Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 23. aprīļa noteikumus Nr. 174 "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2019. gadā".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 760

Rīgā 2017. gada 19. decembrī (prot. Nr. 63 15. §)
Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2018. gadā
Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma
9. panta otro daļu un likuma
"Par valsts budžetu 2018. gadam"
4. panta 2. punktu

1. Noteikumi nosaka pašvaldību finanšu izlīdzināšanu – kārtību, kādā pašvaldības veic iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (turpmāk – izlīdzināšanas fonds), un kārtību, kādā no izlīdzināšanas fonda izmaksā dotāciju, iemaksu un dotācijas apmēru, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozi, nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un aprēķināto izlīdzināmo vienību skaitu katrā pašvaldībā, kā arī kārtību, kādā pašvaldībām piešķir speciālo dotāciju.

2. Saskaņā ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu 2018. gadā izlīdzināšanas fonda ieņēmumi plānoti 163 702 545 euro apmērā, un tos veido:

2.1. dotācija izlīdzināšanas fondā no valsts budžeta – 35 821 803 euro;

2.2. pašvaldību iemaksas izlīdzināšanas fondā – 127 880 742 euro (1. pielikums).

3. Izlīdzināšanas fonda izdevumi plānoti 163 702 545 euro apmērā, un tos veido dotācijas pašvaldībām (2. pielikums).

4. Lai veiktu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu, nosaka vērtēto ieņēmumu prognozi (iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām, nekustamā īpašuma nodokļa par zemi, nekustamā īpašuma nodokļa par inženierbūvēm un nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem prognoze) sadalījumā pa pašvaldībām (3. pielikums).

5. Vērtēto ieņēmumu prognozē iekļauj speciālo dotāciju, kuru sadalījumā pa pašvaldībām aprēķina pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales principiem. Speciālo dotāciju 21 826 199 euro apmērā pašvaldībām piešķir saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu.

6. Lai aprēķinātu izlīdzināmo vienību skaitu pašvaldībā, ņem vērā pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaitu, struktūru un pašvaldības teritorijas platību kvadrātkilometros (5. pielikums).

7. Pašvaldības iemaksas izlīdzināšanas fondā veic ar Valsts kases starpniecību atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minētajam procentam no iedzīvotāju ienākuma nodokļa faktiski saņemtās daļas.

8. Valsts kase attiecīgās summas ietur no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales konta atbilstoši nodokļa ieņēmumu izpildei šo noteikumu 1. pielikumā minēto iemaksu procentu apmērā. Iemaksas izlīdzināšanas fondā pārskaita atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalei.

9. Valsts budžeta dotāciju izlīdzināšanas fondā ieskaita likumā "Par valsts budžetu 2018. gadam" noteiktajā apmērā saskaņā ar Finanšu ministrijas apstiprinātu finansēšanas plānu.

10. Valsts kase dotāciju no izlīdzināšanas fonda pašvaldībām izmaksā atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajam procentuālajam sadalījumam.

11. Valsts kase reizi mēnesī līdz attiecīgā mēneša divdesmitajam datumam nodrošina speciālās dotācijas 1/12 daļas apmērā no šo noteikumu 4.pielikumā norādītā finansējuma pārskaitīšanu uz attiecīgo pašvaldību norādītajiem kontiem, uz kuriem Valsts kase pārskaita iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus.

12. Dotāciju, kas izlīdzināšanas fondā uzkrāta uz 2018. gada beigām, Valsts kase atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajam procentuālajam sadalījumam izmaksā līdz 2019. gada ceturtajai darbdienai.

13. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 19. decembra
noteikumiem Nr. 760
Pašvaldību iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā
Pašvaldības administratīvā teritorijaPlānotās iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (euro)Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (%)
kodsrepublikas pilsēta, novads
0130000Jūrmala12 308 26523,8699070
0010000Rīga91 629 82615,9841773
0270000Ventspils1 065 1003,8724306
 Republikas pilsētās kopā105 003 191 
0804400Ādažu novads1 609 18215,4138318
0804900Babītes novads2 090 77319,0923336
0805200Carnikavas novads1 112 81815,9116068
0806000Garkalnes novads3 323 55932,1021157
0740600Ikšķiles novads1 414 33414,8378664
0800800Ķekavas novads4 011 92717,7226079
0807600Mārupes novads5 799 08125,4260793
0801000Olaines novads242 1971,6876266
0801200Salaspils novads795 1384,4957750
0801400Saulkrastu novads771 70916,4111628
0801601Siguldas novads394 4642,8698426
0809600Stopiņu novads1 312 36914,0934807
 Novados kopā22 877 551 
 Pavisam127 880 742 
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 19. decembra
noteikumiem Nr. 760
Dotācijas pašvaldībām no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
Pašvaldības administratīvā teritorijaPlānotās dotācijas apmērs no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (euro)Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā iemaksātajiem līdzekļiem (%)
kodsrepublikas pilsēta, novads
050000Daugavpils16 489 50310,0728446
110000Jēkabpils3 356 0652,0500995
090000Jelgava2 047 8281,2509445
170000Liepāja9 244 1645,6469275
210000Rēzekne4 471 7662,7316411
250000Valmiera143 5600,0876956
 Republikas pilsētās kopā35 752 88621,8401528
604300Aglonas novads1 110 0720,6781031
320200Aizkraukles novads226 8310,1385629
640600Aizputes novads1 772 7011,0828793
560800Aknīstes novads428 1700,2615537
661000Alojas novads1 180 7850,7212991
624200Alsungas novads252 9660,1545278
360200Alūksnes novads3 423 5342,0913139
424701Amatas novads820 7660,5013764
360800Apes novads917 3380,5603688
460800Auces novads1 180 8950,7213663
800600Baldones novads111 1100,0678731
384400Baltinavas novads295 7060,1806362
380200Balvu novads2 887 9421,7641400
400200Bauskas novads2 461 4891,5036351
964700Beverīnas novads350 8970,2143504
840601Brocēnu novads933 6410,5703277
967101Burtnieku novads1 137 5880,6949116
420200Cēsu novads1 155 1430,7056353
700800Cesvaines novads478 8000,2924817
684901Ciblas novads781 4120,4773365
601000Dagdas novads2 235 1911,3653978
440200Daugavpils novads5 822 2313,5565916
460200Dobeles novads855 8030,5227793
885100Dundagas novads885 5130,5409281
640801Durbes novads468 7430,2863383
905100Engures novads143 4510,0876291
705500Ērgļu novads564 6190,3449055
641000Grobiņas novads1 120 6620,6845721
500200Gulbenes novads3 785 8602,3126458
406400Iecavas novads245 2870,1498370
801800Inčukalna novads229 6670,1402953
440801Ilūkstes novads1 672 8161,0218632
321000Jaunjelgavas novads1 043 7670,6375997
425700Jaunpiebalgas novads450 3940,2751295
905700Jaunpils novads207 2770,1266181
560200Jēkabpils novads1 121 1600,6848763
540200Jelgavas novads2 177 3961,3300929
901201Kandavas novads1 644 1461,0043497
681000Kārsavas novads1 503 2410,9182759
960200Kocēnu novads770 5800,4707196
