Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 754

Rīgā 2017. gada 12. decembrī (prot. Nr. 61 48. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 30. marta noteikumos Nr. 218 "Augu karantīnas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma
5. panta 1. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2004. gada 30. marta noteikumos Nr. 218 "Augu karantīnas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 65., 180. nr.; 2005, 44., 100., 159. nr.; 2006, 34., 89. nr.; 2007, 201. nr.; 2008, 183. nr.; 2009, 26., 63., 198. nr.; 2010, 41. nr.; 2011, 11. nr.; 2014, 104., 215. nr.; 2015, 241. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 35. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Fitosanitāro sertifikātu izvešanai (eksportam) vai fitosanitāro sertifikātu atpakaļizvešanai (reeksportam) zāģmateriālu kravām šo noteikumu 6. pielikuma A daļas I nodaļas 18.1 punktā minētajos gadījumos var aizstāt ar kameržāvēšanas sertifikātu (9.2 pielikums), ja zāģmateriālu krava atbilst šo noteikumu 6. pielikuma A daļas I nodaļas 18.1 punktā minētajām prasībām.";

1.2. papildināt noteikumus ar 94. punktu šādā redakcijā:

"94. Šo noteikumu 35. punkta otrais teikums, 6. pielikuma A daļas I nodaļas 18.1 punkts un 9.2 pielikums attiecībā uz fitosanitārā sertifikāta aizstāšanu ar kameržāvēšanas sertifikātu ir spēkā līdz 2026. gada 31. decembrim.";

1.3. papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 43. punktu šādā redakcijā:

"43) Komisijas 2017. gada 14. jūlija Īstenošanas direktīvas 2017/1279/ES, ar ko groza I līdz V pielikumu Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā.";

1.4. izteikt 1. pielikuma A daļas I nodaļas 1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4. Choisya Kunth, kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. un vīnkoku Vitis L. augi, izņemot augļus un sēklas.";

1.5. izteikt 1. pielikuma A daļas I nodaļas 1.7.2. apakšpunkta tabulu šādā redakcijā:

"KN kods Apraksts
4401 12 00 Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā, lapu koki
4401 22 00 Koka šķeldas vai skaidas, lapu koku koksne
4401 40 90 Koksnes atlikumi (kas nav zāģskaidas), neaglomerēti
ex 4403 12 00 Neapstrādāti lapu koku kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas
ex 4403 99 00 Lapu koku kokmateriāli (izņemot tropu kokus, ozolu (Quercus spp.), dižskābardi (Fagus spp.), bērzu (Betula spp.), papeli un apsi (Populus spp.) vai eikaliptu (Eucalyptus spp.)), neapstrādāti, ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcinātas ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem
ex 4404 20 00 Šķeltas lapu koku kārtis, lapu koku pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski nezāģēti
ex 4407 99 Lapu koku kokmateriāli (izņemot tropu kokus, ozolu (Quercus spp.), dižskābardi (Fagus spp.), kļavu (Acer spp.), ķirsi (Prunus spp.), osi (Fraxinus spp.), bērzu (Betula spp.) vai papeli un apsi (Populus spp.)), garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm"

1.6. izteikt 1. pielikuma A daļas I nodaļas 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. stādīšanai paredzētie baltegļu Abies Mill., smaržīgo seleriju Apium graveolens L., argirantēmu Argyranthemum spp., asparāgu Asparagus officinalis L., asteru Aster spp., kāpostu Brassica spp., kastaņu Castanea Mill., gurķu Cucumis spp., krizantēmu Dendranthema (DC.) Des Moul, neļķu Dianthus L. un tās hibrīdu, Exacum spp., zemeņu Fragaria L., gerberu Gerbera Cass., ģipseņu Gypsophila L., visi sprigaņu Impatiens L. Jaungvinejas hibrīdu veidi, salātu Lactuca spp., lapegļu Larix Mill., pīpeņu Leucanthemum L., lupīnu Lupinus L., pelargoniju Pelargonium l'Hérit. ex Ait., egļu Picea A. Dietr., priežu Pinus L., platānu Platanus L., apšu Populus L., lauru ķiršu Prunus laurocerasu L., Portugāles ķiršu Prunus lusitanica L., duglāziju Pseudotsuga Carr., ozolu Quercus L., kazeņu Rubus L., spinātu Spinacia L., biškrēsliņu Tanacetum L., hemlokegļu Tsuga Carr., gobu Ulmus L., verbēnu Verbena L. augi (izņemot sēklas) un citi stādīšanai paredzēti stiebraugu sugu augi (izņemot graudzāļu Gramineae dzimtas augus), kā arī sīpoli, bumbuļsīpoli, sakneņi, sēklas un bumbuļi.";

1.7. izteikt 1. pielikuma A daļas II nodaļas 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2. stādīšanai paredzēti biešu Beta vulgaris L., platānu Platanus L., apšu Populus L., plūmju Prunus L. un ozolu Quercus spp. (izņemot Quercus suber), kā arī gobu Ulmus L. augi (izņemot sēklas)";

1.8. papildināt 1. pielikuma A daļas II nodaļu ar 1.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3.1 stādīšanai paredzēti palmu Palmae dzimtas augi, kuru stumbra pamatnes diametrs pārsniedz piecus centimetrus un kuri pieder pie tādiem taksoniem kā Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. un Washingtonia Raf.";

1.9. izteikt 1. pielikuma A daļas II nodaļas 1.10.2. apakšpunkta tabulu šādā redakcijā:

"KN kods

Apraksts

4401 11 00 Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā, skujkoki
4401 12 00 Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā, lapu koki
4401 21 00 Koka šķeldas vai skaidas, skujkoku koksne
4401 22 00 Koka šķeldas vai skaidas, lapu koku koksne
4401 40 90 Koksnes atlikumi (kas nav zāģskaidas), neaglomerēti
ex 4403 11 00 Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas
ex 4403 12 00 Neapstrādāti lapu koku kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas
ex 4403 21 Neapstrādāti skujkoku - priedes (Pinus spp.) - kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ja to šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
ex 4403 22 00 Neapstrādāti skujkoku - priedes (Pinus spp.) - kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, izņemot tādus, kuru šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
ex 4403 23 Neapstrādāti skujkoku - baltegles (Abies spp.) un parastās egles (Picea spp.) - kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ja to šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
ex 4403 24 00 Neapstrādāti skujkoku - baltegles (Abies spp.) un parastās egles (Picea spp.) - kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, izņemot tādus, kuru šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
ex 4403 25 Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli, kas nav no priedes (Pinus spp.), baltegles (Abies spp.) vai parastās egles (Picea spp.), ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ja to šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
ex 4403 26 00 Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli, kas nav no priedes (Pinus spp.), baltegles (Abies spp.) vai parastās egles (Picea spp.), ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, izņemot tādus, kuru šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
ex 4403 99 00 Lapu koku kokmateriāli (izņemot tropu kokus, ozolu (Quercus spp.), dižskābardi (Fagus spp.), bērzu (Betula spp.), papeli un apsi (Populus spp.) vai eikaliptu (Eucalyptus spp.)), neapstrādāti, arī ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem
ex 4404 Šķeltas kārtis, koka pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski nezāģēti
4406 Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no koka
ex 4407 Skujkoku kokmateriāli, garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm
ex 4407 99 Lapu koku kokmateriāli (izņemot tropu kokus, ozolu (Quercus spp.), dižskābardi (Fagus spp.), kļavu (Acer spp.), ķirsi (Prunus spp.), osi (Fraxinus spp.), bērzu (Betula spp.) vai papeli un apsi (Populus spp.)), garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm";

1.10. izteikt 1. pielikuma A daļas II nodaļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Augi, ko audzē audzētājs, augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, ko tirgo tālākai lauksaimnieciskai ražošanai (izņemot augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušus priekšmetus, kuri paredzēti pārdošanai gala lietotājam un par kuriem Valsts augu aizsardzības dienests vai Eiropas Savienības dalībvalsts iestāde, kas atbildīga par augu aizsardzību, ir pārliecinājusies, ka to ražošana ir nošķirta no citas produkcijas ražošanas): begoniju Begonia L. ģints stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas, bumbuļus un bumbuļsīpolus), Dipladenia A.DC, puansetiju Euphorbia pulcherrima Willd., gumijkoku Ficus L., hibisku Hibiscus L., Mandevilla Lindl. un parastā oleandra Nerium oleander L. stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas).";

1.11. aizstāt 1. pielikuma B daļas I nodaļas 1. punktā vārdus "kukurūzas Zea mais L." ar vārdiem "kukurūzas Zea mays L.";

