atšifrējums/

  

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
tālrunis  
e-pasts  

** Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

01.01.2021