326100Kokneses novads683 8150,4177180
600202Krāslavas novads3 958 2932,4179789
806900Krimuldas novads301 3540,1840863
566900Krustpils novads1 451 5430,8866954
620200Kuldīgas novads4 854 1382,9652184
741001Ķeguma novads234 3260,1431413
741401Lielvārdes novads613 9850,3750614
421200Līgatnes novads453 2620,2768815
660200Limbažu novads2 491 0921,5217186
761201Līvānu novads2 579 3061,5756053
701400Lubānas novads443 6480,2710086
680200Ludzas novads3 088 0021,8863494
700200Madonas novads4 314 2792,6354380
807400Mālpils novads178 24100,108881
961000Mazsalacas novads733 8260,4482679
887600Mērsraga novads255 7880,1562517
967300Naukšēnu novads255 4670,1560556
327100Neretas novads696 3570,4253795
647900Nīcas novads398 0460,2431520
740202Ogres novads1 398 3080,8541761
546701Ozolnieku novads440 0700,2688229
427500Pārgaujas novads575 1560,3513421
641401Pāvilostas novads499 7660,3052891
321400Pļaviņu novads939 2530,5737559
760202Preiļu novads1 562 8960,9547170
641600Priekules novads1 262 7750,7713839
427300Priekuļu novads986 8020,6028019
427700Raunas novads606 6410,3705752
780200Rēzeknes novads7 572 9594,6260484
766300Riebiņu novads1 370 8160,8373822
888301Rojas novads554 0150,3384278
808400Ropažu novads320 9070,1960306
648500Rucavas novads406 1140,2480804
387500Rugāju novads708 8810,4330299
407700Rundāles novads563 4050,3441639
961600Rūjienas novads918 1300,5608526
661400Salacgrīvas novads947 0700,5785310
568700Salas novads699 9730,4275883
840200Saldus novads3 440 4812,1016662
809200Sējas novads64 9120,0396524
328200Skrīveru novads343 8260,2100309
621200Skrundas novads1 293 6650,7902534
941600Smiltenes novads1 549 1370,9463121
941800Strenču novads645 2730,3941741
880200Talsu novads5 059 3593,0905805
468900Tērvetes novads262 7160,1604838
900200Tukuma novads3 785 9702,3127130
649300Vaiņodes novads612 0180,3738598
940200Valkas novads1 607 9140,9822169
701800Varakļānu novads794 1610,4851244
769101Vārkavas novads580 5660,3546469
429300Vecpiebalgas novads773 0650,4722376
409500Vecumnieku novads1 235 5990,7547830
980200Ventspils novads2 146 3421,3111232
561800Viesītes novads884 8150,5405017
381600Viļakas novads1 354 2140,8272407
781800Viļānu novads1 398 8550,8545102
681801Zilupes novads942 4760,5757247
 Novados kopā127 949 65978,1598472
 Pavisam163 702 545100,0000000
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 19. decembra
noteikumiem Nr. 760
Pašvaldību vērtēto ieņēmumu (iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa) prognoze
Republikas pilsēta, novadsIedzīvotāju ienākuma nodoklis (euro)Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi (euro)Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām (euro)Nekustamā īpašuma nodoklis par inženierbūvēm (euro)Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem (euro)Vērtētie ieņēmumi kopā (euro)
Daugavpils40 493 047788 6671 375 2769 610448 96343 115 563
Jēkabpils11 858 658279 305239 9573 89893 63212 475 450
Jelgava40 528 2721 173 3631 194 74030 587580 11143 507 073
Jūrmala51 563 9425 871 5832 453 68615 8281 070 16760 975 206
Liepāja40 470 6901 445 3801 405 83966 043469 24443 857 196
Rēzekne14 850 034314 552299 7802 945154 68415 621 995
Rīga573 253 31338 973 62232 842 446539 83810 660 329656 269 548