1.12. aizstāt 1. pielikuma B daļas I nodaļas 2.10. apakšpunktā vārdus "Amiris P. Browne" ar vārdiem "Amyris P. Browne";

1.13. izteikt 1. pielikuma B daļas I nodaļas 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1. citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. un to hibrīdu, balzambumbieru Momordica L., tomātu Solanum lycopersicum L. un baklažānu Solanum melongena L.;";

1.14. papildināt 1. pielikuma B daļas I nodaļu ar 4.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.4. granātābolu Punica granatum L., kuru izcelsme ir Āfrikas kontinenta valstīs, Kaboverdē, Sv. Helēnas salā, Madagaskarā, Reinjonā, Maurīcijā un Izraēlā.";

1.15. papildināt 1. pielikuma B daļas I nodaļu ar 7.1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.1.8. korinšu Amelanchier Medik., aroniju Aronia Medik., klinteņu Cotoneaster Medik., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., ābeļu Malus Mill., plūmju Prunus L., ugunsērkšķu Pyracantha M. Roem., bumbieru Pyrus L. un pīlādžu Sorbus L. koksne, arī koksne, kurai nav saglabājusies dabiskā apaļā virsma, izņemot zāģskaidas vai ēveļskaidas, kuru izcelsmes valsts ir Kanāda vai ASV.";

1.16. izteikt 1. pielikuma B daļas I nodaļas 7.2. apakšpunkta tabulu šādā redakcijā:

"KN kods

Apraksts

4401 11 00 Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā, skujkoki
4401 12 00 Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā, lapu koki
4401 21 00 Koka šķeldas vai skaidas, skujkoku koksne
4401 22 00 Koka šķeldas vai skaidas, lapu koku koksne
4401 40 10 Zāģskaidas, neaglomerētas
4401 40 90 Koksnes atlikumi (kas nav zāģskaidas), neaglomerēti
ex 4403 11 00 Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas
ex 4403 12 00 Neapstrādāti lapu koku kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas
ex 4403 21 Neapstrādāti skujkoku - priedes (Pinus spp.) - kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ja to šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
ex 4403 22 00 Neapstrādāti skujkoku - priedes (Pinus spp.) - kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, izņemot tādus, kuru šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
ex 4403 23 Neapstrādāti skujkoku - baltegles (Abies spp.) un parastās egles (Picea spp.) - kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ja to šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
ex 4403 24 00 Neapstrādāti skujkoku - baltegles (Abies spp.) un parastās egles (Picea spp.) - kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, izņemot tādus, kuru šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
ex 4403 25 Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli, kas nav no priedes (Pinus spp.), baltegles (Abies spp.) vai parastās egles (Picea spp.), ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ja to šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
ex 4403 26 00 Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli, kas nav no priedes (Pinus spp.), baltegles (Abies spp.) vai parastās egles (Picea spp.), ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ja to šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
4403 91 00 Neapstrādāti ozola (Quercus spp.) kokmateriāli, arī ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem
4403 95 Neapstrādāti bērza (Betula spp.) kokmateriāli, arī ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ja to šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
4403 96 00 Neapstrādāti bērza (Betula spp.) kokmateriāli, arī ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, izņemot tādus, kuru šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
4403 97 00 Neapstrādāti papeles un apses (Populus spp.) kokmateriāli, arī ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem
ex 4403 99 00 Lapu koku kokmateriāli (izņemot tropu kokus, ozolu (Quercus spp.), dižskābardi (Fagus spp.), bērzu (Betula spp.), papeli un apsi (Populus spp.) vai eikaliptu (Eucalyptus spp.)), neapstrādāti, arī ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem
ex 4404 Šķeltas kārtis, koka pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski nezāģēti
4406 Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no koka
ex 4407 Skujkoku kokmateriāli, garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm
4407 91 Ozola (Quercus spp.) kokmateriāli, garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm
ex 4407 93 Cukura kļavas Acer saccharum Marsh kokmateriāli, garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm
4407 94 Ķirša (Prunus spp.) kokmateriāli, garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm
4407 95 Oša (Fraxinus spp.) kokmateriāli, garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm
4407 96 Bērza (Betula spp.) kokmateriāli, garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm
4407 97 Papeles un apses (Populus spp.) kokmateriāli, garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm
ex 4407 99 Lapu koku kokmateriāli (izņemot tropu kokus, ozolu (Quercus spp.), dižskābardi (Fagus spp.), kļavu (Acer spp.), ķirsi (Prunus spp.), osi (Fraxinus spp.), bērzu (Betula spp.) vai papeli un apsi (Populus spp.)), garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm
4408 10 Skujkoku loksnes finierim (arī loksnes, kas iegūtas, sadalot koka saklātņus) un tamlīdzīgiem laminētas koksnes materiāliem un citi garumā sazāģēti kokmateriāli, lobīti vai mizoti, arī ēvelēti, slīpēti, savienoti vai saaudzēti garumā, ne biezāki par 6 mm
4416 00 00 Mucas, muciņas, kubli, toveri un citādi mucinieku darinājumi un to daļas no koka, arī mucu dēlīši
9406 10 00 Saliekamās būvkonstrukcijas no koka";

1.17. izteikt 1. pielikuma B daļas II nodaļas 8.2. apakšpunkta tabulu šādā redakcijā:

"KN kods

Apraksts

4401 11 00 Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā, skujkoki
4401 12 00 Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā, lapu koki
4401 21 00 Koka šķeldas vai skaidas, skujkoku koksnes
4401 22 00 Koka šķeldas vai skaidas, lapu koku koksnes
4401 40 90 Koksnes atlikumi (kas nav zāģskaidas), neaglomerēti
ex 4403 11 00 Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas
ex 4403 12 00 Neapstrādāti lapu koku kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas
ex 4403 21 Neapstrādāti skujkoku - priedes (Pinus spp.) - kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ja to šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
ex 4403 22 00 Neapstrādāti skujkoku - priedes (Pinus spp.) - kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, izņemot tādus, kuru šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
ex 4403 23 Neapstrādāti skujkoku - baltegles (Abies spp.) un parastās egles (Picea spp.) - kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ja to šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
ex 4403 24 00 Neapstrādāti skujkoku - baltegles (Abies spp.) un parastās egles (Picea spp.) - kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, izņemot tādus, kuru šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
ex 4403 25 Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli, kas nav no priedes (Pinus spp.), baltegles (Abies spp.) vai parastās egles (Picea spp.), ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ja to šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
ex 4403 26 00 Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli, kas nav no priedes (Pinus spp.), baltegles (Abies spp.) vai parastās egles (Picea spp.), ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, izņemot tādus, kuru šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
ex 4403 99 00 Lapu koku kokmateriāli (izņemot tropu kokus, ozolu (Quercus spp.), dižskābardi (Fagus spp.), bērzu (Betula spp.), papeli un apsi (Populus spp.) vai eikaliptu (Eucalyptus spp.)), neapstrādāti, arī ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem
ex 4404 Šķeltas kārtis, koka pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski nezāģēti
4406 Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no koka
ex 4407 Skujkoku kokmateriāli, garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm
ex 4407 99 Lapu koku kokmateriāli (izņemot tropu kokus, ozolu (Quercus spp.), dižskābardi (Fagus spp.), kļavu (Acer spp.), ķirsi (Prunus spp.), osi (Fraxinus spp.), bērzu (Betula spp.) vai papeli un apsi (Populus spp.)), garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm
4415 Koka lādes, kastes, redeļkastes, spoles un tamlīdzīga tara, koka kabeļu spoles, paliktņi, kastu paliktņi un citas kravu plātnes no koka, paliktņu apmales no koka
9406 10 00 Saliekamās būvkonstrukcijas no koka";

1.18. svītrot 3. pielikuma A daļas I nodaļas "a" apakšnodaļas 9. punktu;

1.19. papildināt 3. pielikuma A daļas I nodaļas "a" apakšnodaļu ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Bactericera cockerelli (Sulc)";

1.20. papildināt 3. pielikuma A daļas I nodaļas "a" apakšnodaļu ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Keiferia lycopersicella (Walsingham)";

1.21. papildināt 3. pielikuma A daļas I nodaļas "a" apakšnodaļu ar 31.1 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Saperda candida Fabricius";

1.22. papildināt 3. pielikuma A daļas I nodaļas "a" apakšnodaļu ar 37.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.1.1 Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)";

1.23. svītrot 3. pielikuma A daļas I nodaļas "b" apakšnodaļas 2. punktu;

1.24. papildināt 3. pielikuma A daļas I nodaļas "b" apakšnodaļu ar 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

