Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 761

Rīgā 2017. gada 19. decembrī (prot. Nr. 63 16. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 908 "Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm"

Izdoti saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma
50. panta astoto daļu
un likuma "Par akcīzes nodokli"
20. panta otrās daļas 1. punkta "b" apakšpunktu,
ceturto un vienpadsmito daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 908 "Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 203. nr.; 2013, 208. nr.; 2016, 251. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumu nosaukumu aiz vārdiem "iegādātajām akcīzes precēm" ar vārdiem "un piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu";

1.2. aizstāt norādē, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, vārdus "un ceturto" ar vārdiem "ceturto un vienpadsmito";

1.3. papildināt noteikumus ar 1.6., 1.7. un 1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.6. pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi piemēro tieši:

1.6.1. preču piegādēm un pakalpojumiem, kas iekšzemē sniegti Latvijas Republikā atzīta Sabiedroto spēku štāba (turpmāk - Sabiedroto spēku štābs) locekļiem un viņu apgādājamiem (izņemot Latvijas Republikas pilsoņus vai pastāvīgos iedzīvotājus) Sabiedroto spēku štāba veikalā;

1.6.2. degvielas piegādēm iekšzemē Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībai Latvijas Republikā un tās diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem un administratīvi tehniskajam personālam;

1.7. piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu:

1.7.1. akcīzes precēm, kuras Latvijas Republikā tiek piegādātas Sabiedroto spēku štāba locekļiem un viņu apgādājamiem Sabiedroto spēku štāba veikalā saskaņā ar Latvijas Republikas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Eiropā un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba nolīgumu, ar kuru papildina Parīzes protokolu (turpmāk - Parīzes protokola papildu nolīgums), nosacījumiem un ierobežojumiem;

1.7.2. naftas produktiem, kuri kā degviela (turpmāk - degviela) naftas produktu (degvielas) mazumtirdzniecības vietās Latvijas Republikā tiek piegādāti Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībai Latvijas Republikā un tās diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem un administratīvi tehniskajam personālam saskaņā ar Draudzības, tirdzniecības un konsulāro tiesību līguma starp Latviju un Amerikas Savienotajām Valstīm (turpmāk - Latvijas-ASV līgums) XIX pantu;

1.8. nodokļu maksātājam atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātām akcīzes precēm, par kurām akcīzes nodoklis jau ir samaksāts un kuras, piemērojot akcīzes nodokļa atbrīvojumu, nodokļu maksātājs ir piegādājis šo noteikumu 1.7.1. vai 1.7.2. apakšpunktā minētajiem subjektiem.";

1.4. papildināt I nodaļu ar 6.2, 6.3 un 6.4 punktu šādā redakcijā:

"6.2 Pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi tieši un akcīzes nodokļa atbrīvojumu šo noteikumu VI1 nodaļā noteiktajā kārtībā piemēro:

6.2 1. preču piegādēm un pakalpojumiem Sabiedroto spēku štāba locekļiem un viņu apgādājamiem Sabiedroto spēku štāba veikalā, ievērojot Parīzes protokola papildu nolīguma 17. panta nosacījumus un ierobežojumus;

6.2 2. degvielas piegādēm Latvijas Republikā degvielas mazumtirdzniecības vietās Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībai Latvijas Republikā un tās diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem un administratīvi tehniskajam personālam, ievērojot Latvijas-ASV līgumu.

6.3 Nodokļu maksātājam, kas piegādā akcīzes preces atbilstoši šo noteikumu 6.2 punktam, samaksāto akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm atmaksā šo noteikumu VI2 nodaļā noteiktajā kārtībā.