Valmiera17 096 779470 763600 38612 942235 66118 416 531
Ventspils27 504 6891 467 0581 217 324223 739272 65630 685 466
Republikas pilsētās kopā817 619 42450 784 29341 629 434905 43013 985 447924 924 028
Aglonas novads1 066 463126 3884 6273527 0961 204 926
Aizkraukles novads5 750 975174 532159 26521 27041 1576 147 199
Aizputes novads4 080 124393 78032 82411 32924 0624 542 119
Aknīstes novads1 360 261110 8634 3913674 1551 480 037
Alojas novads2 121 773192 8247 51909 0292 331 145
Alsungas novads683 52482 3463 8593 0393 153775 921
Alūksnes novads7 200 302551 04579 83428 37247 1167 906 669
Amatas novads3 082 832297 14735 91211 97522 5163 450 382
Apes novads1 411 771179 9998 52532 1457 0201 639 460
Auces novads3 394 878466 98837 5735 38116 6363 921 456
Ādažu novads10 439 857920 295233 5330183 98811 777 673
Babītes novads10 950 851820 954244 17241 022211 96012 268 959
Baldones novads4 048 118216 60736 5168 30437 0194 346 564
Baltinavas novads404 84459 8467991411 424467 054
Balvu novads5 418 219360 80653 8073 65530 1735 866 660
Bauskas novads13 240 0461 541 303192 54842 328112 41015 128 635
Beverīnas novads1 818 477160 06316 07213 63112 6112 020 854
Brocēnu novads3 046 494323 08769 22717 33419 8403 475 982
Burtnieku novads4 114 585352 70130 95145 51032 2034 575 950
Carnikavas novads6 993 750775 70369 000116198 8008 037 369
Cēsu novads11 106 375436 125299 35329 149140 06812 011 070
Cesvaines novads1 199 28385 60714 3836 9725 7461 311 991
Ciblas novads927 234148 3522 219245 1121 082 941
Dagdas novads2 470 405316 38012 93196913 5222 814 207
Daugavpils novads7 722 120770 29695 34633 36456 5638 677 689
Dobeles novads13 468 3171 433 187275 34224 81694 32715 295 989
Dundagas novads1 921 480189 80218 0361 04811 4972 141 863
Durbes novads1 359 046233 7495 0388 9357 1011 613 869
Engures novads4 744 035588 07285 08315 47094 6745 527 334
Ērgļu novads1 403 767135 67319 7755 4447 9011 572 560
Garkalnes novads10 353 0841 183 000340 72411 120261 28012 149 208
Grobiņas novads4 992 099438 64580 28327 07242 9485 581 047
Gulbenes novads10 546 181808 031124 0393 20461 19011 542 645
Iecavas novads6 230 107374 40082 56917 63649 4186 754 130
Ikšķiles novads9 531 923420 35162 4239 639118 88610 143 222
Inčukalna novads5 350 880214 414147 51724 76662 4365 800 013
Ilūkstes novads2 926 839261 85077 81916 73314 4173 297 658
Jaunjelgavas novads2 778 524227 15116 42818015 4663 037 749
Jaunpiebalgas novads1 068 60293 3357 1721 4756 0411 176 625
Jaunpils novads1 385 976218 3545 4562 7295 3721 617 887
Jēkabpils novads1 954 583319 1017 2213458 6402 289 890
Jelgavas novads12 486 6212 233 62376 18735 37589 26514 921 071
Kandavas novads3 829 620458 48432 6399 59324 8804 355 216
Kārsavas novads2 065 784237 6069 53686910 1362 323 931
Kocēnu novads3 469 525287 28745 5361 30523 4533 827 106
Kokneses novads2 983 394186 72119 93911 00317 5043 218 561
Krāslavas novads5 912 128434 89253 1331 98637 1346 439 273
Krimuldas novads3 229 958237 03733 07271 99624 5123 596 575
Krustpils novads2 485 738346 03113 23835 11311 3832 891 503
Kuldīgas novads10 557 6541 094 977210 1679 52181 73711 954 056
Ķeguma novads3 838 184280 58640 2903 22232 4494 194 731
Ķekavas novads22 637 3401 294 465656 5413 247363 15024 954 743
