Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.24

Jēkabpilī 2017.gada 16.novembrī

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.36 "Saistošie noteikumi par īpašumiem, kurus neņem vērā, nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14.panta trešo daļu un Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.36 "Saistošie noteikumi par īpašumiem, kurus neņem vērā, nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam" (turpmāk - saistošie noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2010., 204.nr.; 2012., 179.nr.; 2013., 224.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu norādi uz izdošanas tiesisko pamatu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta trešo daļu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu".

2. Izteikt saistošo noteikumu 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. mežu, kura kadastrālā vērtība nepārsniedz 2200 euro;".

3. Svītrot saistošo noteikumu 2.3.apakšpunktu.

4. Izteikt saistošo noteikumu 2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4. viens automobilis vai motocikls ģimenei (personai), kā arī viens velosipēds katram ģimenes loceklim;"

5. Izteikt saistošo noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Nosakot īpašuma kadastrālo vērtību, tiek izmantoti Valsts zemes dienesta portālā www.kadastrs.lv pieejamie dati."

6. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Ragainis

 

Grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.36 "Saistošie noteikumi par īpašumiem, kurus neņem vērā, nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2017.gada 20.jūnijā Ministru kabinets izdeva noteikumus Nr.356 "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"" (stāsies spēkā ar 2018.gada 1.janvāri), ar kuriem tiek precizēti īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumu veidi, kurus, nosakot ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, turpmāk - ģimene (persona), atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, neuzskata par īpašumiem un naudas līdzekļu uzkrājumu, kā arī svītrots 19.4.apakšpunktā ietvertais deleģējums pašvaldībām savos saistošajos noteikumos noteikt papildus kustamo un nekustamo īpašumu veidus, kuri netiek uzskatīti par īpašumu.

Līdz ar to nepieciešams veikt grozījumus Jēkabpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.36 "Saistošie noteikumi par īpašumiem, kurus neņem vērā, nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam".

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz:

1. Izteikt meža kadastrālās vērtības, kuru nepārsniedzot mežs netiek uzskatīts par īpašumu, nominālvērtību veselos euro, t.i., 2200 euro.

2. Svītrot no saistošajiem noteikumiem normas, kas ar 2018.gada 1.janvāri neatbildīs vai dublēs Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.356 "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"" normas.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ir veiktas ar sabiedriskā labuma biedrību "Jēkabpils NVO resursu centrs".

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Ragainis

01.01.2018