Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 788

Rīgā 2017. gada 19. decembrī (prot. Nr. 63 54. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 5. oktobra noteikumos Nr. 951 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
23. panta trešo daļu un 27.1 panta trešo daļu
un Mikrouzņēmumu nodokļa likuma
9. panta ceturto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 5. oktobra noteikumos Nr. 951 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 162. nr.; 2011, 56. nr.; 2012, 32. nr.; 2013, 179. nr.; 2014, 99. nr.; 2015, 61. nr.; 2016, 67. nr.; 2017, 51. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Kārtība, kādā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reģistrē valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un apmainās ar Valsts ieņēmumu dienestu ar ziņām par šīm iemaksām un pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli";

1.2. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 23. panta trešo daļu un 27.1 panta trešo daļu un Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 9. panta ceturto daļu";

1.3. papildināt noteikumus ar 1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.5. kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests atmaksā aģentūrai no pārmaksātā sociālās apdrošināšanas pakalpojuma ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli.";

1.4. papildināt noteikumus ar 2.13., 2.14. un 2.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.13. informāciju par autoratlīdzību (autortiesību un blakustiesību atlīdzību) saņēmējiem, informāciju no darba devēja ziņojuma par autoratlīdzībām (autortiesību un blakustiesību atlīdzībām) un informāciju par iemaksām no autoratlīdzībām (autortiesību un blakustiesību atlīdzībām), kā arī autoratlīdzību izmaksātāju veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

2.14. informāciju par pašnodarbinātā ienākumiem un obligātajām iemaksām no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma;

2.15. informāciju par profesionālo sportistu ienākumiem un obligātajām iemaksām.";

1.5. aizstāt 3.2. apakšpunktā skaitļus un vārdus "2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.11. un 2.12. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14. un 2.15. apakšpunktā";

1.6. papildināt noteikumus ar 4.2 un 4.3 punktu šādā redakcijā:

"4.2 Aģentūra no Valsts ieņēmumu dienesta saņem un reģistrē informāciju par faktiski veiktajām obligātajām iemaksām no autoratlīdzībām (autortiesību un blakustiesību atlīdzībām) pensiju apdrošināšanai, kas veiktas par autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) saņēmēju, un, piemērojot obligāto iemaksu likmi pensiju apdrošināšanai, reģistrē personas obligāto iemaksu objektu pensiju apdrošināšanai un pensijas kapitālu (1. līmenis), kā arī pensiju apdrošināšanas mēnesi. Ja autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) izmaksātājs ir precizējis autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) un no tām veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 20.1 panta septīto daļu, aģentūra no Valsts ieņēmumu dienesta saņem un reģistrē precizēto informāciju.

4.3 Aģentūra no Valsts ieņēmumu dienesta saņem un reģistrē informāciju par tāda pašnodarbinātā faktiski veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pensiju apdrošināšanai, kurš guvis ienākumus no lauksaimnieciskās ražošanas un kurš valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas veic vienu reizi gadā. Aģentūra, piemērojot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi pensiju apdrošināšanai, reģistrē personas valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu pensiju apdrošināšanai un pensijas kapitālu (1. līmenis) taksācijas gadā proporcionāli pa mēnešiem.";

1.7. papildināt noteikumus ar 7.1 un 7.2 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Ja autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) izmaksātājs, kurš nodarbina darba ņēmējus, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par pārskata mēnesi nav veicis pilnā apmērā, aģentūra valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu vispirms reģistrē darba ņēmējiem un pēc tam autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) saņēmējiem.

7.2 Ja pašnodarbinātais, kurš guvis ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nav veicis pilnā apmērā, aģentūra valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar šo noteikumu 6. un 8. punktu vispirms reģistrē darba ņēmējiem un sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājiem un pēc tam - pašnodarbinātajam saskaņā ar ceturkšņa deklarācijās norādīto un pašnodarbinātā pensiju apdrošināšanai saskaņā ar ceturkšņa deklarācijās norādīto.";

1.8. papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Aģentūra informē Valsts ieņēmumu dienestu par ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli no personai pārmaksātā sociālās apdrošināšanas pakalpojuma un samazina uz valsts pamatbudžetu pārskaitāmo no sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa kopsummu par ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summu no personai pārmaksātā sociālās apdrošināšanas pakalpojuma."

2. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministra vietā -
veselības ministre Anda Čakša

01.01.2018