6.4 Šo noteikumu izpratnē Sabiedroto spēku štāba darbinieki ir Sabiedroto spēku štāba locekļi un viņu apgādājamie (izņemot Latvijas Republikas pilsoņus vai pastāvīgus iedzīvotājus), kas par tādiem ir noteikti saskaņā ar Parīzes protokola papildu nolīgumu.";

1.5. izteikt 13.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.2. dabasgāzei, ja norādītais daudzums kilogramos jāpārrēķina megavatstundās (MWh):

E = Q x 0,01513, kur

E - dabasgāzes augstākā siltumspēja (MWh);

Q - dabasgāzes daudzums kilogramos;

0,01513 - dabasgāzes vidējā augstākā siltumspēja (MWH/kg);";

1.6. svītrot 31.1. apakšpunktā vārdu "degviela";

1.7. izteikt 35. punktu šādā redakcijā:

"35. Ja šo noteikumu 15. vai 24. punktā minētā iesnieguma iesniedzējam jau sākotnēji, iesniedzot iesniegumu, ir nepieciešams saņemt atpakaļ iesniegto attaisnojuma dokumenta oriģinālu, iesnieguma iesniedzējs Valsts ieņēmumu dienestā vienlaikus ar attaisnojuma dokumenta oriģinālu iesniedz dokumenta kopiju, un Valsts ieņēmumu dienests pēc iesnieguma iesniedzēja pieprasījuma nosūta tam attaisnojuma dokumenta oriģinālu, iesniegto kopiju apliecinot un atstājot glabāšanā Valsts ieņēmumu dienestā. Ja iesnieguma iesniedzējam ir nepieciešams saņemt atpakaļ iesniegto attaisnojuma dokumentu citos gadījumos, tad Valsts ieņēmumu dienests pēc iesnieguma iesniedzēja pieprasījuma nosūta tam attaisnojuma dokumenta oriģinālu, atstājot glabāšanā Valsts ieņēmumu dienestā apliecinātu dokumenta kopiju.";

1.8. izteikt 49. punktu šādā redakcijā:

"49. Pievienotās vērtības nodokli neatmaksā par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm, par kurām nav paredzēta akcīzes nodokļa atmaksa saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli".";

1.9. papildināt noteikumus ar VI1 un VI2 nodaļu šādā redakcijā:

"VI1. Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi tieši un akcīzes nodokļa atbrīvojumu

84.1 Šajā nodaļā noteiktā kārtība attiecas uz:

84.1 1. Sabiedroto spēku štāba locekļiem un viņu apgādājamiem, ievērojot Parīzes protokola papildu nolīgumu;

84.1 2. Amerikas Savienoto Valstu vēstniecību Latvijas Republikā un tās diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem un administratīvi tehnisko personālu, kas norādīts šo noteikumu 84.5 1. apakšpunktā minētajā Ārlietu ministrijas izziņā, ievērojot šo noteikumu 41. punktu;

84.1 3. nodokļu maksātāju, kas:

84.1 3.1. piegādā preces un sniedz pakalpojumus Sabiedroto spēku štāba veikalā;

84.1 3.2. degvielas mazumtirdzniecības vietās Latvijas Republikā piegādā degvielu Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībai Latvijas Republikā un tās diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem un administratīvi tehniskajam personālam.

84.2 Lai šo noteikumu 84.1 2. apakšpunktā minētās personas šajā nodaļā noteiktajā kārtībā varētu iegādāties degvielu ar pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi tieši un akcīzes nodokļa atbrīvojumu, Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība Latvijas Republikā iesniedz Ārlietu ministrijas Valsts protokolam iesniegumu, kurā ietver:

84.2 1. sarakstu, kurā norādīti transportlīdzekļi ar diplomātiskajām numura zīmēm, kas reģistrēti uz Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Latvijas Republikā vārda;

84.2 2. Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Latvijas Republikā diplomātisko un konsulāro aģentu un administratīvi tehniskā personāla sarakstu, kurā norādīts personām Ārlietu ministrijas Valsts protokolā izsniegtās apliecības (turpmāk - identifikācijas karte) numurs un to transportlīdzekļu diplomātiskās numura zīmes, kuri reģistrēti Latvijas Republikā uz minēto personu vārda un kuros tiks iepildīta degviela;

84.2 3. sarakstu, kurā norādīti nodokļu maksātāji, kuru degvielas mazumtirdzniecības vietās Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībai Latvijas Republikā, izmantojot šo noteikumu 84.2 1. apakšpunktā minētos transportlīdzekļus, un šo noteikumu 84.2 2. apakšpunktā minētajā sarakstā iekļautajām personām, izmantojot šo noteikumu 84.2 2. apakšpunktā minētos transportlīdzekļus, tiks piegādāta degviela.