"3. Xanthomonas citri pv. aurantifolii

4. Xanthomonas citri pv. citri";

1.25. papildināt 3. pielikuma A daļas I nodaļas "c" apakšnodaļu ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa";

1.26. izteikt 3. pielikuma A daļas I nodaļas "c" apakšnodaļas 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart";

1.27. svītrot 3. pielikuma A daļas I nodaļas "d" apakšnodaļas 1. punktu;

1.28. svītrot 3. pielikuma A daļas I nodaļas "d" apakšnodaļas 2.5. apakšpunktu;

1.29. izteikt 3. pielikuma A daļas II nodaļas "a" apakšnodaļas 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Popillia japonica Newman";

1.30. papildināt 3. pielikuma A daļas II nodaļas "b" apakšnodaļu ar 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Xylella fastidiosa (Wells et al.)";

1.31. papildināt 3. pielikuma A daļas II nodaļas "d" apakšnodaļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Candidatus Phytoplasma ulmi";

1.32. izteikt 3. pielikuma B daļas "a" apakšnodaļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) Īrija, Portugāle (Azoru salas, Iekšbeira, Piejūras Beira, apgabals starp Douru un Miņu un Trašošmonteša (Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho and Trás-os-Montes)), Apvienotā Karaliste, Zviedrija, Somija";

1.33. izteikt 3. pielikuma B daļas "a" apakšnodaļas 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

"3. Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu Īrija, Apvienotā Karaliste
4. Globodera pallida (Stone) Behrens Somija, Latvija, Portugāle (Azoru salas), Slovēnija, Slovākija";

1.34. papildināt 3. pielikuma B daļas "a" apakšnodaļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens Portugāle (Azoru salas)";

1.35. izteikt 3. pielikuma B daļas "a" apakšnodaļas 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Leptinotarsa decemlineata Say Spānija (Ibisa un Menorka), Īrija, Kipra, Malta, Portugāle (Azoru salas un Madeira), Apvienotā Karaliste, Zviedrija (Blēkinges, Gotlandes, Hallandes, Kalmaras un Skones lēne), Somija (Olandes, Hemes, Kimi, Pirkanmā, Satakuntas, Turku un Ūsimā reģions)";

1.36. izteikt 3. pielikuma B daļas "a" apakšnodaļas 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Thaumetopoea processionea L. Īrija, Apvienotā Karaliste (izņemot tādas vietējo pašvaldību teritorijas kā Bārneta, Brenta, Bromlija, Kamdena, Londonas Sitija, Vestminsteras Sitija, Kroidona, Īlinga, Elmbridžas apgabals, Epsomas un Jūelas apgabals, Gildforda, Haknija, Hamersmita un Fulema, Haringeja, Harova, Hilingdona, Hounslova, Islingtona, Kensingtona un Čelsija, Kingstona pie Temzas, Lambeta, Lūishema, Mertona, Redinga, Ričmonda pie Temzas, Ranimīdas apgabals, Slouva, Sautoksfordšīra, Saterka, Spelthornas apgabals, Satona, Tauerhamleta, Vandsvorta, Rietumberkšīra un Vokinga)";

1.37. svītrot 3. pielikuma B daļas "b" apakšnodaļas 2. punktā vārdu "Somija";

1.38. aizstāt 4. pielikuma A daļas I nodaļas "a" apakšnodaļas 2. punktā vārdus "Aleurocantus spp." ar vārdiem "Aleurocanthus spp.";

1.39. aizstāt 4. pielikuma A daļas I nodaļas "a" apakšnodaļas 5. punktā vārdus "Aonidella citrina Coquillet" ar vārdiem "Aonidiella citrina Coquillet";

1.40. svītrot 4. pielikuma A daļas I nodaļas "b" apakšnodaļas 3. punktu;

1.41. svītrot 4. pielikuma A daļas I nodaļas "c" apakšnodaļas 11. punktu;

1.42. aizstāt 4. pielikuma A daļas II nodaļas "b" apakšnodaļas 8. punktā vārdus "Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye" ar vārdiem "Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.";

1.43. papildināt 4. pielikuma A daļas II nodaļas "d" apakšnodaļu ar 6.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1 Potato spindle tuber viroid Tomātu Solanum lycopersicum L. un to hibrīdu, dārzeņpiparu Capsicum annuum L., Capsicum frutescens L., stādīšanai paredzēti augi (arī sēklas), kā arī kartupeļu Solanum tuberosum L. augi";

1.44. aizstāt 4. pielikuma B daļas "a" apakšnodaļas 5. punktā vārdu "Francija" ar vārdu "Portugāle";

1.45. papildināt 4. pielikuma B daļas "a" apakšnodaļu ar 12., 13. un 14. punktu šādā redakcijā:

"12.

Paysandisia archon (Burmeister)

 

Stādīšanai paredzēti palmu Palmae dzimtas augi, kuru stumbra pamatnes diametrs pārsniedz 5 cm un kuri pieder pie tādām ģintīm un sugām kā Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. un Washingtonia Raf. Īrija, Malta, Apvienotā Karaliste
13. Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) Stādīšanai paredzēti palmu Palmae dzimtas augi, kuru stumbra pamatnes diametrs pārsniedz 5 cm un kuri pieder pie tādiem taksoniem kā Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. un Washingtonia Raf. Īrija, Portugāle (Azoru salas), Apvienotā Karaliste
14. Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller Stādīšanai paredzēti priežu Pinus L. augi, izņemot augļus un sēklas Apvienotā Karaliste";

1.46. svītrot 4. pielikuma B daļas "b" apakšnodaļas 1. punktā vārdu "Portugāle";

1.47. izteikt 4. pielikuma B daļas "b" apakšnodaļas 2. punkta ailes "Aizsargājamā(-s) zona(-s)" tekstu šādā redakcijā:

"Spānija (izņemot Andalūzijas, Aragonas, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Madrides, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomo apgabalu un Gipuskojas provinci (Basku Zeme), Gariges, Nogeras, Pladurdžeļas, Segrias un Urdžeļas komarka Ļeidas provinci (Katalonijas autonomais apgabals), Augšvinalopo un Vidusvinalopo komarku Alikantes provincē un Alvoračes un Turisas municipalitāti Valensijas provincē (Valensijas apgabals)), Igaunija, Francija (Korsika), Īrija (izņemot Golvejas pilsētu), Itālija (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija-Romanja (Parmas un Pjačencas province)), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas, Milānas, Sondrio un Varēzes provinci), Marke, Molize, Pjemonta (izņemot Buskas, Čentallo un Tarantaskas komūnu Kuneo provincē), Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinci, Barbonas, Boara Pizāni, Kastelbaldo, Mazi, Pjačenca d'Adidžes, Santurbano un Veskovanas komūnu Padujas provincē un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), Latvija, Lietuva (izņemot Ķēdaiņu un Babtu pašvaldību (Kauņas reģions)), Portugāle, Slovēnija (izņemot Goreņskas, Koroškas, Mariboras un Notraņskas reģionu un Lendavas un Renče-Vogrsko kopienu (uz dienvidiem no autoceļa H4)), Slovākija (izņemot Dunajska Stredas apgabalu, Hronovces un Hronske Kļačanu pagastu (Levices apgabals), Dvoru pie Žitavas pagastu (Nove Zāmku apgabals), Malinecas pagastu (Poltāras apgabals), Hrhovas pagastu (Rožņavas apgabals), Veļke Ripņanu pagastu (Topoļčanu apgabals), Kazimīras, Luhiņas, Mali Horešas, Svetušes un Zatīnas pagastu (Trebišovas apgabals)), Somija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, izņemot Augšējās Balinranas, Augšējās Karigenahas, Balinranas un Karigenahas pilsētciemu Daunas grāfistē, Danmarīkrosas vēlēšanu apgabalu Belfāstā, Antrimas grāfistē, Menas salu un Normandijas salas)";

1.48. papildināt 4. pielikuma B daļas "b" apakšnodaļu ar 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Stādīšanai paredzēti plūmju Prunus L. augi, izņemot sēklas Apvienotā Karaliste";

1.49. izteikt 4. pielikuma B daļas "c" apakšnodaļas 1. punkta ailes "Aizsargājamā (-s) zona (-s)" tekstu šādā redakcijā:

"Īrija, Apvienotā Karaliste";

1.50. izteikt 4. pielikuma B daļas "d" apakšnodaļu šādā redakcijā:

"Suga

Inficētie vai invadētie augi un augu produkti

Aizsargājamā(-s) zona(-s)

