Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.10

Rīgā 2017.gada 15.novembrī (prot. Nr.11, 131.§)

Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

1. Izdarīt Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1.1. papildināt saistošos noteikumus ar 19.3.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.3.6. Rīgas pilsētas Austrumu iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas nodaļa;";

1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 19.3.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.3.7. Rīgas pilsētas Pārdaugavas iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas nodaļa;";

1.3. papildināt saistošos noteikumus ar 19.3.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.3.8. Rīgas pilsētas Ziemeļu iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas nodaļa.";

1.4. papildināt 34.10.1apakšpunktu aiz skaitļiem "19.3.4.1" ar skaitļiem ", 19.3.6.-19.3.8.";

1.5. izdarīt atbilstošus labojumus 2.pielikumā "Rīgas pašvaldības pārvaldes struktūra".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2017.gada 15.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.10 "Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

"Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"" (turpmāk - saistošie noteikumi) nosaka izmaiņas Rīgas pilsētas pašvaldības institucionālajā struktūrā - tiek grozīts struktūrvienību, kas ir Rīgas pilsētas izpilddirektora pakļautībā, saraksts, papildinot ar Rīgas pilsētas Austrumu iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas nodaļu, Rīgas pilsētas Pārdaugavas iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas nodaļu un Rīgas pilsētas Ziemeļu iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas nodaļu, kā arī izdarīti labojumi saistošo noteikumu 2.pielikumā "Rīgas pašvaldības pārvaldes struktūra".

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Grozījumi saistošajos noteikumos nepieciešami, lai Rīgas pilsētas pašvaldībā nodrošinātu vienveidīgu deleģētās funkcijas (iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšana) izpildi un to regulējošo normatīvo aktu piemērošanu, kā arī ieviestu jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanu nodaļās.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Papildu budžeta līdzekļi nav nepieciešami.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

01.01.2018