84.3 Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība Latvijas Republikā rakstiski informē Ārlietu ministrijas Valsts protokolu par izmaiņām šo noteikumu 84.2 1., 84.2 2. un 84.2 3. apakšpunktā minētajā informācijā.

84.4 Šo noteikumu 84.1 2. apakšpunktā minētajām personām šajā nodaļā noteiktajā kārtībā ir atļauts iegādāties degvielu ar pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi tieši un akcīzes nodokļa atbrīvojumu tajās degvielas mazumtirdzniecības vietās, kuras pieder tādam nodokļu maksātājam vai kuras pārvalda tāds nodokļu maksātājs, kurš ir reģistrēts kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs un kuram ir speciālā atļauja (licence) naftas produktu mazumtirdzniecībai, un kurš, pārdodot degvielu mazumtirdzniecībā, izmanto bezskaidras naudas norēķinus. Šo noteikumu 84.1 2. apakšpunktā minētās personas, norēķinoties par iegādāto degvielu, izmanto bezskaidras naudas norēķinus.

84.5 Ārlietu ministrijas Valsts protokols 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 84.2 un 84.3 punktā minētās informācijas saņemšanas izsniedz konkrētajam nodokļu maksātājam izziņu (kopiju nosūta Valsts ieņēmumu dienestam), kurā norāda:

84.5 1. Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Latvijas Republikā diplomātiskos un konsulāros aģentus un administratīvi tehnisko personālu un informāciju par to personu identifikācijas kartes numuru, kurām šajā nodaļā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegādāties degvielu ar pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi un akcīzes nodokļa atbrīvojumu;

84.5 2. šo noteikumu 84.2 1. un 84.2 2. apakšpunktā minēto transportlīdzekļu (kuros tiks iepildīta degviela) diplomātiskās numura zīmes;

84.5 3. nodokļu maksātāju, kura degvielas mazumtirdzniecības vietās šo noteikumu 84.1 2. apakšpunktā minētās personas šajā nodaļā noteiktajā kārtībā iegādāsies degvielu ar pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi tieši un akcīzes nodokļa atbrīvojumu.

84.6 Pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi tieši un akcīzes nodokļa atbrīvojumu šajā nodaļā noteiktajā kārtībā piemēro:

84.6 1. nodokļu maksātājs, piegādājot preces un sniedzot pakalpojumus Sabiedroto spēku štāba veikalā šo noteikumu 84.1 1. apakšpunktā minētajām personām;

84.6 2. šo noteikumu 84.5 punktā minētajā Ārlietu ministrijas Valsts protokola izziņā norādītais nodokļu maksātājs, piegādājot degvielu degvielas mazumtirdzniecības vietās šo noteikumu 84.1 2. apakšpunktā minētajām personām, ja degviela tiek iepildīta šo noteikumu 84.5 2. apakšpunktā minētajos transportlīdzekļos ar diplomātisko numura zīmi.

84.7 Identifikācijas karti uzrāda:

84.7 1. šo noteikumu 84.1 1. apakšpunktā minētās personas, iegādājoties preces un saņemot pakalpojumus Sabiedroto spēku štāba veikalā;

84.7 2. šo noteikumu 84.2 2. apakšpunktā minētās personas, iegādājoties degvielu degvielas mazumtirdzniecības vietās, kuras pieder šo noteikumu 84.5 punktā minētajā Ārlietu ministrijas Valsts protokola izziņā norādītajam nodokļu maksātājam vai kuras tas pārvalda.

84.8 Tiesības šajā nodaļā noteiktajā kārtībā piemērot pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi tieši un akcīzes nodokļa atbrīvojumu ir tikai nodokļu maksātājiem, kuri:

84.8 1. ir reģistrēti pievienotās vērtības nodokļa maksātāji un piegādā preces un sniedz pakalpojumus Sabiedroto spēku štāba veikalā;

84.8 2. ir norādīti šo noteikumu 84.5 punktā minētajā Ārlietu ministrijas Valsts protokola izziņā.

