Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Papildināt otro nodaļu ar 21.1 pantu šādā redakcijā:

"21.1 pants. Iespēja atbrīvot no administratīvās atbildības cilvēku tirdzniecībā cietušo personu

Personu var atbrīvot no administratīvās atbildības, ja tā administratīvo pārkāpumu izdarījusi laikā, kad bija pakļauta cilvēku tirdzniecībai un tādēļ bija spiesta izdarīt administratīvo pārkāpumu."

2. Izslēgt 165.4 panta pirmo daļu.

3. Izslēgt 165.7 un 165.8 pantu.

4. Papildināt 166.3 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku reģistra nodalījuma neiesniegšanu Uzņēmumu reģistram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā, ja pamatkapitāla daļas iegūtas mantojumā vai izlietojot komercķīlu vai ja pamatkapitāla daļas, pildot amata pienākumus, atsavinājis zvērināts tiesu izpildītājs vai maksātnespējas procesa administrators, -

uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā."

5. Papildināt kodeksu ar 176.2 pantu šādā redakcijā:

"176.2 pants. Ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšana

Par ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit euro."

6. Izslēgt 213. pantā skaitli un vārdus "165.4 panta pirmajā daļā".

7. Papildināt 214. panta pirmo daļu pēc skaitļa "175.11" ar skaitli "176.2".

8. Izslēgt 215.1 panta pirmajā daļā skaitļus "165.7, 165.8".

9. Papildināt 238.2 pantu ar vārdiem "vai ja tas izdarīts laikā, kad persona bija pakļauta cilvēku tirdzniecībai un tādēļ bija spiesta izdarīt attiecīgo pārkāpumu".

10. Papildināt 239. pantu ar 11. un 12. punktu šādā redakcijā:

"11) ja juridiskā persona, pret kuru uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība, ir izslēgta no Uzņēmumu reģistra reģistriem;

12) ja persona, pret kuru uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība, piespiedu kārtā izraidīta no Latvijas Republikas."

11. Papildināt kodeksu ar 239.1 pantu šādā redakcijā:

"239.1 pants. Dokumentu glabāšana administratīvā pārkāpuma lietā

No administratīvā pārkāpuma lietvedības uzsākšanas brīža visus ar šo lietvedību un tiesvedību saistītos dokumentus glabā vienkopus administratīvā pārkāpuma lietā."

12. Izteikt 20. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"Divdesmitā nodaļa
Administratīvā aizturēšana, personas, mantu un vietas apskate, mantu un dokumentu izņemšana un datu iegūšana no elektronisko sakaru komersanta
".

13. Papildināt 252. panta pirmo daļu ar vārdiem "un datu iegūšana no elektronisko sakaru komersanta".

14. Papildināt kodeksu ar 258.1 pantu šādā redakcijā:

"258.1 pants. Datu iegūšana no elektronisko sakaru komersanta

Administratīvā pārkāpuma lietā par fizisku un emocionālu vardarbību pret bērnu Valsts policijas amatpersonai, lai nodrošinātu elektroniskajā vidē aizskarto personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību, ir tiesības pieprasīt elektronisko sakaru komersantam, lai tas Elektronisko sakaru likumā noteiktajā kārtībā atklāj un izsniedz šādas ziņas: tā abonenta vai reģistrētā lietotāja vārdu, uzvārdu, personas kodu vai nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi, kuram savienojuma laikā piešķirta interneta protokola (IP) adrese, lietotāja identifikatoru vai tālruņa numuru un abonenta atrašanās vietu.

Šā panta pirmajā daļā minētos datus Valsts policijas amatpersona drīkst pieprasīt, ja ir saņemts rajona (pilsētas) tiesas tiesneša lēmums, kas pieņemts, pamatojoties uz Valsts policijas amatpersonas pieteikumu un tam pievienotajiem materiāliem."

15. Papildināt 275. panta trešo daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) ja no administratīvās atbildības atbrīvo cilvēku tirdzniecībai pakļauto personu atbilstoši šā kodeksa 21.1 pantā noteiktajam."

16. Papildināt pārejas noteikumus ar 37. un 38. punktu šādā redakcijā:

"37. Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās, kuras par šā kodeksa 165.4 panta pirmajā daļā, 165.7 un 165.8 pantā paredzētajiem pārkāpumiem uzsāktas līdz dienai, kad stājas spēkā likuma regulējums, kas atbildību par šādiem pārkāpumiem nosaka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, turpināma atbilstoši tam normatīvajam regulējumam, kādu attiecībā uz minētajiem pārkāpumiem paredzēja šis kodekss. Ja tiesa, institūcija vai amatpersona, izskatot lietu, konstatē, ka ir pamats piemērot administratīvo sodu, personai tiek piemērots administratīvais sods, bet tā nav uzskatāma par administratīvi sodītu ar soda izpildes brīdi.

38. Grozījumi šā kodeksa divdesmitās nodaļas nosaukumā un 252. pantā attiecībā uz datu iegūšanu no elektronisko sakaru komersantiem, kā arī kodeksa 258.1 pants stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem Elektronisko sakaru likumā."

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 9. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 22. novembrī

06.12.2017