1. Candidatus Phytoplasma ulmi Stādīšanai paredzēti gobu Ulmus L. augi, izņemot sēklas Apvienotā Karaliste
2. Citrus tristeza virus (Eiropas izolāti) Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints un to hibrīdu augļi ar lapām un kātiem Grieķija (izņemot Argolidas un Hanjas reģionālās pārvaldes vienības), Malta, Portugāle (izņemot Algarvi, Madeiru un Odemiras konselu Alentežā)
3. Grapevine flavescence dorée MLO Vīnkoku Vitis L. ģints augi, izņemot augļus un sēklas Čehija, Francija (Šampaņa- Ardēni, Lotringa, Elzasa (Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace)), Itālija (Bazilikata (Basilicata))";

1.51. izteikt 5. pielikuma B daļas 1. punkta ailes "Aizsargājamā(-s) zona(-s)" tekstu šādā redakcijā:

"Spānija (izņemot Andalūzijas, Aragonas, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Madrides, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomo apgabalu un Gipuskojas provinci (Basku Zeme), Gariges, Nogeras, Pladurdžeļas, Segrias un Urdžeļas komarku Ļeidas provincē (Katalonijas autonomais apgabals), Augšvinalopo un Vidusvinalopo komarku Alikantes provincē un Alvoračes un Turisas municipalitāti Valensijas provincē (Valensijas apgabals)), Igaunija, Francija (Korsika), Īrija (izņemot Golvejas pilsētu), Itālija (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija-Romanja (Parmas un Pjačencas province), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas, Milānas, Sondrio un Varēzes provinci), Marke, Molize, Pjemonta (izņemot Buskas, Čentallo un Tarantaskas komūnu Kuneo provincē), Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinci, Barbonas, Boara Pizāni, Kastelbaldo, Mazi, Pjačenca d'Adidžes, Santurbano un Veskovanas komūnu Padujas provincē un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), Latvija, Lietuva (izņemot Ķēdaiņu un Babtu pašvaldību (Kauņas reģions)), Portugāle, Slovēnija (izņemot Goreņskas, Koroškas, Mariboras un Notraņskas reģionu un Lendavas un Renče-Vogrsko kopienu (uz dienvidiem no autoceļa H4)), Slovākija (izņemot Dunajska Stredas apgabalu, Hronovces un Hronske Kļačanu pagastu (Levices apgabals), Dvoru pie Žitavas pagastu (Nove Zāmku apgabals), Malinecas pagastu (Poltāras apgabals), Hrhovas pagastu (Rožņavas apgabals), Veļke Ripņanu pagastu (Topoļčanu apgabals), Kazimīras, Luhiņas, Mali Horešas, Svetušes un Zatīnas pagastu (Trebišovas apgabals)), Somija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, izņemot Augšējās Balinranas, Augšējās Karigenahas, Balinranas un Karigenahas pilsētciemu Daunas grāfistē, Danmarīkrosas vēlēšanu apgabalu Belfāstā, Antrimas grāfistē, Menas salu un Normandijas salas)";

1.52. izteikt 5. pielikuma B daļas 2. punkta ailes "Aizsargājamā(-s) zona(-s)" tekstu šādā redakcijā:

"Spānija (izņemot Andalūzijas, Aragonas, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Madrides, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomo apgabalu un Gipuskojas provinci (Basku Zeme), Gariges, Nogeras, Pladurdžeļas, Segrias un Urdžeļas komarku Ļeidas provincē (Katalonijas autonomais apgabals), Augšvinalopo un Vidusvinalopo komarku Alikantes provincē un Alvoračes un Turisas municipalitāti Valensijas provincē (Valensijas apgabals)), Igaunija, Francija (Korsika), Īrija (izņemot Golvejas pilsētu), Itālija (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija-Romanja (Parmas un Pjačencas province), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas, Milānas, Sondrio un Varēzes provinci), Marke, Molize, Pjemonta (izņemot Buskas, Čentallo un Tarantaskas komūnu Kuneo provincē), Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinci, Barbonas, Boara Pizāni, Kastelbaldo, Mazi, Pjačenca d'Adidžes, Santurbano un Veskovanas komūnu Padujas provincē un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), Latvija, Lietuva (izņemot Ķēdaiņu un Babtu pašvaldību (Kauņas reģions)), Portugāle, Slovēnija (izņemot Goreņskas, Koroškas, Mariboras un Notraņskas reģionu un Lendavas un Renče-Vogrsko kopienu (uz dienvidiem no autoceļa H4)), Slovākija (izņemot Dunajska Stredas apgabalu, Hronovces un Hronske Kļačanu pagastu (Levices apgabals), Dvoru pie Žitavas pagastu (Nove Zāmku apgabals), Malinecas pagastu (Poltāras apgabals), Hrhovas pagastu (Rožņavas apgabals), Veļke Ripņanu pagastu (Topoļčanu apgabals), Kazimīras, Luhiņas, Mali Horešas, Svetušes un Zatīnas pagastu (Trebišovas apgabals)), Somija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, izņemot Augšējās Balinranas, Augšējās Karigenahas, Balinranas un Karigenahas pilsētciemu Daunas grāfistē, Danmarīkrosas vēlēšanu apgabalu Belfāstā, Antrimas grāfistē, Menas salu un Normandijas salas)";

1.53. izteikt 6. pielikuma A daļas I nodaļas 7. punkta ailes "Īpašās prasības" tekstu šādā redakcijā:

"Koksnes iepakojamie materiāli ir:

- gatavoti no mizota koka, kā norādīts Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) Starptautiskā fitosanitāro pasākumu standarta Nr. 15 "Starptautiskajā tirdzniecībā izmantotā koksnes iepakojamā materiāla reglamentācija" I pielikumā;

- apstrādāti vienā no atzītiem apstrādes veidiem, kā norādīts šā starptautiskā standarta I pielikumā, un

- marķēti ar šā starptautiskā standarta II pielikumā noteikto marķējumu, kas norāda, ka koksnes iepakojamam materiālam veikta apstiprināta un minētajam standartam atbilstoša fitosanitārā apstrāde";

1.54. izteikt 6. pielikuma A daļas I nodaļas 17. punkta ailes "Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti" tekstu šādā redakcijā:

"Armēnijas, Šveices vai ASV izcelsmes platānu Platanus L. koksne, izņemot šāda veida koksni:

- šķelda, skaidas, zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi,

- koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus (izņemot stiprinājumus, ar kuriem koksnes krava nostiprināta un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava, taču ieskaitot koksni, kurai nav saglabājusies tās dabiskā apaļā virsma)";

1.55. papildināt 6. pielikuma A daļas I nodaļu ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Ozola Quercus L. zāģmateriāli, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs un uz kuriem attiecas viens no šo noteikumu 1. pielikuma B daļas I nodaļas 7. punktā iekļautajiem KN kodiem un aprakstiem, un kuriem nav pievienots fitosanitārais sertifikāts*

* Noteiktā kārtība ir spēkā līdz 2026. gada 31. decembrim

1. Koksne ir bez mizas.

2. Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

2.1. koksne ir ražota tādā kokzāģētavā vai apstrādāta tādās atbilstošās telpās, ko dalībai lapkoku zāģmateriālu kameržāvēšanas sertifikācijas programmā apstiprinājusi un revidējusi ASV Nacionālā lapkoku zāģmateriālu asociācija (NHLA);

2.2. koksne ir žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, sasniedz mazāk par 20 %, un tas panākts ar piemērotu laika/temperatūras režīmu.

3. Katram koksnes saišķim ir piestiprināta standarta identifikācijas piespraude. Uz katras identifikācijas piespraudes ir zīmogs "NHLA - KD", kā arī katram saišķim ir piešķirts unikāls numurs. Katram koksnes saišķim ir piestiprināta standarta identifikācijas piespraude ar zīmogu "NHLA - KD" un ar unikālu numuru.

