Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 777

Rīgā 2017. gada 19. decembrī (prot. Nr. 63 42. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 2. maija noteikumos Nr. 164 "Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un aprēķināts un pārskaitīts solidaritātes nodoklis"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
21.1 panta pirmo, 1.1 un otro daļu, 21.2 panta trešo daļu
un Solidaritātes nodokļa likuma 9. panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2000. gada 2. maija noteikumos Nr. 164 "Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un aprēķināts un pārskaitīts solidaritātes nodoklis" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 161./163. nr.; 2007, 50. nr.; 2008, 198. nr.; 2013, 224. nr.; 2016, 67. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 21.1 panta pirmo, 1.1 un otro daļu, 21.2 panta trešo daļu un Solidaritātes nodokļa likuma 9. panta otro daļu";

1.2. svītrot 1.2. apakšpunktu;

1.3. aizstāt 1.3. apakšpunktā vārdus "ieskaita valsts pamatbudžetā" ar vārdu "pārskaita";

1.4. papildināt noteikumus ar 1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4. kārtību, kādā sociāli apdrošinātā persona tiek informēta par pārmaksātajām iemaksām.";

1.5. aizstāt 2. punktā vārdus "Pārmaksātās obligātās iemaksas, pārmaksātās brīvprātīgās iemaksas un pārmaksātās minimālās iemaksas" ar vārdiem "Pārmaksātās obligātās iemaksas un pārmaksātās brīvprātīgās iemaksas";

1.6. aizstāt 3. punktā vārdus "īpatsvaram saskaņā ar likumu par valsts budžetu attiecīgajam gadam" ar vārdiem "izdevumu īpatsvaram saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem";

1.7. svītrot 4. punktā vārdus "un pārmaksātās minimālās iemaksas";

1.8. papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Pārmaksātās obligātās iemaksas un solidaritātes nodokli aģentūra aprēķina tikai tad, ja obligātās iemaksas (solidaritātes nodoklis) par pārskata mēnesi faktiski ir veiktas aprēķinātajā (deklarētajā) apmērā.";

1.9. aizstāt 5. punktā vārdus "valstī noteikto minimālo mēnešalgu (amatalgu)" ar skaitli un vārdiem "35 procentus no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta";

1.10. svītrot 5.1 punktu;

1.11. svītrot 7. punktā vārdus "pārmaksātās minimālās iemaksas";

1.12. izteikt 15. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pārmaksātās obligātās iemaksas un pārmaksātās brīvprātīgās iemaksas šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.7., 2.8. un 2.9. apakšpunktā minētā persona var pieprasīt vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot portālā pieejamos autentifikācijas līdzekļus, vai saņemt, iesniedzot jebkurā aģentūras nodaļā rakstisku pieprasījumu par pārmaksāto obligāto iemaksu un pārmaksāto brīvprātīgo iemaksu ieskaitīšanu kredītiestādes kontā vai pasta norēķinu sistēmas kontā, triju gadu laikā pēc tā kalendāra gada beigām, kurā aprēķinātas pārmaksas.";

1.13. aizstāt 19. punktā vārdus "īpatsvaram saskaņā ar likumu par valsts budžetu attiecīgajam gadam" ar vārdiem "izdevumu īpatsvaram saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem";

1.14. svītrot III1 nodaļu;

1.15. aizstāt III2 nodaļas nosaukumā vārdus "ieskaitīšana valsts pamatbudžetā" ar vārdu "pārskaitīšana";

1.16. izteikt 20.4 un 20.5 punktu šādā redakcijā:

"20.4 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no obligāto iemaksu objektu summas, kas pārsniedz valsts noteikto obligāto iemaksu objekta gada maksimālo apmēru, aģentūra uzskaita kā solidaritātes nodokli.

20.5 Faktiski samaksāto solidaritātes nodokli aģentūra pārskaita valsts pensiju speciālajā budžetā no katra valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumiem atbilstoši katra speciālā budžeta izdevumu īpatsvaram saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem. Valsts pensiju speciālajā budžetā pārskaitīto solidaritātes nodokli aģentūra pārskaita atbilstoši Solidaritātes nodokļa likuma 9. pantā noteiktajam solidaritātes nodokļa sadalījumam un sadalījuma secībai.";

1.17. papildināt III2 nodaļu ar 20.6 punktu šādā redakcijā:

"20.6 Solidaritātes nodokļa maksātājs informāciju par izraudzīto privāto pensiju fondu, tā reģistrācijas numuru, pensiju plānu un pensiju plāna konta numuru var iesniegt jebkurā aģentūras nodaļā rakstiski vai vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot portālā pieejamos autentifikācijas līdzekļus.";

1.18. svītrot 27. punktu;

1.19. papildināt noteikumus ar 28. un 29. punktu šādā redakcijā:

"28. Pārmaksātās obligātās iemaksas un pārmaksātās brīvprātīgās iemaksas, kuras uzkrātas līdz 2016. gada 31. decembrim un kuru apmērs sasniedz vai pārsniedz 35 procentus no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, aģentūra triju gadu laikā atmaksā:

28.1. personām - pēc uzvārda alfabēta secībā;

28.2. darba devējiem - vienā reizē par visiem darba ņēmējiem ar Valsts ieņēmumu dienesta starpniecību.

29. Par laikposmu  līdz 2017. gada 31. decembrim faktiski samaksāto solidaritātes nodokli aģentūra ieskaita valsts pamatbudžetā no katra valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumiem atbilstoši katra speciālā budžeta izdevumu īpatsvaram saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem."

2. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministra vietā -
veselības ministre Anda Čakša

01.01.2018