Lielvārdes novads6 515 751335 09075 1967 04761 1566 994 240
Līgatnes novads1 834 02590 19126 61014 18013 4471 978 453
Limbažu novads8 879 724779 782144 7118 667107 6199 920 503
Līvānu novads4 963 601271 15273 34917 34033 9745 359 416
Lubānas novads1 200 18787 5428 020215 2701 301 040
Ludzas novads5 152 528345 37960 44620736 4115 594 971
Madonas novads11 556 446923 260189 3698 57378 13912 755 787
Mālpils novads2 364 735160 31629 8162 11117 8482 574 826
Mārupes novads22 807 6101 667 531898 25831 232363 53925 768 170
Mazsalacas novads1 369 177133 09810 5451908 7021 521 712
Mērsraga novads731 619110 59116 8199 4578 273876 759
Naukšēnu novads1 036 217114 4656 60722 4674 9401 184 696
Neretas novads1 665 571209 2944 00110 4927 0471 896 405
Nīcas novads1 834 298211 17213 2074 72416 3882 079 789
Ogres novads23 542 1511 028 605443 83917 887308 97625 341 458
Olaines novads14 351 338735 416319 50920 564218 33815 645 165
Ozolnieku novads7 065 844468 161154 9455 92374 7387 769 611
Pārgaujas novads2 160 852183 78314 3701 61912 2422 372 866
Pāvilostas novads1 363 375221 89511 7395 65814 3211 616 988
Pļaviņu novads2 596 574177 21024 4827 65315 3092 821 228
Preiļu novads4 797 456196 68160 46111 09430 5025 096 194
Priekules novads2 283 509348 14915 0244 14111 5342 662 357
Priekuļu novads4 640 653212 31773 47018 77138 1004 983 311
Raunas novads1 470 356139 07412 27025 1499 7451 656 594
Rēzeknes novads9 250 800936 58662 60139 84252 18210 342 011
Riebiņu novads1 742 033236 04612 70916 6219 2942 016 703
Rojas novads1 810 919181 25941 28321 78526 3492 081 595
Ropažu novads4 465 265272 90390 94829 87947 3494 906 344
Rucavas novads723 648203 46310 5932646 485944 453
Rugāju novads743 615136 1722 117132 901884 818
Rundāles novads1 599 785403 8815 6474 0369 8352 023 184
Rūjienas novads2 489 438152 51115 5484 78113 1402 675 418
Salacgrīvas novads4 234 825373 26081 58011 50640 0334 741 204
Salas novads1 778 894130 20620 8097777 6961 938 382
Salaspils novads17 686 339732 372465 15520 248268 51719 172 631
Saldus novads13 114 9431 183 671250 36830 04295 58414 674 608
Saulkrastu novads4 702 342772 367137 72715 445157 9015 785 782
Sējas novads1 572 650178 8199 41119 80317 3551 798 038
Siguldas novads13 745 144785 714312 2579 701180 22515 033 041
Skrīveru novads2 083 379103 7416 87812 44215 0882 221 528
Skrundas novads1 865 954263 03119 67212 87910 8302 172 366
Smiltenes novads7 314 375436 91784 59540 23250 4777 926 596
Stopiņu novads9 311 887621 072409 14916 458172 87310 531 439
Strenču novads1 564 279117 66310 372608 0201 700 394
Talsu novads14 822 2071 140 680247 80815 626104 19516 330 516
Tērvetes novads1 822 600483 3459 8415068 0962 324 388
Tukuma novads16 533 5341 214 543325 78127 956152 76518 254 579
Vaiņodes novads1 077 193140 9533 24704 4851 225 878
Valkas novads4 325 269296 17061 42912630 2984 713 292
Varakļānu novads1 265 222131 9009 507747 3531 414 056
Vārkavas novads603 142114 4231 59518 1843 049740 393
Vecpiebalgas novads1 798 265181 64812 82816611 2302 004 137
Vecumnieku novads4 556 454381 63720 95566322 8424 982 551
Ventspils novads6 278 028891 32176 96020 98541 4057 308 699
Viesītes novads1 755 862191 3696 3762 7797 5511 963 937