4. Oficiālajam apliecinājumam ir pievienots aizpildīts kameržāvēšanas sertifikāts (9.2 pielikums), kurā ir informācija par zāģmateriālu daudzumu bez mizas kubikpēdās un kubikmetros. Sertifikātā ir norādīts saišķu kopējais skaits un katras šiem saišķiem piešķirtās identifikācijas piespraudes numurs, kā arī uzņēmums, kas veicis kameržāvēšanu, saņēmējs un atbildīgās personas";

1.56. papildināt 6. pielikuma A daļas I nodaļu ar 23.1 un 23.2 punktu šādā redakcijā:

"23.1 ASV un Kanādas izcelsmes korinšu Amelanchier Medik., aroniju Aronia Medik., klinteņu Cotoneaster Medik., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., ābeļu Malus Mill., plūmju Prunus L., ugunsērkšķu Pyracantha M. Roem., bumbieru Pyrus L. un pīlādžu Sorbus L. koksne neatkarīgi no tā, vai tāda veida koksne norādīta 1. pielikuma B daļas KN kodu sarakstā, ja šī koksne nav:

-  no šiem augiem pilnīgi vai daļēji iegūtas šķeldas un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas;

-  koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus (izņemot stiprinājumus, ar kuriem koksnes krava nostiprināta un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava, taču ieskaitot koksni, kurai nav saglabājusies tās dabiskā apaļā virsma)

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) koksnes izcelsme ir teritorijā, kurā pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Saperda candida Fabricius, un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",

vai

b) koksne termiski apstrādāta tā, lai visā koksnes profilā (tostarp koksnes centrā) temperatūra vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma sasniegtu vismaz 56 °C. Fitosanitārajā sertifikātā norāda informāciju par veikto apstrādi,

vai

c) koksne apstrādāta ar jonizējošu starojumu tā, lai visā koksnes profilā (tostarp koksnes centrā) minimālā absorbētā deva sasniegtu 1 kGy. Fitosanitārajā sertifikātā norāda informāciju par veikto apstrādi

23.2 Šķeldota koksne, kas pilnīgi vai daļēji iegūta no Kanādas un ASV izcelsmes korintēm Amelanchier Medik., aronijām Aronia Medik., klintenēm Cotoneaster Medik., vilkābelēm Crataegus L., cidonijām Cydonia Mill., ābelēm Malus Mill., plūmēm Prunus L., ugunsērkšķiem Pyracantha M. Roem., bumbierēm Pyrus L. un pīlādžiem Sorbus L. neatkarīgi no tā, vai attiecīgā koksne ir norādīta 1. pielikuma B daļas KN kodu sarakstā Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) koksnes izcelsme ir teritorijā, kurā pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Saperda candida Fabricius, un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",

vai

b) koksne ir pārstrādāta gabalos, kuru biezums un platums nepārsniedz 2,5 cm,

vai

c) koksne termiski apstrādāta tā, lai visā šķeldas profilā (tostarp koksnes centrā) temperatūra vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma sasniegtu vismaz 56 °C. Fitosanitārajā sertifikātā norāda informāciju par veikto apstrādi";

1.57. izteikt 6. pielikuma A daļas I nodaļas 37. punkta ailes "Īpašās prasības" tekstu šādā redakcijā:

"Neskarot noteikumus, ko piemēro šī pielikuma A daļas I nodaļas 32. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Candidatus Phytoplasma ulmi klātbūtnes simptomi";

1.58. papildināt 6. pielikuma A daļas I nodaļu ar 37.1 punktu šādā redakcijā:

"37.1 Kanādas un ASV izcelsmes korinšu Amelanchier Medik., aroniju Aronia Medik., klinteņu Cotoneaster Medik., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., ābeļu Malus Mill., plūmju Prunus L., ugunsērkšķu Pyracantha M. Roem., bumbieru Pyrus L. un pīlādžu Sorbus L. augi, kas paredzēti stādīšanai un kas nav potzari, spraudeņi, augi audu kultūrā, ziedputekšņi un sēklas Neskarot noteikumus, ko piemēro 5. pielikuma A daļas 8. un 18. punktā, 5. pielikuma B daļas 1. vai 2. punktā vai 6. pielikuma A daļas I iedaļas 43., 48., 49., 50., 54., 55., 56. un 57. punktā minētajiem augiem, attiecīgā gadījumā oficiāls apliecinājums, ka augi:

a) visā dzīves ciklā audzēti teritorijā, kurā pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Saperda candida Fabricius, un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",

vai

b) vismaz divus gadus pirms eksportēšanas vai - ja tie jaunāki par diviem gadiem - visā dzīves ciklā audzēti audzēšanas vietā, kurā saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Saperda candida Fabricius un:

1) kuru reģistrējusi un uzrauga izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija,

un

2) kurā katru gadu piemērotā laikā veiktas divas oficiālas pārbaudes, lai konstatētu jebkādas Saperda candida Fabricius pazīmes,

un

3) kurā augus audzē vietā,

- kura ir pilnīgi fiziski aizsargāta pret Saperda candida Fabricius ievešanu,

vai

- kurā tiek veikta attiecīga profilaktiska apstrāde un kurai apkārt atrodas vismaz 500 m plata buferzona, kurā Saperda candida Fabricius neesība apstiprināta oficiālos apsekojumos, ko katru gadu veic piemērotā laikā,

un

4) tieši pirms eksportēšanas augiem rūpīgi pārbaudīta Saperda candida Fabricius neesība, īpaši auga stumbrā, attiecīgā gadījumā noņemot arī destruktīvus paraugus";

1.59. izteikt 6. pielikuma A daļas I nodaļas 39., 40. un 41. punktu šādā redakcijā:

"39. Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. un to hibrīdu augļi, kuru izcelsmes valsts ir kāda no trešajām valstīm Neskarot noteikumus, ko piemēro šī pielikuma A daļas I nodaļas 38., 40., 41., 42. un 42.1 punktā minētajiem augļiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augļu izcelsme ir valstī, kurā saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Xanthomonas citri pv. citri un Xanthomonas citri pv. Aurantifolii, un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija šo statusu iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b) augļu izcelsme ir teritorijā, kurā pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Xanthomonas citri pv. citri un Xanthomonas citri pv. aurantifolii, un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija šo statusu iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c) augļu izcelsme ir audzēšanas vietā, kurā pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Xanthomonas citri pv. citri un Xanthomonas citri pv. aurantifolii, un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",

vai

d) ražošanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē tiek veikta attiecīga apstrāde un piekopta attiecīga audzēšanas prakse Xanthomonas citri pv. citri un Xanthomonas citri pv. aurantifolii apkarošanai,

un

augļi ir apstrādāti ar nātrija ortofenilfenātu vai tiem veikta cita iedarbīga apstrāde, kas norādīta fitosanitārajā sertifikātā, ja attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija apstrādes metodi iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

un

pirms eksportēšanas piemērotā laikā veiktas oficiālas pārbaudes apstiprinājušas, ka augiem nav novēroti Xanthomonas citri pv. citri un Xanthomonas citri pv. aurantifolii klātbūtnes simptomi,

un

fitosanitārajā sertifikātā ir iekļauta informācija par izsekojamību,

vai

e) attiecībā uz rūpnieciskai pārstrādei paredzētiem augļiem - oficiālas pirmseksportēšanas pārbaudes apliecinājušas, ka augļiem nav novēroti Xanthomonas citri pv. citri un Xanthomonas citri pv. aurantifolii klātbūtnes simptomi,

un

ražošanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē tiek veikta attiecīga apstrāde un piekopta attiecīga audzēšanas prakse Xanthomonas citri pv. citri un Xanthomonas citri pv. aurantifolii apkarošanai,

un

pārvietošana, glabāšana un pārstrāde notiek, ievērojot nosacījumus, kuri apstiprināti Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūrā,

un

augļi ir pārvadāti atsevišķā iepakojumā ar etiķeti, kurā ir izsekojamības kods un norāde, ka augļi paredzēti rūpnieciskai pārstrādei,

un

informācija par izsekojamību ir iekļauta fitosanitārajā sertifikātā

40. Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augu un to hibrīdu augļi, kuru izcelsmes valsts ir kāda no trešajām valstīm Neskarot noteikumus, ko piemēro šī pielikuma A daļas I nodaļas 38., 39., 41. un 42. punktā minētajiem augļiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augļu izcelsme ir valstī, kurā saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija šo statusu iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b) augļu izcelsme ir teritorijā, kurā pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija šo statusu iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c) augļu izcelsme ir audzēšanas vietā, kurā pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",

un

starptautiskiem standartiem atbilstoša reprezentatīva parauga oficiālā pārbaudē augļiem nav novēroti Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa klātbūtnes simptomi,

vai

d) augļu izcelsme ir audzēšanas vietā, kurā veic attiecīgu apstrādi un audzēšanas pasākumus pret Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

un

audzēšanas sezonā, kas sākusies kopš pēdējā veģetācijas perioda sākuma, ražošanas vietā ir veiktas oficiālas pārbaudes un augļiem nav novēroti Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa klātbūtnes simptomi,

un

starptautiskiem standartiem atbilstoša reprezentatīva parauga oficiālā pirmseksportēšanas pārbaudē atzīts, ka attiecīgajā audzēšanas vietā novāktajiem augļiem nav novēroti Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa klātbūtnes simptomi,

un

fitosanitārajā sertifikātā ir iekļauta informācija par izsekojamību,

vai

e) attiecībā uz rūpnieciskai pārstrādei paredzētiem augļiem - starptautiskiem standartiem atbilstoša reprezentatīva parauga oficiālā pirmseksportēšanas pārbaudē atzīts, ka augļiem nav novēroti Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa klātbūtnes simptomi,

