Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 756

Rīgā 2017. gada 19. decembrī (prot. Nr. 63 1. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām"

Izdoti saskaņā ar Informācijas tehnoloģiju drošības likuma 8. panta
piekto daļu un Valsts informācijas sistēmu likuma 4. panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 149. nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 2. punktā vārdus "kā arī uz kritiskās infrastruktūras informācijas sistēmām";

1.2. aizstāt 14. punktā vārdus "sistēmas lietotājiem" ar vārdiem "reģistrētiem sistēmas lietotājiem";

1.3. aizstāt 15.2. apakšpunktā vārdu "lietotājs" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "reģistrēts lietotājs" (attiecīgā skaitlī un locījumā);

1.4. aizstāt 15.3. apakšpunktā vārdus "sistēmas lietotājiem" ar vārdiem "reģistrētiem sistēmas lietotājiem";

1.5. aizstāt 15.4. apakšpunktā vārdus "ciparu un speciālu simbolu" ar vārdiem "ciparu vai speciālu simbolu";

1.6. svītrot 34. punkta otro teikumu;

1.7. papildināt noteikumus ar 42. punktu šādā redakcijā:

"42. Ārējās drošības dokumentācijas auditu un ielaušanās testus šo noteikumu 34. punktā minētajām paaugstinātas drošības sistēmām, kas pieejamas, izmantojot publisku datu pārraides tīklu, institūcija nodrošina no 2019. gada 1. janvāra."

2. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Aizsardzības ministra vietā -
satiksmes ministrs Uldis Augulis

01.01.2018