Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Arhīvu likumā

Izdarīt Arhīvu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 35. nr.; 2013, 84. nr.; 2014, 220. nr.; 2016, 57. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ministru kabinets nosaka glabāšanas termiņus tiem personas darba vai dienesta gaitu apliecinošiem dokumentiem, kā arī izglītojamās personas, tai skaitā studējošā, lietā esošajiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība."

2. 5. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Privāto tiesību juridiskā vai fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību vai uz darba, uzņēmuma vai autora līguma pamata nodarbina citas fiziskās personas, kā arī personu apvienība:

1) nodrošina savas darbības rezultātā radīto un saņemto personas darba gaitu apliecinošu dokumentu, kā arī izglītojamās personas, tai skaitā studējošā, lietā esošo dokumentu ar arhīvisku vērtību glabāšanu;

2) pēc citas personas pieprasījuma izsniedz šai personai izziņas un apliecinātas dokumentu kopijas, norakstus un izrakstus, kas tai nepieciešami likumā noteiktajos gadījumos savu tiesību pierādīšanai un interešu aizstāvībai.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā likuma 4. panta ceturtajā daļā un 8. panta otrajā daļā minētie Ministru kabineta noteikumi attiecas uz tām privāto tiesību juridiskajām vai fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību vai uz darba, uzņēmuma vai autora līguma pamata nodarbina citas fiziskās personas, kā arī uz personu apvienībām."

3. Papildināt 7. pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Institūcijas tiesību un saistību pārņēmējam var tikt nodoti likvidējamo un reorganizējamo institūciju pastāvīgi glabājamie dokumenti nodoto funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai, ja dokumentu glabāšanai ir nodrošināti attiecīgi apstākļi un saņemta Latvijas Nacionālā arhīva atļauja."

4. Papildināt 8. panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Personas darba vai dienesta gaitu apliecinošus dokumentus, kā arī izglītojamās personas, tai skaitā studējošā, lietā esošos dokumentus, kuriem ir arhīviska vērtība, nosaka Ministru kabinets."

5. Papildināt 12. panta sesto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Tiesai dokumentu oriģinālus izskatāmās lietas ietvaros izsniedz saskaņā ar procesuālajiem likumiem, pamatojoties uz tiesas vai tiesneša pieprasījumu."

6. Papildināt 20. panta otro daļu ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"111) sniedz atzinumus par publisko dokumentu un arhīvu pārvaldību reglamentējošo normatīvo aktu projektiem;".

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Ministru kabinets izdod šā likuma 4. panta ceturtajā daļā un 8. panta otrās daļas otrajā teikumā minētos Ministru kabineta noteikumus līdz 2018. gada 30. aprīlim."

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 9. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 22. novembrī

06.12.2017