un

fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija" ir iekļauts apliecinājums, ka augļu izcelsme ir audzēšanas vietā, kurā piemērotā laikā tiek veikta attiecīga apstrāde pret Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

un

pārvietošana, glabāšana un pārstrāde notiek, ievērojot nosacījumus, kuri apstiprināti Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūrā,

un

augļi pārvadāti atsevišķā iepakojumā ar etiķeti, kurā ir izsekojamības kods un norāde, ka augļi paredzēti rūpnieciskai pārstrādei,

un

fitosanitārajā sertifikātā ir iekļauta informācija par izsekojamību

41. Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augu un to hibrīdu augļi (izņemot apelsīnu Citrus aurantium L. un Citrus latifolia Tanaka augļus), kuru izcelsmes valsts ir kāda no trešajām valstīm Neskarot noteikumus, ko piemēro šī pielikuma A daļas I nodaļas 38., 39., 40., 42. un 42.1 punktā minētajiem augļiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augļu izcelsme ir valstī, kurā saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija šo statusu iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b) augļu izcelsme ir teritorijā, kurā pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija šo statusu iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c) augļu izcelsme ir audzēšanas vietā, kurā pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",

un

starptautiskiem standartiem atbilstoša reprezentatīva parauga oficiālā pārbaudē augļiem nav novēroti Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa klātbūtnes simptomi,

vai

d) augļu izcelsme ir audzēšanas vietā, kurā veic attiecīgu apstrādi un kultivēšanas pasākumus pret Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

un

audzēšanas sezonā, kas sākusies kopš pēdējā veģetācijas perioda sākuma, ražošanas vietā ir veiktas oficiālas pārbaudes un augļiem nav novēroti Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa klātbūtnes simptomi,

un

starptautiskiem standartiem atbilstoša reprezentatīva parauga oficiālā pirmseksportēšanas pārbaudē atzīts, ka attiecīgajā audzēšanas vietā novāktajiem augļiem nav konstatēti Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa klātbūtnes simptomi,

un

fitosanitārajā sertifikātā ir iekļauta informācija par izsekojamību,

vai

e) attiecībā uz rūpnieciskai pārstrādei paredzētiem augļiem - starptautiskiem standartiem atbilstoša reprezentatīva parauga oficiālā pirmseksportēšanas pārbaudē atzīts, ka augļiem nav novēroti Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa klātbūtnes simptomi,

un

fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija" ir iekļauts apliecinājums, ka augļu izcelsme ir audzēšanas vietā, kurā piemērotā laikā tiek veikta attiecīga apstrāde pret Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

un

pārvietošana, glabāšana un pārstrāde notiek, ievērojot nosacījumus, kuri apstiprināti Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūrā,

un

augļi pārvadāti atsevišķā iepakojumā ar etiķeti, kurā ir izsekojamības kods un norāde, ka augļi paredzēti rūpnieciskai pārstrādei,

un

fitosanitārajā sertifikātā ir iekļauta informācija par izsekojamību";

1.60. papildināt 6. pielikuma A daļas I nodaļu ar 42.1 punktu šādā redakcijā:

"42.1 Āfrikas kontinenta valstu, Kaboverdes, Sv. Helēnas salas, Madagaskaras, Reinjonas, Maurīcijas un Izraēlas izcelsmes papriku Capsicum (L.), citrusu Citrus L. (ja tie nav citrona Citrus limon (L.) Osbeck. un laima Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle augļi), persika Prunus persica (L.) Batsch un granātābola Punica granatum L. augļi Neskarot noteikumus, ko piemēro šī pielikuma A daļas I nodaļas 38., 39., 40., 41., 42. un 85. punktā minētajiem augļiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augļu izcelsme ir valstī, kurā saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

vai

b) augļu izcelsme ir teritorijā, kurā pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",

vai

c) augļu izcelsme ir audzēšanas vietā, kurā pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), un informācija par izsekojamību ir norādīta fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",

un

piemērotos audzēšanas sezonas laikos augļiem ir veiktas oficiālas pārbaudes, tostarp reprezentatīva augļu parauga vizuāla pārbaude, un tajās pierādīts, ka augļiem nav Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

vai

d) augļiem veikta iedarbīga aukstumapstrāde vai cita iedarbīga apstrāde, kas nodrošina, ka augļiem nav Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), un dati par apstrādi ir norādīti fitosanitārajā sertifikātā, ja attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija apstrādes metodi iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai";

1.61. izteikt 6. pielikuma A daļas I nodaļas 46. punktu šādā redakcijā:

"46. Trešo valstu izcelsmes Casimiroa La Llave, Choisya Kunth Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm un Zanthoxylum L. augi, izņemot augļus un sēklas Neskarot noteikumus, kas attiecas uz šī pielikuma A daļas I nodaļas 45. un 47. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augu izcelsme ir valstī, par kuru zināms, ka tajā nav sastopama Trioza erytreae Del Guercio,

vai

b) augu izcelsme ir teritorijā, kurā nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatējusi Trioza erytreae Del Guercio, un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",

vai

c) augi audzēti audzēšanas vietā, kuru reģistrējusi un uzrauga izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija

un

kurā augi atrodas vietā, kas ir pilnīgi fiziski aizsargāta pret Trioza erytreae Del Guercio ievešanu,

un

kurā pēdējā pilnajā veģetācijas periodā, kas bijis pirms pārvietošanas, minētajā vietā un tās apkārtnē vismaz 200 m rādiusā piemērotos laikos veiktas divas oficiālas pārbaudes un tajās Trioza erytreae Del Guercio pazīmes nav konstatētas";

1.62. papildināt 6. pielikuma A daļas I nodaļu ar 47.1 punktu šādā redakcijā:

"47.1 Trešo valstu izcelsmes Microcitrus Swingle, Naringi Adans. un Swinglea Merr. augi, izņemot augļus un sēklas Neskarot noteikumus, kas attiecas uz šī pielikuma A daļas I nodaļas 45., 46. un 47. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augu izcelsme ir valstī, kurā saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Xanthomonas citri pv. citri un Xanthomonas citri pv. aurantifolii, un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija šo statusu iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b) augu izcelsme ir teritorijā, kurā pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Xanthomonas citri pv. citri un Xanthomonas citri pv. aurantifolii, un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija šo statusu iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai";

1.63. aizstāt 6. pielikuma A daļas I nodaļas 49. punktā vārdus "Xanthomonas campestris pv. Prunus (Smith) Dye" ar vārdiem "Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.";

1.64. papildināt 6. pielikuma A daļas I nodaļu ar 67.1 un 67.2 punktu šādā redakcijā:

"67.1 Tomātu Solanum lycopersicum L. un baklažānu Solanum melongena L. augi, izņemot augļus un sēklas Neskarot noteikumus, kas attiecas uz 5. pielikuma A daļas 18. punktā un šī pielikuma A daļas I nodaļas 65., 66., 67., 72. un 97. punktā minētajiem augiem, oficiāls apliecinājums, ka augu izcelsme ir:

a) valstī, kurā saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Keiferia lycopersicella (Walsingham),

vai

b) teritorijā, kurā pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Keiferia lycopersicella (Walsingham), un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija"

67.2 Tomātu Solanum lycopersicum L. un baklažānu Solanum melongena L. augļi Oficiāls apliecinājums, ka augļu izcelsme ir:

a) valstī, kurā saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Keiferia lycopersicella (Walsingham),

vai

b) teritorijā, kurā pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Keiferia lycopersicella (Walsingham), un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",

vai

c) audzēšanas vietā, kurā pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem, pamatojoties uz oficiālām pārbaudēm un apsekojumiem, kas veikti pēdējos trijos mēnešos pirms eksportēšanas, nav konstatēts Keiferia lycopersicella (Walsingham), un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija";

1.65. papildināt 6. pielikuma A daļas II nodaļu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Stādīšanai paredzēti gobu Ulmus L. augi, izņemot sēklas Oficiāls apliecinājums, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē Candidatus Phytoplasma ulmi klātbūtnes simptomi nav novēroti";

1.66. izteikt 6. pielikuma A daļas II nodaļas 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. un to hibrīdu, kā arī Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm. un Zanthoxylum L. ģints augi, izņemot augļus un sēklas Oficiāls apliecinājums, ka:

a) augu izcelsme ir teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Trioza erytreae Del Guercio,

vai

b) augi audzēti audzēšanas vietā, kuru reģistrējušas un uzrauga izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes

un

kurā augi atrodas vietā, kas ir pilnīgi fiziski aizsargāta pret Trioza erytreae Del Guercio ievešanu,

un

kurā pēdējā pilnajā veģetācijas periodā, kas bijis pirms pārvietošanas, minētajā vietā un tās apkārtnē vismaz 200 m rādiusā piemērotā laikā veiktas divas oficiālas pārbaudes, un tajās Trioza erytreae Del Guercio pazīmes nav konstatētas";

