Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.290

Valmierā 2017.gada 23.novembrī (prot. Nr.16, 27.§)

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.210 "Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu
un Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigām"
27., 29., 30., 31. un 31.1punktu

1. Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.210 "Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr.198; 2016, Nr.7, Nr.245) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 3.7.apakšpunktu;

1.2. svītrot 10.punktu.

2. Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.290 "Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.210 "Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā""

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta sesto daļu, kur cita starpā noteikts, ka valsts pārvalde savā darbībā pastāvīgi pārbauda un uzlabo sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) iestāde "Sociālo lietu pārvalde" izvērtēja Pašvaldības 2014.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.210 "Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā" noteiktā pabalsta pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma lietderību.
2. Īss projekta satura izklāsts Grozījumi paredz svītrot pabalstu pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Līdzvērtīgi līdzšinējā Pašvaldības budžetā paredzētiem līdzekļiem pabalsta pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma nodrošināšanai finanšu līdzekļi tiks plānoti pabalsta krīzes situācijā izmaksas nodrošināšanai.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

01.01.2018