Viļakas novads1 912 727201 5494 3002737 4802 126 329
Viļānu novads2 256 968167 00021 8421310 9352 456 758
Zilupes novads864 04497 8795 6601 3765 314974 273
Novados kopā565 420 57647 101 0869 835 0001 361 2995 926 266629 644 227
Pavisam1 383 040 00097 885 37951 464 4342 266 72919 911 7131 554 568 255
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
4. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 19. decembra
noteikumiem Nr. 760
Speciālās dotācijas sadalījums pašvaldībām
Pašvaldības administratīvā teritorijaSpeciālās dotācijas apmērs (euro)
kodsrepublikas pilsēta, novads
0050000Daugavpils639 034
0110000Jēkabpils187 145
0090000Jelgava639 590
0130000Jūrmala813 747
0170000Liepāja638 681
0210000Rēzekne234 353
0010000Rīga9 046 695
0250000Valmiera269 810
0270000Ventspils434 060
 Republikas pilsētās kopā12 903 115
0604300Aglonas novads16 830
0320200Aizkraukles novads90 758
0640600Aizputes novads64 390
0560800Aknīstes novads21 467
0661000Alojas novads33 484
0624200Alsungas novads10 787
0360200Alūksnes novads113 630
0424701Amatas novads48 651
0360800Apes novads22 280
0460800Auces novads53 576
0804400Ādažu novads164 755
0804900Babītes novads172 819
0800600Baldones novads63 885
0384400Baltinavas novads6 389
0380200Balvu novads85 507
0400200Bauskas novads208 945
0964700Beverīnas novads28 698
0840601Brocēnu novads48 078
0967101Burtnieku novads64 934
0805200Carnikavas novads110 371
0420200Cēsu novads175 273
0700800Cesvaines novads18 926
0684901Ciblas novads14 633
0601000Dagdas novads38 986
0440200Daugavpils novads121 865
0460200Dobeles novads212 548
0885100Dundagas novads30 323
0640801Durbes novads21 448
0905100Engures novads74 867
0705500Ērgļu novads22 153
0806000Garkalnes novads163 385
0641000Grobiņas novads78 782
0500200Gulbenes novads166 433
0406400Iecavas novads98 319
0740600Ikšķiles novads150 426
0801800Inčukalna novads84 444
0440801Ilūkstes novads46 189
0321000Jaunjelgavas novads43 849
0425700Jaunpiebalgas novads16 864
0905700Jaunpils novads21 873
0560200Jēkabpils novads30 846
0540200Jelgavas novads197 055
0901201Kandavas novads60 436
0681000Kārsavas novads32 601
0960200Kocēnu novads54 754
0326100Kokneses novads47 082
0600202Krāslavas novads93 301
0806900Krimuldas novads50 973
0566900Krustpils novads39 228
0620200Kuldīgas novads166 614
0741001Ķeguma novads60 572
0800800Ķekavas novads357 247
0741401Lielvārdes novads102 827
0421200Līgatnes novads28 943
0660200Limbažu novads140 134
0761201Līvānu novads78 332
0701400Lubānas novads18 941
0680200Ludzas novads81 314
0700200Madonas novads182 376
0807400Mālpils novads37 319
0807600Mārupes novads359 934
0961000Mazsalacas novads21 607
0887600Mērsraga novads11 546
0967300Naukšēnu novads16 353
0327100Neretas novads26 285
0647900Nīcas novads28 948
0740202Ogres novads371 526
0801000Olaines novads226 483
0546701Ozolnieku novads111 508
0427500Pārgaujas novads34 101
0641401Pāvilostas novads21 516
0321400Pļaviņu novads40 977
0760202Preiļu novads75 710
0641600Priekules novads36 037
0427300Priekuļu novads73 236
0427700Raunas novads23 204
0780200Rēzeknes novads145 990
0766300Riebiņu novads27 492
0888301Rojas novads28 579
0808400Ropažu novads70 468
0648500Rucavas novads11 420
0387500Rugāju novads11 735
0407700Rundāles novads25 247
