Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 734

Rīgā 2017. gada 12. decembrī (prot. Nr. 61 30. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 28. marta noteikumos Nr. 248 "Noteikumi par jūras zvejas kuģu drošību"

Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un
jūras drošības likuma 11. panta ceturto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 28. marta noteikumos Nr. 248 "Noteikumi par jūras zvejas kuģu drošību" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 81. nr.; 2009, 147. nr.; 2010, 206. nr.; 2012, 6., 194. nr.; 2014, 184. nr.; 2016, 14. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 27.1 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Kuģa galvenos dzinējus ar reduktoriem un palīgdzinējus uzrāda Kuģošanas drošības inspekcijas inspektoriem izjauktā veidā, izņemot gadījumus, ja Kuģošanas drošības inspekcija pieļauj tālāku dzinēju un/vai reduktoru ekspluatāciju, balstoties uz ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja rakstisku slēdzienu par dzinēju un/vai reduktoru esošo tehnisko stāvokli un derīgumu drošai un ilgstošai tālākai ekspluatācijai. Šajā gadījumā kuģa īpašnieks kopā ar ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja rakstisku slēdzienu iesniedz Kuģošanas drošības inspekcijai pierādījumus, ka dzinēju un/vai reduktoru visas apkopes tiek veiktas saskaņā ar ražotāja prasībām. Pēc dzinēju un reduktoru uzrādīšanas izjauktā veidā vai pēc ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja slēdziena un apkopes pierādījumu iesniegšanas Kuģošanas drošības inspekcijai veic attiecīgo dzinēju un reduktoru pārbaudes darbībā, tai skaitā dzinēju un reduktoru signalizācijas un aizsardzības testus, kā arī pēc Kuģošanas drošības inspekcijas pieprasījuma un noteiktā apjoma - kuģa gaitas izmēģinājumus Kuģošanas drošības inspekcijas inspektora klātbūtnē.";

1.2.  izteikt 31.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.2. kārtējo apskati ne vēlāk kā piecus gadus pēc sākotnējās apskates un turpmāk ne retāk kā reizi piecos gados, ņemot vērā šādus nosacījumus:

31.2.1. kārtējās apskates laikā pārliecinās, ka visi šo noteikumu 31.1. apakšpunktā minētie zvejas kuģa elementi pilnībā atbilst attiecīgajām prasībām, zvejas kuģa aprīkojums ir labā darba kārtībā un apkalpes rīcībā ir zvejas kuģa noturības informācija. Veicot kārtējo apskati, ņem vērā zvejas kuģa vecumu, korpusa materiālu, aprīkojumu un citus drošas kuģošanas nosacījumus ietekmējošus faktorus. Zvejas kuģi obligāti pārbauda dokā, dzenskrūves un stūres iekārtas pārbauda izjauktā veidā. Pieprasa korpusa ārējā apšuvuma, ūdensnecaurlaidīgo starpsienu, klāju un citu būtisku korpusa konstrukciju atlikušā biezuma mērījumus un, ja mērījumu rezultāti ir neapmierinoši, pieprasa deformēto vai izrūsējušo konstrukciju remontu. Kārtējās apskates laikā pārliecinās, vai konstrukciju, iekārtu un aprīkojuma materiāls, kas paredzēts piesārņojuma novēršanai no kuģa (naftas, notekūdeņu, atkritumu, gaisa), atbilst šo noteikumu un attiecīgajām MARPOL prasībām. Kārtējā apskatē kuģa radio aprīkojumu pārbauda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kuģu drošību Kuģošanas drošības inspekcijas atzīts uzņēmums. Kuģa radio aprīkojuma pārbaudi veic sešu mēnešu laikā pirms kārtējās apskates uzsākšanas datuma;

31.2.2. ja 12 mēnešu laikā pirms kārtējās apskates sākšanas datuma Kuģošanas drošības inspekcijas uzraudzībā ir veikta zvejas kuģa apskate dokā kārtējās apskates apjomā, kārtējo apskati var veikt bez zvejas kuģa uzrādīšanas dokā;

31.2.3 kuģa galvenos dzinējus ar reduktoriem un palīgdzinējus uzrāda Kuģošanas drošības inspekcijas inspektoriem, un to pārbaudi darbībā veic šo noteikumu 27.1 punktā norādītājā kārtībā;";

1.3.  papildināt 33. punkta ievaddaļu aiz vārdiem "zvejas kuģim" ar vārdiem "(izņemot jūras zvejas laivai)";

1.4. svītrot 33.8. apakšpunktu;

1.5. papildināt noteikumus ar 33.1 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Jūras zvejas laivām reģistrācijas apliecības derīgums tiek apstiprināts, reģistrācijas apliecībā ietverot apliecinājumu par veikto apskati.";

1.6.  papildināt noteikumus ar 1357. punktu šādā redakcijā:

"1357. Kuģošanas spējas apliecības, kas jūras zvejas laivām izsniegtas līdz 2017. gada 31. decembrim, ir spēkā līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām. Līdz kuģošanas spējas apliecības derīguma termiņa beigām atzīmi par jūras zvejas laivai veikto ikgadējo apskati izdara minētajā apliecībā.";

1.7.  papildināt 9. pielikuma 28. punkta tabulas 11. punkta aili "Piezīmes" ar vārdiem un skaitli "sk. piezīmi Nr. 11";

1.8. papildināt 9. pielikuma 28. punkta tabulas sadaļu "Piezīmes" ar 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Koka korpusa laivām.";

1.9. papildināt 9. pielikuma 31. punkta tabulu ar 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Mobilais telefons gab. - - 1 "

1.10. papildināt 9. pielikuma 31. punkta tabulas sadaļu "Piezīmes" ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Mobilajam telefonam jābūt šļakatu drošam vai hermētiskā iepakojumā.";

1.11. svītrot 9. pielikuma VIII sadaļu "Kuģošanas spējas apliecība".

2. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis

01.01.2018