Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 774

Rīgā 2017. gada 19. decembrī (prot. Nr. 63 39. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 532 "Muzeju akreditācijas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Muzeju likuma 9. panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 532 "Muzeju akreditācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 102. nr.; 2009, 198. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā:

1.1.1. vārdus "sākotnējā akreditācija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "pirmreizējā akreditācija" (attiecīgā locījumā);

1.1.2. vārdus "atkārtotā akreditācija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "kārtējā akreditācija" (attiecīgā locījumā);

1.2. izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Pirmreizējās akreditācijas iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

8.1. dibināšanas lēmuma noraksts;

8.2. nolikums, statūti, reglaments vai līgums;

8.3. muzeja darbības analīze, kurā raksturo krājuma darba, pētniecības darba un komunikācijas politiku;

8.4. muzeja noteiktā kārtība, kādā notiek muzeja īpašumā vai valdījumā esošā Nacionālā krājuma veidošana, papildināšana, uzskaite, saglabāšana un izmantošana, kā arī datu apstrāde Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga informācijas sistēmā;

8.5. muzeja darbības un attīstības stratēģija turpmākajiem pieciem gadiem.";

1.3. izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Kārtējās akreditācijas iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

10.1. nolikums, statūti, reglaments vai līgums;

10.2. muzeja darbības analīze, kurā raksturo krājuma darba, pētniecības darba un komunikācijas politiku;

10.3. muzeja noteiktā kārtība, kādā notiek muzeja īpašumā vai valdījumā esošā Nacionālā krājuma veidošana, papildināšana, uzskaite, saglabāšana un izmantošana, kā arī datu apstrāde Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga informācijas sistēmā;

10.4. muzeja darbības un attīstības stratēģija laikposmam (vienam vai diviem termiņiem), uz kuru muzejs pretendē saņemt akreditāciju;

10.5. pārskats par iepriekšējās akreditācijas ieteikumu izpildi.";

1.4. izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Akreditācijas iesniegumu izskata Muzeju likumā noteiktajā termiņā.";

1.5. aizstāt 19. punktā vārdu "laikrakstā" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā";

1.6. papildināt pielikumu ar piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "zīmoga vieta" ("Z. v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

2. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Kultūras ministre Dace Melbārde

01.01.2018