0961600Rūjienas novads39 287
0661400Salacgrīvas novads66 831
0568700Salas novads28 073
0801200Salaspils novads279 114
0840200Saldus novads206 971
0801400Saulkrastu novads74 209
0809200Sējas novads24 818
0801601Siguldas novads216 917
0328200Skrīveru novads32 878
0621200Skrundas novads29 447
0941600Smiltenes novads115 430
0809600Stopiņu novads146 954
0941800Strenču novads24 686
0880200Talsu novads233 914
0468900Tērvetes novads28 763
0900200Tukuma novads260 921
0649300Vaiņodes novads17 000
0940200Valkas novads68 258
0701800Varakļānu novads19 967
0769101Vārkavas novads9 518
0429300Vecpiebalgas novads28 379
0409500Vecumnieku novads71 907
0980200Ventspils novads99 076
0561800Viesītes novads27 710
0381600Viļakas novads30 185
0781800Viļānu novads35 618
0681801Zilupes novads13 636
 Novados kopā8 923 084
 Pavisam21 826 199
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
5. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 19. decembra
noteikumiem Nr. 760
Pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaits, struktūra un pašvaldībai aprēķinātais izlīdzināmo vienību skaits
Republikas pilsēta, novadsIedzīvotāju skaits uz 01.01.2017.Iedzīvotāju vecuma grupasPašvaldības teritorijas platība kvadrātkilometrosIzlīdzināmo vienību skaits
līdz 6 gadiemno 7 līdz 18 gadiemdarbspējas vecumu pārsniegušie
Daugavpils94 1966 3279 63121 11272156 131
Jēkabpils23 7501 5462 7824 9722640 155
Jelgava61 3085 0707 20912 08961105 711
Jūrmala56 6463 7735 91612 35710194 059
Liepāja76 9885 6848 96716 79168132 050
Rēzekne30 8001 9203 3606 7111851 239
Rīga704 47650 96668 027151 4763041 158 059
Valmiera24 8181 9332 7115 3621942 176
Ventspils39 2862 6054 1628 8775865 607
Republikas pilsētās kopā1 112 26879 824112 765239 7477271 845 187
Aglonas novads3 7531773878683926 667
Aizkraukles novads8 8415749051 92610214 715
Aizputes novads9 1945661 0682 15664016 568
Aknīstes novads2 8591322575822854 869
Alojas novads5 1953215231 1586319 467
Alsungas novads1 461891413151912 653
Alūksnes novads16 8149761 7533 5811 69830 043
Amatas novads5 7263486751 14174510 717
Apes novads3 7222343918005446 964
Auces novads7 3784028261 70351713 058
Ādažu novads11 1991 3001 6321 49316320 913
Babītes novads10 8691 2461 5551 47724320 316
Baldones novads5 64146777096417910 229
Baltinavas novads1 146461162601852 106
Balvu novads13 4787831 3712 9311 04023 529
Bauskas novads25 0041 6892 7984 95978642 942
Beverīnas novads3 2432113406973005 816
Brocēnu novads6 2283907081 31249611 174
Burtnieku novads7 8815968831 58070114 389
Carnikavas novads8 8845727641 8648114 215
Cēsu novads18 5571 3471 9473 99617331 276
Cesvaines novads2 7041292865961904 668
Ciblas novads2 8401512476095095 223
Dagdas novads7 9383938291 75894714 301
Daugavpils novads24 0001 1402 1005 3261 87240 301
Dobeles novads21 6881 4362 4354 43988837 620
Dundagas novads4 2212714349366757 989
Durbes novads2 9631822876763205 311
Engures novads7 5874177671 80639613 001
Ērgļu novads3 1011732817643785 561
Garkalnes novads8 6317561 2781 15115215 650
Grobiņas novads9 3826191 0812 02949016 601
Gulbenes novads22 4261 3722 3524 6061 87039 555
Iecavas novads9 1516451 1641 65231116 151
Ikšķiles novads9 7351 0201 3601 58813117 929
Inčukalna novads8 1686259151 55911213 937
