Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 787

Rīgā 2017. gada 19. decembrī (prot. Nr. 63 53. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 25. augusta noteikumos Nr. 485 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 25. augusta noteikumos Nr. 485 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 172. nr.; 2017, 223. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības atbalsta mērķu īstenošanai pieejamais finansējums ir 60 031 266 euro:

6.1.  10.1.1. atbalsta mērķim "Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitāti" finansējums pieejams laikposmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim;

6.2.  10.1.2. atbalsta mērķim "Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem", 11.1.1. atbalsta mērķim "Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli" un 12.1.1. atbalsta mērķim "Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un atbalstīt e-Kohēziju" finansējums pieejams laikposmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim."

2. Papildināt noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Kopējā finansējuma rezerve 2 021 801 euro apmērā ir pieejama finansējuma saņēmējiem, sākot ar 2017. gada 1. janvāri:

6.1 1.  10.1.1. atbalsta mērķim "Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitāti" - 358 976 euro;

6.1 2.  10.1.2. atbalsta mērķim "Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem" - 193 682 euro;

6.1 3.  11.1.1. atbalsta mērķim "Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli" - 750 630 euro;

6.1 4.  12.1.1. atbalsta mērķim "Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un atbalstīt e-Kohēziju" - 718 513 euro."

3. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Aprēķinātais maksimāli pieejamais finansējuma apmērs laikposmam no 2015. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim finansējuma saņēmējiem, kas nodrošina Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības 10.1.2. atbalsta mērķa "Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem", 11.1.1. atbalsta mērķa "Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli" un 12.1.1. atbalsta mērķa "Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un atbalstīt e-Kohēziju" sasniegšanu, bet laikposmam no 2015. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim - atbalsta mērķa 10.1.1. "Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitāti" sasniegšanu, ir norādīts Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības finansējuma sadalījumā (pielikums)."

4. Izteikt 12.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.2. specifiskie iznākuma rādītāji:

12.2.1. prioritāro virzienu skaits, kam vismaz reizi periodā veikts ietekmes izvērtējums, - plānotā vērtība 2019. gada 31. decembrī - 0;

12.2.2. Eiropas Savienības fondu vadībā, īstenošanā, izvērtēšanā un uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kas saņēmušas atbalstu kapacitātes stiprināšanai izvērtēšanas jomā, - plānotā vērtība 2019. gada 31. decembrī - 60 personas."

5. Izteikt 52. punktu šādā redakcijā:

"52. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības atbalsta mērķu ietvaros ir attiecināmas izmaksas, par kurām saistības uzņemtas līdz 2018. gada 31. decembrim, bet 10.1.1. atbalsta mērķim "Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitāti" - līdz 2019. gada 31. decembrim un par kurām veikta samaksa atbilstoši šo noteikumu nosacījumiem."

6. Izteikt pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases pirmajai kārtai maksimāli pieejamais finansējuma apmērs laikposmam no 2015. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim (10.1.1. atbalsta mērķim "Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitāti" - no 2015. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim)*"

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

22.12.2017