Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 722

Rīgā 2017. gada 12. decembrī (prot. Nr. 61 12. §)
Starptautiskās palīdzības pieprasīšanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts vai pašvaldību institūcijas ierosina Ministru kabinetam pieņemt lēmumu par starptautiskās palīdzības pieprasīšanu katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā, lai nodrošinātu katastrofas pārvaldīšanu.

2. Ministru kabinets lēmumu pieprasīt starptautisko palīdzību pieņem, pamatojoties uz Krīzes vadības padomes priekšlikumu un atbildīgās valsts vai pašvaldības institūcijas Krīzes vadības padomei sniegto informāciju.

II. Starptautiskās palīdzības pieprasīšana

3. Atbildīgā valsts vai pašvaldības institūcija Krīzes vadības padomes sekretariātā iesniedz šādu informāciju:

3.1. valsts vai pašvaldības institūcija, kura ierosina pieprasīt starptautisko palīdzību (nosaukums un kontaktinformācija);

3.2. pieprasītās starptautiskās palīdzības vispārīgs apraksts;

3.3. pieprasītās starptautiskās palīdzības veids un apjoms (iespējami detalizēta informācija);

3.4. starptautiskās palīdzības sniegšanas paredzamais ilgums un provizoriskās izmaksas;

3.5. starptautiskās palīdzības sniedzēja robežšķērsošanas vieta (globālās pozicionēšanas sistēmas koordinātas);

3.6. izmantojamais transports (sauszemes (tostarp dzelzceļa), gaisa, jūras transports);

3.7. starptautiskās palīdzības sniedzēja ierašanās vieta (galapunkts – nosaukums un globālās pozicionēšanas sistēmas koordinātas);

3.8. vai valsts nodrošinās starptautiskās palīdzības sniedzējam šādu atbalstu:

3.8.1. pārtika;

3.8.2. dzeramais ūdens;

3.8.3. degviela;

3.8.4. izmitināšana;

3.8.5. iekšzemes transports;

3.8.6. medicīniskais atbalsts;

3.8.7. sadarbības koordinators;

3.8.8. tulki;

3.8.9. citi atbalsta veidi;

3.9. vai valsts atbrīvos starptautiskās palīdzības sniedzēju no visām muitas nodevām, nodokļiem, tarifiem un maksājumiem, nepiemērojot tos starptautiskās palīdzības sniedzēja moduļiem, vienībām, aprīkojumam, tai skaitā dienesta suņiem, un citiem sūtījumiem, un nenoteiks nekādus eksporta un importa ierobežojumus;

3.10. vai valsts apņemas starptautiskās palīdzības sniedzējam:

3.10.1. izsniegt vīzas, ja nepieciešams;

3.10.2. atzīt reglamentētās profesijas (piemēram, ārstniecības personas, inženieri, ugunsdzēsēji, glābēji);

3.10.3. ja nepieciešams vai ja starptautiskās palīdzības sniedzējs lūdz, garantēt drošību un sniegt ar to saistītos pakalpojumus;

3.11. citi ar starptautiskās palīdzības sniedzēja uzņemšanu saistīti pienākumi.

4. Ja objektīvu iemeslu dēļ šo noteikumu 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10. un 3.11. apakšpunktā minētā informācija nav zināma, valsts vai pašvaldības institūcija, kura ierosina pieprasīt starptautisko palīdzību, par to informē Krīzes vadības padomes sekretariātu.

5. Ministru kabinets lēmumā par starptautiskās palīdzības pieprasīšanu norīko atbildīgo institūciju un līdzatbildīgās institūcijas, nosakot to pienākumus un tiesības, kā arī norāda šo noteikumu 3. punktā minēto informāciju.

6. Valsts civilās aizsardzības kontaktpunkts nodrošina ar starptautiskās palīdzības saņemšanu saistītās informācijas apriti ar Eiropas Savienības Ārkārtējo situāciju reaģēšanas un koordinēšanas centru un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Eiroatlantijas katastrofu reaģēšanas un koordinācijas centru, kā arī citām starptautiskajām sadarbības organizācijām un ārvalstīm.

7. Ja nepieciešams, Ministru kabinets uzdod Ārlietu ministrijai nodrošināt starptautiskās palīdzības pieprasījuma nosūtīšanu iespējamiem starptautiskās palīdzības sniedzējiem, izmantojot diplomātiskos kanālus.

8. Ministru kabineta norīkotā atbildīgā institūcija (turpmāk – atbildīgā institūcija) nodrošina komunikāciju ar starptautiskās palīdzības sniedzēju, ja Ministru kabinets nav lēmis citādi.

III. Starptautiskās palīdzības saņemšana

9. Atbildīgā institūcija vada un koordinē visu ar starptautiskās palīdzības saņemšanu saistīto pasākumu īstenošanu.

10. Atbildīgā institūcija kārto starptautiskās palīdzības sniedzēja muitas formalitātes, kā arī nodrošina nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādē.

11. Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāde nodrošina starptautiskās palīdzības ārpuskārtas muitas kontroli.

12. Valsts ieņēmumu dienests precēm, kuras ievestas vai saņemtas starptautiskās palīdzības ietvaros, saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem nepiemēro ievedmuitas nodokļus.

13. Atbildīgā institūcija sadarbībā ar līdzatbildīgajām institūcijām ne vēlāk kā 30 dienas pēc starptautiskās palīdzības saņemšanas beigām sagatavo un iesniedz izskatīšanai Krīzes vadības padomē informatīvo ziņojumu par starptautiskās palīdzības saņemšanas gaitu, iekļaujot secinājumus un priekšlikumus turpmākajai rīcībai.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
15.12.2017