1.67. aizstāt 6. pielikuma A daļas II nodaļas 11. punktā vārdus "Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye" ar vārdiem "Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.";

1.68. izteikt 6. pielikuma B daļas 8. punkta ailes "Aizsargājamās zonas" tekstu šādā redakcijā:

"Īrija, Apvienotā Karaliste";

1.69. izteikt 6. pielikuma B daļas 15. punkta ailes "Aizsargājamās zonas" tekstu šādā redakcijā:

"Īrija, Apvienotā Karaliste";

1.70. papildināt 6. pielikuma B daļu ar 24.1 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Stādīšanai paredzēti priežu Pinus L. augi, izņemot augļus un sēklas Neskarot noteikumus, kas attiecas uz 5. pielikuma A daļas 1. punktā, šī pielikuma A daļas I iedaļas 24., 25., 26. un 27. punktā un A II iedaļas 2. un 3. punktā vai šī pielikuma B daļas 9., 10., 11., 12., 13., 14. un 24. punktā minētajiem augiem, oficiāls apliecinājums, ka:

a) augi visā dzīves ciklā audzēti audzēšanas vietās valstīs, par kurām nav zināms, ka tajās būtu sastopams Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller,

vai

b) augi visā dzīves ciklā audzēti teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller,

vai

c) augi izaudzēti stādaudzētavās, kurās un kuru tuvākajā apkārtnē, pamatojoties uz piemērotā laikā veiktām oficiālām pārbaudēm un apsekojumiem, nav konstatēti Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller,

vai

d) augi visā dzīves ciklā audzēti vietā, kas pilnīgi fiziski aizsargāta pret Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller ievešanu un piemērotā laikā pārbaudīta, konstatējot, ka tajā nav sastopams Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

Apvienotā Karaliste";

1.71. izteikt 6. pielikuma B daļas 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Iestādīti vai stādīšanai paredzētie augi ar saknēm, kas audzēti atklātā laukā Jābūt pierādījumam, ka augi auguši laukā, kurā nav sastopams Globodera pallida (Stone) Behrens Somija, Latvija, Portugāle (Azoru salas), Slovēnija, Slovākija";

1.72. papildināt 6. pielikuma B daļu ar 30.1 un 30.2 punktu šādā redakcijā:

"30.1 Iestādīti vai stādīšanai paredzēti augi ar saknēm, kas audzēti atklātā laukā Jābūt pierādījumam, ka augi auguši laukā, kurā nav sastopams Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens Portugāle (Azoru salas)
30.2 Stādīšanai paredzēti plūmju Prunus L. augi, izņemot sēklas Neskarot noteikumus, kas attiecas uz 5. pielikuma A daļas 8. un 18. punktu, šī pielikuma A daļas I iedaļas 49., 56. un 57. punktā vai šī pielikuma A daļas II iedaļas 11. un 15. punktā minētajiem augiem, oficiāls apliecinājums, ka:

a) augi visā dzīves ciklā audzēti audzēšanas vietās valstīs, par kurām nav zināms, ka tajās būtu sastopams Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

vai

b) augi visā dzīves ciklā ir audzēti teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

vai

c) augi tiešā līnijā cēlušies no mātesaugiem, kuriem pēdējā pilnajā veģetācijas periodā nav novēroti Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. klātbūtnes simptomi,

un

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. klātbūtnes simptomi augiem audzēšanas vietā nav novēroti kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma,

vai

d) Prunus laurocerasus L. un Prunus lusitanica L. augiem, par kuriem iepakojums vai citi faktori liecina, ka tos paredzēts pārdot ar profesionālu augu audzēšanu neiesaistītiem galalietotājiem, audzēšanas vietā kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma nav novēroti Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. simptomi

Apvienotā Karaliste";

1.73. izteikt 6. pielikuma B daļas 31. punkta ailes "Aizsargājamās zonas" tekstu šādā redakcijā:

"Spānija (izņemot Andalūzijas, Aragonas, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Madrides, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomo apgabalu un Gipuskojas provinci (Basku Zeme), Gariges, Nogeras, Pladurdžeļas, Segrias un Urdžeļas komarku Ļeidas provincē (Katalonijas autonomais apgabals), Augšvinalopo un Vidusvinalopo komarku Alikantes provincē un Alvoračes un Turisas municipalitāti Valensijas provincē (Valensijas apgabals)), Igaunija, Francija (Korsika), Īrija (izņemot Golvejas pilsētu), Itālija (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija-Romanja (Parmas un Pjačencas province), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas, Milānas, Sondrio un Varēzes provinci), Marke, Molize, Pjemonta (izņemot Buskas, Čentallo un Tarantaskas komūnu Kuneo provincē), Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinci, Barbonas, Boara Pizāni, Kastelbaldo, Mazi, Pjačenca d'Adidžes, Santurbano un Veskovanas komūnu Padujas provincē un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), Latvija, Lietuva (izņemot Ķēdaiņu un Babtai pašvaldību (Kauņas reģions)), Portugāle, Slovēnija (izņemot Goreņskas, Koroškas, Mariboras un Notraņskas reģionu un Lendavas un Renče-Vogrsko kopienu (uz dienvidiem no autoceļa H4)), Slovākija (izņemot Dunajska Stredas apgabalu, Hronovces un Hronske Kļačanu pagastu (Levices apgabals), Dvoru pie Žitavas pagastu (Nove Zāmku apgabals), Malinecas pagastu (Poltāras apgabals), Hrhovas pagastu (Rožņavas apgabals), Veļke Ripņanu pagastu (Topoļčanu apgabals), Kazimīras, Luhiņas, Mali Horešas, Svetušes un Zatīnas pagastu (Trebišovas apgabals)), Somija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, izņemot Augšējās Balinranas, Augšējās Karigenahas, Balinranas un Karigenahas pilsētciemu Daunas grāfistē, Danmarīkrosas vēlēšanu apgabalu Belfāstā, Antrimas grāfistē, Menas salu un Normandijas salas)";

1.74. izteikt 6. pielikuma B daļas 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Vīnkoku Vitis L. ģints augi, izņemot augļus un sēklas Neskarot 5. pielikuma A daļas 15. punktā noteikto aizliegumu no trešajām valstīm (izņemot Šveici) Savienībā ievest vīnkoku Vitis L. augus, izņemot augļus, ir oficiāls apliecinājums, ka:

a) augu izcelsme ir labās puses slejas sarakstā norādītajās aizsargājamās zonās

vai

b) pēc specifikācijas, kas apstiprināta Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūrā, augiem veikta piemērota apstrāde, kura nodrošina, ka augiem nav Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)"

Kipra";

1.75. izteikt 6. pielikuma B daļas 34. punkta ailes "Aizsargājamās zonas" tekstu šādā redakcijā:

"Spānija (izņemot Andalūzijas, Aragonas, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Madrides, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomo apgabalu un Gipuskojas provinci (Basku Zeme), Gariges, Nogeras, Pladurdžeļas, Segrias un Urdžeļas komarku Ļeidas provincē (Katalonijas autonomais apgabals), Augšvinalopo un Vidusvinalopo komarku Alikantes provincē un Alvoračes un Turisas municipalitāti Valensijas provincē (Valensijas apgabals)), Igaunija, Francija (Korsika), Īrija (izņemot Golvejas pilsētu), Itālija (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija-Romanja (Parmas un Pjačencas province), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas, Milānas, Sondrio un Varēzes provinci), Marke, Molize, Pjemonta (izņemot Buskas, Čentallo un Tarantaskas komūnu Kuneo provincē), Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinci, Barbonas, Boara Pizāni, Kastelbaldo, Mazi, Pjačenca d'Adidžes, Santurbano un Veskovanas komūnu Padujas provincē un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), Latvija, Lietuva (izņemot Ķēdaiņu un Babtai pašvaldību (Kauņas reģions)), Portugāle, Slovēnija (izņemot Goreņskas, Koroškas, Mariboras un Notraņskas reģionu un Lendavas un Renče-Vogrsko kopienu (uz dienvidiem no autoceļa H4)), Slovākija (izņemot Dunajska Stredas apgabalu, Hronovces un Hronske Kļačanu pagastu (Levices apgabals), Dvoru pie Žitavas pagastu (Nove Zāmku apgabals), Malinecas pagastu (Poltāras apgabals), Hrhovas pagastu (Rožņavas apgabals), Veļke Ripņanu pagastu (Topoļčanu apgabals), Kazimīras, Luhiņas, Mali Horešas, Svetušes un Zatīnas pagastu (Trebišovas apgabals)), Somija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, izņemot Augšējās Balinranas, Augšējās Karigenahas, Balinranas un Karigenahas pilsētciemu Daunas grāfistē, Danmarīkrosas vēlēšanu apgabalu Belfāstā, Antrimas grāfistē, Menas salu un Normandijas salas)";