84.9 Nodokļu maksātājs šo noteikumu 84.1 1. vai 84.1 2. apakšpunktā minētajām personām atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125. vai 126. pantam izraksta pievienotās vērtības nodokļa rēķinu vai vienkāršoto pievienotās vērtības nodokļa rēķinu par piegādātajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, piemērojot pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi un samazinot atlīdzību akcīzes nodokļa likmes apmērā, kas saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli" ir spēkā akcīzes preču piegādes brīdī. Nodokļu maksātājs papildus Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125. vai 126. pantā norādītajai informācijai pievienotās vērtības nodokļa rēķinā vai vienkāršotajā pievienotās vērtības nodokļa rēķinā norāda šo noteikumu 84.10 1. un 84.11 1. apakšpunktā minēto informāciju.

84.10 Lai pierādītu pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmes un akcīzes nodokļa atbrīvojuma piemērošanu, nodokļu maksātājs, kas piegādā preces un sniedz pakalpojumus Sabiedroto spēku štāba veikalā, nodrošina:

84.10 1. informāciju par personām (vārds, uzvārds un identifikācijas kartes numurs), kurām piegādātas preces un sniegti pakalpojumi Sabiedroto spēku štāba veikalā;

84.10 2. atsevišķu uzskaiti par akcīzes precēm (pa akcīzes preču veidiem), kas, piemērojot akcīzes nodokļa atbrīvojumu, ir piegādātas Sabiedroto spēku štāba locekļiem un viņu apgādājamiem, ievērojot šo noteikumu 11. punktā minēto informāciju.

84.11 Lai pierādītu pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmes un akcīzes nodokļa atbrīvojuma piemērošanu, šo noteikumu 84.5 punktā minētajā Ārlietu ministrijas Valsts protokola izziņā norādītais nodokļu maksātājs nodrošina:

84.11 1. informāciju par personu (reģistrācijas numurs, ko Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībai Latvijas Republikā piešķīris Ārlietu ministrijas Valsts protokols, vai fiziskās personas vārds, uzvārds un identifikācijas kartes numurs, kā arī transportlīdzekļa (kurā degviela iepildīta) diplomātiskā numura zīme), kurai piegādāta degviela, piemērojot pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi tieši un akcīzes nodokļa atbrīvojumu;

84.11 2. atsevišķu uzskaiti par akcīzes precēm (datums, kad degviela tika piegādāta, degvielas veids, daudzums un degvielas cena ar akcīzes nodokli un bez tā).

VI2. Kārtība, kādā nodokļu maksātājam atmaksā akcīzes nodokli par akcīzes precēm, kuras piegādātas šo noteikumu 84.1 1. un 84.1 2. apakšpunktā minētajām personām

84.12 Šajā nodaļā noteiktā kārtība attiecas uz:

84.12 1. nodokļu maksātāju, kas, piemērojot akcīzes nodokļa atbrīvojumu, piegādā akcīzes preces šo noteikumu 84.1 1. apakšpunktā minētajām personām Sabiedroto spēku štāba veikalā;

84.12 2. šo noteikumu 84.5 punktā minētajā Ārlietu ministrijas Valsts protokola izziņā norādīto nodokļu maksātāju, kas, piemērojot akcīzes nodokļa atbrīvojumu, piegādā degvielu degvielas mazumtirdzniecības vietā šo noteikumu 84.1 2. apakšpunktā minētajām personām.

84.13 Nodokļu maksātājs (vai tā pilnvarotā persona) iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu akcīzes nodokļa atmaksāšanai (5. pielikums) par:

84.13 1. Latvijas Republikā iegādātām akcīzes precēm, kuras tas ir piegādājis šo noteikumu 84.1 1. apakšpunktā minētajām personām Sabiedroto spēku štāba veikalā;

84.13 2. Latvijas Republikā iegādātu degvielu, kuru tas ir piegādājis šo noteikumu 84.1 2. apakšpunktā minētajām personām.

84.14 Nodokļu maksātājs iesniegumam pievieno attaisnojuma dokumentus vai to kopijas, kas apliecina akcīzes preču piegādi Latvijas Republikā šo noteikumu 84.1 1. un 84.1 2. apakšpunktā minētajām personām.

