Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 792

Rīgā 2017. gada 19. decembrī (prot. Nr. 63 59. §)
Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un piešķir mērķdotāciju internātskolu uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai par internātskolā uzņemtajiem izglītojamiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2018. gadam"
3. panta pirmās daļas 5. punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā 2018. gadā pašvaldībām aprēķina un piešķir mērķdotāciju internātskolu uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai par internātskolā uzņemtiem izglītojamiem, kuri ir bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni, kā arī izglītojamie no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (turpmāk – bāreņi un maznodrošinātie izglītojamie).

2. Mērķdotāciju pašvaldībām no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. augustam piešķir, pamatojoties uz Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma) pašvaldību ievadīto informāciju par internātskolā uzņemto bāreņu un maznodrošināto izglītojamo skaitu 2017. gada 1. septembrī, savukārt mērķdotāciju no 2018. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim piešķir, pamatojoties uz sistēmā ievadīto pašvaldību informāciju par internātskolā uzņemto bāreņu un maznodrošināto izglītojamo skaitu 2018. gada 1. septembrī.

3. Mērķdotāciju pašvaldībām aprēķina, nosakot bāreņu un maznodrošināto izglītojamo skaita īpatsvaru pret kopējo internātskolā uzņemto izglītojamo skaitu:

3.1. ja īpatsvars ir līdz 50 procentiem, mērķdotācija vienam mēnesim par vienu bāreni un maznodrošināto izglītojamo ir 98,46 euro;

3.2. ja īpatsvars ir virs 50 procentiem līdz 75 procentiem, mērķdotācija vienam mēnesim par vienu bāreni un maznodrošināto izglītojamo ir 147,68 euro;

3.3. ja īpatsvars ir virs 75 procentiem līdz 90 procentiem, mērķdotācija vienam mēnesim par vienu bāreni un maznodrošināto izglītojamo ir 196,91 euro;

3.4. ja īpatsvars ir virs 90 procentiem līdz 100 procentiem, mērķdotācija vienam mēnesim par vienu bāreni un maznodrošināto izglītojamo ir 221,53 euro.

4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (Valsts reģionālās attīstības aģentūra) no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. augustam reizi mēnesī līdz attiecīgā mēneša desmitajam datumam nodrošina finansējuma pārskaitīšanu uz attiecīgo pašvaldību kontiem Valsts kasē 1/8 daļas apmērā no šo noteikumu pielikumā norādītā finansējuma apmēra attiecīgajai pašvaldībai.

5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju, kuru sistēmā ievadījušas pašvaldības par internātskolā uzņemto bāreņu un maznodrošināto izglītojamo skaitu 2018. gada 1. septembrī, sagatavo un līdz 2018. gada 20. septembrim iesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projektu par mērķdotācijas sadalījumu starp pašvaldībām internātskolu uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai šo noteikumu pielikumā norādītā nesadalītā finansējuma apmērā (turpmāk – rīkojums).

6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (Valsts reģionālās attīstības aģentūra) piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 5. punktā minētā rīkojuma apstiprināšanas nodrošina finansējuma pārskaitīšanu par 2018. gada septembri uz attiecīgo pašvaldību kontiem Valsts kasē 1/4 daļas apmērā no rīkojuma pielikumā norādītā finansējuma apmēra attiecīgajai pašvaldībai.

7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (Valsts reģionālās attīstības aģentūra) no 2018. gada 1. oktobra līdz 2018. gada 31. decembrim reizi mēnesī līdz attiecīgā mēneša desmitajam datumam nodrošina finansējuma pārskaitīšanu uz attiecīgo pašvaldību kontiem Valsts kasē 1/4 daļas apmērā no rīkojuma pielikumā norādītā finansējuma apmēra attiecīgajai pašvaldībai.

8. Izglītības un zinātnes ministrija informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (Valsts reģionālās attīstības aģentūru) par internātskolas likvidāciju vai reorganizāciju. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (Valsts reģionālās attīstības aģentūra) pēc attiecīgās informācijas saņemšanas pārtrauc mērķdotāciju pārskaitīšanu pašvaldībai, sākot ar internātskolas likvidācijas vai reorganizācijas dienu. Ja pašvaldībā ir vairākas internātskolas, no kurām viena tiek likvidēta vai reorganizēta, Izglītības un zinātnes ministrija informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (Valsts reģionālās attīstības aģentūru) par turpmāk pašvaldībai pārskaitāmās mērķdotācijas apmēru internātskolas uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai.

9. Pašvaldība līdz 2018. gada 5. janvārim atver kontu mērķdotācijas saņemšanai vai norāda mērķdotācijas saņemšanai esošo kontu Valsts kasē un paziņo to Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai).

10. Pašvaldības domes priekšsēdētājs ir atbildīgs par saņemtās mērķdotācijas izlietošanu atbilstoši paredzētajam mērķim.

11. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 19. decembra
noteikumiem Nr. 792
Finansējuma sadalījums pašvaldībām 2018. gadā internātskolu uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai par internātskolā uzņemtiem bāreņiem un maznodrošinātiem izglītojamiem

Nr.

p. k.

Republikas pilsēta, novads

Mērķdotācijas apmērs (euro)

I. No 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. augustam

1.

Rīga

75 617

2.

Liepāja

29 144

3.

Aglonas novads

37 806

4.

Alūksnes novads

100 818

5.

Balvu novads

141 779

6.

Iecavas novads

126 414

7.

Kandavas novads

458 406

8.

Mālpils novads

119 721

9.

Salas novads

232 163

10.

Saldus novads

181 942

11.

Vaiņodes novads

97 667

KOPĀ

1 601 477

II. No 2018. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim

Nesadalītais finansējums

800 742

PAVISAM KOPĀ

2 402 219

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
01.01.2018