1.76. papildināt 6. pielikuma B daļu ar 34.1 un 34.2 punktu šādā redakcijā:

"34.1 Stādīšanai paredzēti palmu Palmae dzimtas augi, kuru stumbra pamatnes diametrs pārsniedz 5 cm un kuri pieder pie tādām ģintīm un sugām kā Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. un Washingtonia Raf. Neskarot noteikumus, kas attiecas uz 5. pielikuma A daļas 17. punktā, šī pielikuma A daļas I nodaļas 86. un 87. punktā vai šī pielikuma A daļas II nodaļas 27. punktā minētajiem augiem, ir oficiāls apliecinājums, ka augi:

a) visā dzīves ciklā audzēti audzēšanas vietās valstīs, par kurām zināms, ka Paysandisia archon (Burmeister) tajās nav sastopams,

vai

b) visā dzīves ciklā audzēti teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Paysandisia archon (Burmeister),

vai

c) vismaz divus gadus pirms eksportēšanas vai pārvietošanas audzēti audzēšanas vietā:

- kuru reģistrējusi un uzrauga izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija un

- kurā augi atrodas vietā, kas ir pilnīgi fiziski aizsargāta pret Paysandisia archon (Burmeister) ievešanu, un

- kurā trijās oficiālās pārbaudēs gadā, kas izdarītas piemērotos laikos, arī tieši pirms pārvietošanas no attiecīgās audzēšanas vietas, Paysandisia archon (Burmeister) pazīmes nav novērotas

Īrija, Malta, Apvienotā Karaliste
34.2 Stādīšanai paredzēti palmu Palmae dzimtas augi, kuru stumbra pamatnes diametrs pārsniedz 5 cm un kuri pieder pie šādiem taksoniem: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. un Washingtonia Raf. Neskarot noteikumus, kas attiecas uz 5. pielikuma A daļas 17. punktā, šī pielikuma A daļas I nodaļas 86. un 87. punktā vai šī pielikuma A daļas II nodaļas 27. punktā minētajiem augiem, ir oficiāls apliecinājums, ka augi:

a) visā dzīves ciklā audzēti audzēšanas vietās valstīs, par kurām zināms, ka Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) tajās nav sastopams,

vai

b) augi visā dzīves ciklā audzēti teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Rhynchophorus ferrugineus (Olivier),

vai

c) vismaz divus gadus pirms eksportēšanas vai pārvietošanas audzēti audzēšanas vietā:

- kuru reģistrējusi un uzrauga izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija un

- kurā augi atrodas vietā, kas ir pilnīgi fiziski aizsargāta pret Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ievešanu, un

- kurā trijās oficiālās pārbaudēs gadā, kas veiktas piemērotā laikā, arī tieši pirms pārvietošanas no attiecīgās audzēšanas vietas, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) pazīmes nav novērotas

Īrija, Portugāle (Azoru salas), Apvienotā Karaliste";

1.77. izteikt 6. pielikuma B daļas 37. un 38. punkta ailes "Aizsargājamās zonas" tekstu šādā redakcijā:

"Īrija, Portugāle (Azoru salas, Iekšbeira, Piejūras Beira, apgabals starp Douru un Miņu un Trašošmonteša (Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho un Trás-os-Montes)), Apvienotā Karaliste, Spānija, Somija.";

1.78. izteikt 6. pielikuma B daļas 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Stādīšanai paredzēti begoniju Begonia L. augi, izņemot sēklas, bumbuļsīpoli un bumbuļi, un stādīšanai paredzēti Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. un parastā oleandra Nerium oleander L. augi, izņemot sēklas Neskarot prasības, kas attiecas uz šī pielikuma A daļas I nodaļas 95. punktā minētajiem augiem, attiecīgā gadījumā ir oficiāls apliecinājums, ka:

a) augu izcelsme ir teritorijā, par kuru zināms, ka tajā nav konstatēts Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas),

vai

b) deviņās nedēļās pirms tirgošanas sākuma, audzēšanas vietā oficiālas pārbaudes izdarot vismaz reizi trijās nedēļās, Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) pazīmes augiem nav konstatētas,

vai

c) ja audzēšanas vietā Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) jau ir konstatēta, tad šajā audzēšanas vietā turētajiem vai audzētajiem augiem ir veikta attiecīga apstrāde, kas nodrošina, ka tiem nav Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), un pēc Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) izskaušanai paredzēto procedūru izpildes gan oficiālās pārbaudēs, kas trīs nedēļas pirms pārvietošanas no šīs vietas veiktas katru nedēļu, gan minētajā laikposmā veiktajās uzraudzības procedūrās šajā audzēšanas vietā nav konstatēts Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas),

vai

d) augiem, par kuriem iepakojums, ziedu attīstība vai citi faktori liecina, ka tos paredzēts pārdot ar profesionālu augu audzēšanu neiesaistītiem galalietotājiem, un kas tieši pirms pārvietošanas ir oficiāli pārbaudīti, nav konstatēts Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas)
Īrija, Portugāle (Azoru salas, Iekšbeira, Piejūras Beira, apgabals starp Douru un Miņu un Trašošmonteša), Apvienotā Karaliste, Spānija, Somija"

1.79. svītrot 6. pielikuma B daļas 50. punktā vārdu "Portugāle";

1.80. papildināt noteikumus ar 9.2 pielikumu šādā redakcijā:

"9.2 pielikums
Ministru kabineta
2004. gada 30. marta
noteikumiem Nr. 218

Kameržāvēšanas sertifikāta paraugs

 

Kameržāvēšanas sertifikāta paraugs
(tulkojums latviešu valodā)

Vienošanās Nr. 07-8100-1173-MU
Sertifikāts Nr.: xxxxx-xxxxx

Kameržāvēšanas sertifikāts

Lapkoku zāģmateriāli

Kameržāvēšanas uzņēmums

Nosaukums:

Adrese:

Pilsēta/štats/pasta indekss:

Telefona numurs:

Pasūtījuma Nr.:

Rēķina Nr.:

Klienta pirkšanas un pasūtījuma Nr.:

Saņēmējs

Nosaukums:

Adrese:

Pilsēta/štats/pasta indekss:

Valsts:

Osta:

Konteinera Nr.:


Sertifikāts apliecina, ka zāģmateriāli ir no atļautajām ozolu Quercus sp. vai platānu Platanus sp. ģintīm, cukura kļavu Acer saccharum vai kļavu Acer macrophyllum sugām, tie ir apstrādāti saskaņā ar kameržāvēšanas operatoru rokasgrāmatas prasībām un ir bez mizas.

Kravas apraksts

Koksnes botāniskais nosaukums:

Sūtījumā esošo dažādu materiālu sugu saraksts, biezums, kategorija:

Paku numuri

Sastiprinājuma ID numuri

Apjoms (BdFt)

Daudzums (m3)

       
Kopā Pakas BdFt m3

(Šis dokuments izsniegts, pamatojoties uz ASV Lauksaimniecības departamenta Dzīvnieku un augu veselības inspekcijas dienesta oficiāli apstiprinātu programmu. Produkti, uz kuriem attiecas dokuments, ir pakļauti atbildīgās aģentūras pārbaudei pirms nosūtīšanas. ASV Lauksaimniecības departaments vai tā pārstāvji nav atbildīgi par šo sertifikātu.)

Pilnvarotā persona, kura ir atbildīga par sertifikāciju

UZVĀRDS (ar drukātiem burtiem) _______________

Amats_______________________

Es apliecinu, ka minētie produkti atbilst kameržāvēšanas prasībām, kuras ir aprakstītas sertifikācijas apliecinājumā, un ir bez mizas

Paraksts_____________________________ Datums__________________________

ASV Nacionālās lapkoku zāģmateriālu asociācijas apstiprinājums

uZVĀRDS (ar drukātiem burtiem)   Apstiprināts pAraksts Amats Datums

ASV Nacionālā lapkoku zāģmateriālu asociācija Abonenta kaste 34518 ǀ Memfisa, TN38184-0518ǀ Tel. 901-247-0034ǀwww.nhla.com

Lūdzu parakstīt ar zilu tinti"

2. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

01.01.2018