Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kontu reģistra likumā

Izdarīt Kontu reģistra likumā (Latvijas Vēstnesis, 2016, 241. nr.) šādus grozījumus:

1.  1. pantā:

aizstāt 1. punktā vārdus "pieprasījuma noguldījuma vai maksājumu konts" ar vārdiem "pieprasījuma noguldījuma, maksājumu vai ieguldījumu konts";

papildināt pantu ar 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

"6) pilnvarotā persona - fiziskā persona, kura ir pilnvarota rīkoties citas fiziskās personas, juridiskās personas vai juridiska veidojuma (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē) vārdā un kura rīkojas ar kredītiestādē, maksājumu pakalpojumu sniedzējā vai krājaizdevu sabiedrībā atvērto kontu vai tajā esošajiem līdzekļiem;

7) ieguldījumu konts - kredītiestādē vai maksājumu pakalpojumu sniedzējā atvērts konts likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" izpratnē."

2.  5. pantā:

aizstāt otrās daļas 1. punktā vārdus "pieprasījuma noguldījuma vai maksājumu konts" ar vārdiem "pieprasījuma noguldījuma, maksājumu vai ieguldījumu konts";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Ja šā panta otrajā daļā minētajai personai ir noskaidrota pilnvarotā persona, vienlaikus ar šā panta trešajā daļā minētajām ziņām iesniedz šādas ziņas:

1) par pilnvaroto personu - Latvijas Republikas rezidentu - fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods;

2) par pilnvaroto personu - nerezidentu - fiziskās personas vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs, izsniedzējas valsts nosaukums.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ziņu sniedzējs ziņas iekļaušanai reģistrā sniedz, ja kontu atver vai slēdz, kā arī gadījumā, kad ziņu sniedzējam kļuvušas zināmas izmaiņas šā panta otrajā, trešajā un 3.1 daļā minētajos ar konta turētāju, patieso labuma guvēju vai pilnvaroto personu saistītās fiziskās vai juridiskās personas datos.";

aizstāt desmitajā daļā vārdus "šā panta otrajā un trešajā daļā" ar vārdiem un skaitli "šā panta otrajā, trešajā un 3.1 daļā".

3.  6. pantā:

papildināt pirmo daļu ar 12. punktu šādā redakcijā:

"12) pašvaldībām - lai veiktu nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīdus kārtībā, atmaksātu pārmaksāto vai nepareizi iemaksāto nekustamā īpašuma nodokli un ar to saistītos maksājumus, kā arī naudas soda summas, atmaksātu nepareizi piedzītās nekustamā īpašuma nodokļa summas un administratīvajā procesā noskaidrotu informāciju par konta esību, kā arī lai noskaidrotu informāciju par konta esību personai, kura pieprasījusi sociālo palīdzību vai sociālos pakalpojumus, ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas procesā atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam.";

aizstāt otrajā daļā skaitļus un vārdus "7. un 8. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "7., 8. un 12. punktā".

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī. 

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 23. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 6. decembrī

01.01.2018