Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Bāriņtiesu likumā

Izdarīt Bāriņtiesu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 15. nr.; 2007, 3. nr.; 2009, 2., 13., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193., 205. nr.; 2011, 112., 132. nr.; 2012, 200. nr.; 2013, 112., 188. nr.; 2014, 41., 98. nr.; 2015, 227. nr.; 2017, 128. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 25.1 pantu šādā redakcijā:

"25.1 pants. Audžuģimeņu informācijas sistēma

(1) Informāciju par audžuģimenē ievietotajiem bērniem un audžuģimenēm bāriņtiesas reģistrē Audžuģimeņu informācijas sistēmā, kas ir valsts informācijas sistēmas "Integrētā iekšlietu informācijas sistēma" sastāvdaļa.

(2) Audžuģimeņu informācijas sistēmas mērķis ir nodrošināt audžuģimeņu un audžuģimenēs ievietoto bērnu uzskaiti, lai veicinātu audžuģimenē ievietoto bērnu personisko un mantisko interešu aizstāvību.

(3) Tiesības saņemt un izmantot Audžuģimeņu informācijas sistēmā iekļauto informāciju, tai skaitā personas datus, normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei ir arī šādām institūcijām un personām:

1) Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai, lai nodrošinātu bāriņtiesu darba uzraudzību audžuģimenēs ievietoto bērnu tiesību aizsardzības jomā;

2) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, lai nodrošinātu audžuģimeņu statusu raksturojošās informācijas aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā;

3) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, lai nodrošinātu valsts sociālo pabalstu piešķiršanu audžuģimenēm, pieņemto lēmumu paziņošanu un izpildi;

4) pašvaldības sociālajam dienestam, lai nodrošinātu pašvaldības sociālo pabalstu piešķiršanu, pieņemto lēmumu paziņošanu un izpildi;

5) policijai, lai nodrošinātu Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikto uzdevumu par bērna nogādāšanu drošā vidē izpildi;

6) ārpusģimenes aprūpes atbalsta centram, lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanā.

(4) Ministru kabinets nosaka Audžuģimeņu informācijas sistēmā iekļaujamo datu apjomu, kā arī to iekļaušanas, saņemšanas un apstrādes kārtību.

(5) Audžuģimeņu informācijas sistēmas pārzinis ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

(6) Audžuģimeņu informācijas sistēmā iekļaujamos datus par audžuģimenēm un tajās ievietotajiem bērniem glabā 10 gadus pēc audžuģimenes statusa izbeigšanas vai atņemšanas."

2. Izslēgt 35. panta pirmajā daļā vārdus "ja ārpusģimenes aprūpi bērnam nav iespējams nodrošināt pie aizbildņa vai audžuģimenē vai".

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. septembrī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 6. decembrī

01.09.2018