Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 757

Rīgā 2017. gada 19. decembrī (prot. Nr. 63 5. §)

Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 1. oktobra noteikumos Nr. 1032 "Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis"

Izdoti saskaņā ar likuma "Konsulārais reglaments"
20. panta ceturto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 1. oktobra noteikumos Nr. 1032 "Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 197. nr.; 2015, 152. nr.; 2016, 154. nr.) grozījumu un izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 1. oktobra
noteikumiem Nr. 1032

Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis

Nr. p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)1

Cena ar PVN (euro)

1.

Dokumentu izprasīšana no Latvijas Republikas iestādēm ar Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī (turpmāk - pārstāvniecība) starpniecību

viens dokuments

30,00

0,00

30,00

2.

Rakstiskas izziņas izsniegšana (izņemot izziņu no Iedzīvotāju reģistra)

2.1.

piecu darbdienu laikā

viens dokuments

20,00

0,00

20,00

2.2.

vienas darbdienas laikā

viens dokuments

30,00

0,00

30,00

3.

Rakstiskas izziņas izsniegšana no Iedzīvotāju reģistra (svešvalodā)

3.1.

piecu darbdienu laikā

viens dokuments

20,00

0,00

20,00

3.2.

vienas darbdienas laikā

viens dokuments

30,00

0,00

30,00

3.3.

divu stundu laikā

viens dokuments

50,00

0,00

50,00

4.

Dokumentu sagatavošana

4.1.

pilnvaru, piekrišanu un apliecinājumu sagatavošana notariālā akta apstiprināšanai

4.1.1.

par dokumentu uz vienas lappuses

viens dokuments

60,00

0,00

60,00

4.1.2.

par otro un katru nākamo lappusi

viena lappuse

20,00

0,00

20,00

4.2.

paraksta īstuma, noraksta un tulkojuma pareizības apliecinājuma sagatavošana

4.2.1.

par vienu parakstu vai dokumentu uz vienas lappuses

viens dokuments/paraksts

30,00

0,00

30,00

4.2.2.

par otro un katru nākamo lappusi vai parakstu

viena lappuse/paraksts

10,00

0,00

10,00

4.3.

notariālo aktu grāmatas otro un turpmāko izrakstu, norakstu un reģistra izrakstu izsniegšanai

viena lappuse

30,00

0,00

30,00

4.4.

konsulārās amatpersonas izbraukums, veicot notariālo darbību ārpus pārstāvniecības telpām

viens izbraukums

100,00

0,00

100,00

5.

Dokumentu tulkošana

5.1.

piecu darbdienu laikā

viena lappuse

40,00

0,00

40,00

5.2.

vienas darbdienas laikā

viena lappuse

60,00

0,00

60,00

6.

Dokumentu pārsūtīšana ar pārstāvniecības starpniecību

6.1.

dokumentu pārsūtīšana pases vai personas apliecības vai pases un personas apliecības noformēšanai

viens pieprasījums

45,00

0,00

45,00

6.2.

citu dokumentu pārsūtīšana konsulāro funkciju veikšanai

viens pieprasījums

45,00

0,00

45,00

7.

Dokumenta nosūtīšana personai konsulārā apgabala robežās

7.1.

ar ierakstītu sūtījumu2

viens sūtījums

10,00

0,00

10,00

7.2.

ar kurjerpastu3

viens sūtījums

20,00

0,00

20,00

8.

Dokumenta nosūtīšana personai ar ierakstītu sūtījumu Latvijas robežās

viens sūtījums

10,00

0,00

10,00

9.

Dokumentu pieņemšana un pārsūtīšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei ar pārstāvniecības starpniecību uzturēšanās atļaujas noformēšanai

9.1.

dokumentu pieņemšana un pārsūtīšana termiņuzturēšanās atļaujas noformēšanai Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa un pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka laulātajam, viņa nepilngadīgajam bērnam vai aizbildnībā vai aizgādnībā esošajai personai, akreditētas izglītības iestādes audzēknim vai pilna mācību laika studentam un pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai ārzemniekam, kurš ir Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka nepilngadīgs bērns vai pirms citas valsts pilsonības iegūšanas ir bijis Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis

viens pieprasījums

80,00

0,00

80,00

9.2.

citu dokumentu pieņemšana un pārsūtīšana uzturēšanās atļaujas noformēšanai

viens pieprasījums

110,00

0,00

110,00

10.

Uzaicinājuma noformēšana vienotās vīzas saņemšanai

viens pieprasījums

25,00

0,00

25,00

11.

Telpu noformēšana laulības noslēgšanai pārstāvniecībā

11.1.

ar ceremoniju

viena procedūra

140,00

0,00

140,00

11.2.

bez ceremonijas

viena procedūra

70,00

0,00

70,00

12.

Konsulārā pakalpojuma sniegšana ārpus pārstāvniecības izbraukuma sesijas ietvaros

viens pieprasījums

15,00

0,00

15,00

Piezīmes.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

2 Saskaņā ar Ārlietu ministrijas apstiprināto likmi atbilstoši uzturēšanās valsts pasta izmaksām, bet ne mazāk kā 10 euro par sūtījumu.

3 Saskaņā ar Ārlietu ministrijas apstiprināto likmi atbilstoši uzturēšanās valsts pasta izmaksām, bet ne mazāk kā 20 euro par sūtījumu."

2. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs

01.01.2018