Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/34

Rīgā 2017.gada 14.decembrī (prot. Nr.45, 7.p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 9.marta lēmumā Nr.1/6 "Noteikumi par informāciju elektroenerģijas un dabasgāzes galalietotājiem"

Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 32.panta ceturto daļu
un Enerģētikas likuma 107.panta sesto daļu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 9.marta lēmumā Nr.1/6 "Noteikumi par informāciju elektroenerģijas un dabasgāzes galalietotājiem" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 55.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Tirgotājs galalietotājam, kas norēķinās par patērēto enerģiju, apmaksājot saņemtos rēķinus, izsniedzamajos rēķinos norāda vismaz:

3.1.elektroenerģijas galalietotājam:

3.1.1. saņemtā enerģijas produkta nosaukumu;

3.1.2. norēķinu periodā piegādātās elektroenerģijas apjomu kilovatstundās [kWh];

3.1.3. elektroenerģijas cenu norēķinu periodam [EUR/kWh];

3.1.4. maksu par elektroenerģiju norēķinu periodā [EUR];

3.1.5. maksu par sistēmas pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem [EUR] (neattiecas uz rēķiniem par elektroenerģiju lietotājiem, kas nav mājsaimniecības lietotāji un kas nav deleģējuši elektroenerģijas tirgotāju norēķināties par sistēmas pakalpojumiem), norādot vienības vērtību;

3.1.6. maksu par obligātā iepirkuma komponentēm un maksu par jaudas komponentēm [EUR] (neattiecas uz rēķiniem par elektroenerģiju lietotājiem, kas nav mājsaimniecības lietotāji un kas nav deleģējuši elektroenerģijas tirgotāju norēķināties par obligātā iepirkuma komponentēm un jaudas komponentēm), norādot vienības vērtību;

3.1.7. kopējo maksājuma summu norēķinu periodam [EUR];

3.1.8. informāciju par to, kur iespējams iepazīties ar šo noteikumu 7., 8., 10., un 12.punktā noteikto informāciju;

3.2. dabasgāzes galalietotājam:

3.2.1. saņemtā enerģijas produkta nosaukumu;

3.2.2. norēķinu periodā piegādātās dabasgāzes apjomu kilovatstundās [kWh];

3.2.3. norēķinu periodā piegādātās dabasgāzes apjomu kubikmetros [m3] un dabasgāzes vidējo svērto augstāko siltumspēju standartapstākļos norēķinu periodā [kWh/m3] attiecīgajai siltumspējas zonai patērētā dabasgāzes apjoma kubikmetros pārrēķinam kilovatstundās [kWh];

3.2.4. dabasgāzes cenu norēķinu periodam, kas ietver uzglabāšanas un pārvades sistēmas pakalpojumus [EUR/kWh];

3.2.5. maksu par dabasgāzi norēķinu periodā [EUR];

3.2.6. maksu par sadales sistēmas pakalpojumu [EUR], norādot vienības vērtību;

3.2.7. kopējo maksājuma summu norēķinu periodam [EUR];

3.2.8. informāciju par to, kur iespējams iepazīties ar šo noteikumu 7., 11. un 12.punktā noteikto informāciju.";

1.2. izteikt 5.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.6. maksu par obligātā iepirkuma komponentēm un maksu par jaudas komponentēm [EUR];";

1.3. izteikt 6.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.4. dabasgāzes cenu norēķinu periodam, tajā skaitā maksu par sadales sistēmas pakalpojumu un citiem pakalpojumiem [EUR/kWh].".

2. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

01.01.2018