Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 759

Rīgā 2017. gada 19. decembrī (prot. Nr. 63 14. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām"

Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
3. panta 9.2 daļas trešo punktu un vienpadsmito daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 80. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 9.2 daļas trešo punktu un vienpadsmito daļu";

1.2. izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā attiecīgās institūcijas tīmekļvietnē informāciju par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām publisko:

1.1.1. valsts vai pašvaldības institūcija (tai skaitā ostas pārvalde un Latvijas Banka);

1.1.2. valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība, publiski privātā kapitālsabiedrība un kapitālsabiedrība, kurā valsts, pašvaldības vai publiski privātajai kapitālsabiedrībai pieder visas kapitāla daļas (izņemot kredītiestādes) un uz kuru attiecas vismaz viens no Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2. panta 4.1 daļā minētajiem nosacījumiem (turpmāk - kapitālsabiedrība);

1.1.3. biedrība un nodibinājums, kurš nodrošina valsts (sabiedriskā vai nacionālā) pasūtījuma īstenošanu un no kura finansējuma resursiem vairāk nekā 50 % veido valsts budžeta finansējums, kas nav Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi (turpmāk - biedrība un nodibinājums);

1.2. kārtību, kādā attiecīgās institūcijas tīmekļvietnē publisko informāciju par izmaksāto speciālo piemaksu par valsts vai pašvaldības institūcijai būtisko funkciju vai stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanu un tās apmēru;

1.3. valsts pārvaldes iestādes un to amatpersonas un darbiniekus, kuru atalgojums un naudas summas, kas tiem pienākas, nav publicējamas valsts drošības apsvērumu dēļ, kā arī gala termiņu, kura notecējuma beigās šī informācija kļūst atklāti pieejama Latvijas Nacionālajā arhīvā.";

1.3. papildināt noteikumus ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"1.1 Valsts vai pašvaldības institūcijas tīmekļvietnē aizliegts publiskot informāciju par atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru karavīriem, Satversmes aizsardzības biroja, Militārās izlūkošanas un drošības dienesta, Drošības policijas un Iekšējās drošības biroja amatpersonām, (darbiniekiem), kā arī amatpersonām (darbiniekiem), kuras operatīvās darbības subjektu īpaši pilnvarotās struktūrvienībās tieši veic operatīvās darbības pasākumus speciālās procesuālās aizsardzības nodrošināšanai vai veic speciālās izmeklēšanas darbības, izmantojot operatīvās darbības līdzekļus un metodes. Minētā informācija institūcijā tiek glabāta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dokumentu un arhīvu pārvaldību.";

1.4. papildināt noteikumus ar 4.1 un 4.2 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Valsts vai pašvaldības institūcija informāciju par iepriekšējā gadā izmaksāto speciālo piemaksu par valsts vai pašvaldības institūcijai būtisko funkciju vai stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanu publisko tīmekļvietnē reizi gadā līdz nākamā kalendāra gada 1. februārim atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumam.

4.2 Informāciju par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2. panta ceturtajā un 4.1 daļā minētajām amatpersonām (darbiniekiem) izmaksāto speciālo piemaksu par valsts vai pašvaldības institūcijai būtisko funkciju vai stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanu nepublisko.";

1.5. papildināt noteikumus ar 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Valsts vai pašvaldības institūcija informāciju par 2018. gadā izmaksāto speciālo piemaksu par valsts vai pašvaldības institūcijai būtisko funkciju vai stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanu publisko tīmekļvietnē līdz 2019. gada 1. februārim atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumam.";

1.6. papildināt noteikumus ar 5. pielikumu šādā redakcijā:

"5. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 12. aprīļa
noteikumiem Nr. 225

Informācija par izmaksāto speciālo piemaksu par valsts vai pašvaldības institūcijai būtisko funkciju vai stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanu

Nr. p. k. Būtiskā funkcija vai stratēģiski svarīgais mērķis Nodarbināto skaits, kam noteikta speciālā piemaksa Speciālās piemaksas apmērs gadā būtiskai funkcijai vai stratēģiski svarīgam mērķim
(neto, euro)
1 2 3 4
       
       
  Kopā    
  Nodarbināto skaits, kam piešķirta speciālā piemaksa, % no kopējā iestādē nodarbināto skaita   X"

2. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

01.01.2018