84.15 Nodokļu maksātājs šo noteikumu 84.13 punktā minēto iesniegumu un 84.14 punktā minētos dokumentus iesniedz elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti 15 dienu laikā pēc tā kalendāra mēneša beigām, par kuru tiek iesniegts iesniegums.

84.16 Atmaksājamo akcīzes nodokļa summu attiecīgajai akcīzes precei aprēķina, ievērojot šo noteikumu 11., 12. un 13. punktu.

84.17 Valsts ieņēmumu dienests ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 84.13 punktā minētā iesnieguma un visu šo noteikumu 84.14 punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par akcīzes nodokļa atmaksāšanu vai atteikumu atmaksāt akcīzes nodokli un paziņo par to nodokļu maksātājam.

84.18 Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs neatmaksāt nodokļu maksātājam akcīzes nodokli, ja:

84.18 1. nodokļu maksātāja iesniegtie dokumenti neatbilst šo noteikumu prasībām vai nav iesniegti saskaņā ar tām;

84.18 2. nodokļu maksātājs akcīzes preces personām piegādājis, neievērojot šo noteikumu VI1 nodaļā noteikto kārtību attiecībā uz akcīzes nodokļa atbrīvojuma piemērošanu.";

1.10. papildināt noteikumus ar 85.1 punktu šādā redakcijā:

"85.1 Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1997. gada 18. februāra noteikumus Nr. 73 "Kārtība, kādā Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībai Latvijas Republikā atļauts iegādāties degvielu bez akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 54./55. nr.).";

1.11. papildināt noteikumus ar 5. pielikumu šādā redakcijā:

"5. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 18. decembra
noteikumiem Nr. 908

Iesniegums akcīzes nodokļa atmaksāšanai par degvielu, kas piegādāta Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībai Latvijas Republikā un tās diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem un administratīvi tehniskajam personālam, vai akcīzes precēm, kas piegādātas Sabiedroto spēku štāba locekļiem un viņu apgādājamiem

Valsts ieņēmumu dienestam

Iesniedzējs

nosaukums (uzņēmums)  
reģistrācijas numurs  
adrese  
tālrunis  
elektroniskā pasta adrese  
konta numurs (BIC/SWIFT kods; IBAN konta numurs)  

Lūdzu atmaksāt akcīzes nodokli _________ euro apmērā par šādām akcīzes precēm, kas piegādātas laikposmā no _____________ līdz _____________:

Informācija par akcīzes nodokli

Nr.
p.k.

preces veids un nosaukums

attaisnojuma dokumenta, kas apliecina akcīzes preču iegādi Latvijas Republikā (pievienotās vērtības nodokļa rēķina), numurs un datums

attaisnojuma dokumenta, kas apliecina akcīzes preču piegādi noteiktajām personām (pievienotās vērtības nodokļa rēķina), numurs un datums

transportlīdzekļa marka un diplomātiskā numura zīme (norāda, pieprasot akcīzes nodokļa atmaksu par degvielu)1

preces iepakojumu skaits

preces viena iepakojuma svars (kg), tilpums (l) vai vienību skaits, norādot mērvienību

akcīzes preces daudzums, norādot mērvienību (6. aile x 7. aile)

akcīzes nodokļa likme

akcīzes nodokļa summa (euro)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

KOPĀ

 

Piezīme. 1 Norāda transportlīdzekļus, kuri reģistrēti Latvijas Republikā uz Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Latvijas Republikā vai tās diplomātisko vai konsulāro aģentu vai administratīvi tehniskā personāla vārda.

Pievienotie dokumenti

Nr.
p.k.

Nosaukums

Lapu skaits

Atbildīgā amatpersona

Amats  
Vārds, uzvārds  
Datums    

/

   

/

       

Paraksts

 

Dokumentu iesniedzējs (aizpilda, ja dokumentus iesniedz cita persona):

Vārds, uzvārds  
Datums    

/

   

/

       

Paraksts

 
Pilnvarotajai personai - pilnvaras datums un numurs

"

2. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

01.01.2018