Ilūkstes novads7 7773917291 82064613 398
Jaunjelgavas novads5 8583296101 24768410 579
Jaunpiebalgas novads2 3581402465322504 261
Jaunpils novads2 4841752494992094 392
Jēkabpils novads4 9022704441 0839049 157
Jelgavas novads24 2601 4672 5144 8071 31541 444
Kandavas novads8 7495171 0451 80564815 686
Kārsavas novads5 9833075961 34762710 594
Kocēnu novads6 4414606641 29149711 393
Kokneses novads5 4993696101 0973609 710
Krāslavas novads16 9387601 6204 0411 07728 625
Krimuldas novads5 2943885231 0533409 204
Krustpils novads6 2444526791 27581011 690
Kuldīgas novads24 6801 6582 8844 9171 75544 267
Ķeguma novads5 8674115711 19549110 321
Ķekavas novads23 2102 6712 9533 62927542 191
Lielvārdes novads10 4657011 2312 08822518 006
Līgatnes novads3 5712173548101676 086
Limbažu novads17 7911 1221 8933 9391 17031 281
Līvānu novads12 4487071 2972 71762221 286
Lubānas novads2 5041292345723474 519
Ludzas novads13 7337321 3453 14996323 625
Madonas novads24 9601 5902 5185 4162 15544 173
Mālpils novads3 6212414307242206 458
Mārupes novads19 9552 7512 9591 98110437 663
Mazsalacas novads3 3251843228224176 048
Mērsraga novads1 676941633991102 889
Naukšēnu novads1 9311192083682803 585
Neretas novads3 7431962988246436 760
Nīcas novads3 4811733407963506 116
Ogres novads35 7822 6414 0337 68998862 301
Olaines novads20 2271 4632 3203 86929834 530
Ozolnieku novads10 5751 0721 3231 76428619 136
Pārgaujas novads4 0252584348504857 410
Pāvilostas novads2 8911592756575155 429
Pļaviņu novads5 5373605591 2793759 718
Preiļu novads10 2626409682 18436317 083
Priekules novads5 7823466731 25252010 502
Priekuļu novads8 6306149111 73730114 780
Raunas novads3 3501863387353095 900
Rēzeknes novads28 3901 6283 1055 5902 51750 284
Riebiņu novads5 3932355091 1786279 427
Rojas novads3 9862043818962006 673
Ropažu novads7 0145347871 23532512 237
Rucavas novads1 7971001624524483 574
Rugāju novads2 3051092484975144 517
Rundāles novads3 8002723697802326 569
Rūjienas novads5 3682885491 2803529 314
Salacgrīvas novads8 2193728101 87363714 085
Salas novads3 8772704186993176 871
Salaspils novads23 4322 0762 6984 42812340 549
Saldus novads25 5371 7422 9374 9471 68045 403
Saulkrastu novads6 1274126361 4714810 326
Sējas novads2 3601502754572304 295
Siguldas novads18 3471 7732 1903 27036132 603
Skrīveru novads3 6722423718651056 248
Skrundas novads5 1922805901 2025559 504
Smiltenes novads13 0589751 4552 59494223 434
Stopiņu novads10 6971 0341 4491 6595319 149
Strenču novads3 4441423439113756 138
Talsu novads31 2942 0713 4956 3441 76154 905
Tērvetes novads3 5752263707162246 180
Tukuma novads30 7472 3783 7266 0301 19254 733
Vaiņodes novads2 6221713046303064 945
Valkas novads9 2045298822 26590816 373
Varakļānu novads3 4441783468222776 018
Vārkavas novads2 0851331714652873 734
Vecpiebalgas novads4 0902193738615417 278
Vecumnieku novads8 6935249611 79084415 659
Ventspils novads12 1468101 4042 4182 45624 141
Viesītes novads3 9862274299186507 584
Viļakas novads5 3582405521 2546399 618
Viļānu novads6 2333186371 40128710 526
Zilupes novads3 1431523267033085 550
Novados kopā1 017 05270 269112 247206 41863 7551 797 064
Pavisam2 129 320150 093225 012446 16564 4823 642 251
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
01.01.2018