Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 672

Rīgā 2017. gada 14. novembrī (prot. Nr. 57 40. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai"

Izdoti saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 40. panta
astoto daļu, 45. panta sesto daļu, 46. panta otro daļu, 49. panta
ceturto daļu, 51. panta otro daļu, 52. panta pirmās daļas
3. punkta "a" apakšpunktu, 52. panta ceturto daļu,
65. panta trešo daļu, 66. panta astoto daļu, 72. panta otro daļu,
85. panta astotās daļas 1. un 3. punktu, 107. pantu,
117. panta devīto daļu, 129. panta vienpadsmito daļu,
134. panta ceturto daļu, 138. panta divdesmit trešo daļu,
140.1 panta četrpadsmitās daļas 1., 2. un 3. punktu,
143.4 panta astoto daļu, 143.5 panta piekto daļu
un 144. panta piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 14., 107., 208., 250. nr.; 2014, 185. nr.; 2016, 29. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, aiz skaitļiem un vārdiem "2. un 3. punktu" ar skaitļiem un vārdiem "143.4 panta astoto daļu, 143.5 panta piekto daļu";

1.2. aizstāt noteikumu tekstā vārdu "renovācija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "atjaunošana" (attiecīgā locījumā);

1.3. aizstāt noteikumu tekstā vārdu "rekonstrukcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "pārbūve" (attiecīgā locījumā);

1.4. papildināt noteikumus ar 1.33. un 1.34. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.33. to preču piegādes, kuras uzskata par metālizstrādājumiem atbilstoši kombinētās nomenklatūras kodiem, kas noteikti kombinētajā nomenklatūrā un tās grozījumos, un ar šo metālizstrādājumu piegādi saistītos pakalpojumus;

1.34. preces, kuras uzskata par sadzīves elektroniskajām iekārtām un sadzīves elektrisko aparatūru atbilstoši kombinētās nomenklatūras kodiem, kas noteikti kombinētajā nomenklatūrā un tās grozījumos.";

1.5. papildināt II nodaļu ar 58.1, 58.2 un 58.3 punktu šādā redakcijā:

"58.1 Likuma 143.4 pantā minēto īpašo nodokļa piemērošanas režīmu piemēro šo noteikumu 7. pielikumā minēto metālizstrādājumu piegādēm.

58.2 Likuma 143.4 pantā minēto īpašo nodokļa piemērošanas režīmu piemēro tādiem ar šo noteikumu 7. pielikumā minēto metālizstrādājumu piegādi saistītiem pakalpojumiem kā metālizstrādājumu griešana, locīšana, mehāniskā apstrāde, metināšana, velmēšana, tīrīšana, virsmas apstrāde un citas apstrādes formas.

58.3 Likuma 143.5 pantā minēto īpašo nodokļa piemērošanas režīmu piemēro šo noteikumu 8. pielikumā minēto sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādēm.";

1.6. aizstāt 154. punktā vārdus "rekonstruēta, renovēta" ar vārdiem "pārbūvēta, atjaunota";

1.7. papildināt noteikumus ar 7. un 8. pielikumu šādā redakcijā:

"7. pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 3. janvāra
noteikumiem Nr. 17

Metālizstrādājumi, kuru piegādēm piemēro īpašo pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas režīmu

Nr.
p. k.

Kombinētās nomenklatūras kods

Nosaukums

1. 7207 Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti
2. 7208 Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma
3. 7209 Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma
4. 7210 Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu 600 mm vai vairāk, plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu
5. 7211 Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma
6. 7212 Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu
7. 7213 Stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos, no dzelzs vai neleģētā tērauda
8. 7214 Citādi dzelzs un neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus
9. 7215 Citādi dzelzs un neleģētā tērauda stieņi
10. 7216 Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili
11. 7217 Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples
12. 7218 Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās; nerūsējošā tērauda pusfabrikāti
13. 7219 Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu 600 mm vai vairāk
14. 7220 Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm
15. 7221 Nerūsējošā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos
16. 7222 Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda
17. 7223 Nerūsējošā tērauda stieple
18. 7224 Citāds leģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās; citāda nerūsējošā tērauda pusfabrikāti
19. 7225 Plakani citādu leģēto tēraudu velmējumi, ar platumu 600 mm vai vairāk
20. 7226 Plakani citu leģēto tēraudu velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm
21. 7227 Karsti velmēti citu leģēto tēraudu stieņi brīvi tītos saišķos
22. 7228 Citu leģēto tēraudu stieņi; citu leģēto tēraudu leņķi, fasonprofili un speciālie profili; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi
23. 7303 Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna
24. 7304 Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili
25. 7305 Citas dzelzs vai tērauda caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas), ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm
26. 7306 Citādi dzelzs vai tērauda cauruļvadi, caurules un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai citādi sastiprināti)
27. 7314 50 00 Dzelzs vai tērauda perforētas vilktas loksnes
28. 7326 90 98 Citur neminēti un neiekļauti dzelzs vai tērauda izstrādājumi
29. 7407 Vara stieņi un profili
30. 7408 Vara stieples
31. 7409 Vara loksnes un sloksnes, kas biezākas par 0,15 mm
32. 7411 Liela un maza diametra vara caurules
33. 7604 Alumīnija stieņi un profili
34. 7605 Alumīnija stieples
35. 7606 Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas biezākas par 0,2 mm
36. 7608 Alumīnija caurules un caurulītes

8. pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 3. janvāra
noteikumiem Nr. 17

Sadzīves elektroniskās iekārtas un sadzīves elektriskā aparatūra, kuras
piegādēm piemēro īpašo pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas
 režīmu

Nr.
p. k.

Kombinētās nomenklatūras kods

Nosaukums

1. 7321 Dzelzs vai tērauda apkures un virtuves krāsnis, kamīni un plītis (ieskaitot krāsnis ar iebūvētiem centrālapkures katliem)
2. 8418 Ledusskapji, saldētavas un citas dzesēšanas vai saldēšanas iekārtas, elektriskas vai cita veida; siltumsūkņi, izņemot gaisa kondicionēšanas iekārtas pozīcijā 8415*
3. 8421 12 00 Iekārtas drēbju sausināšanai un žāvēšanai
4. 8422 11 00 Mājsaimniecības trauku mazgājamās mašīnas
5. 8415 10 Gaisa kondicionēšanas iekārtas, kam ir ventilators ar motoru un ierīces gaisa mitruma un temperatūras mainīšanai; ieskaitot aparātus, kuros mitrumu atsevišķi neregulē, piestiprināšanai logā, sienā, griestos vai grīdā, autonomie, vai sadalītās (divbloku) sistēmas
6. 8443 31 00 Mašīnas, kas veic divas vai vairākas printēšanas, kopēšanas vai faksa nosūtīšanas funkcijas, spējīgas pievienoties automātiskai datu apstrādes iekārtai (datoram) vai tīklam
7. 8443 32 10 Printeri, spējīgi pievienoties automātiskai datu apstrādes iekārtai vai tīklam
8. 8443 32 80 Kopēšanas mašīnas un faksa aparāti, kas veic tikai vienu funkciju - kopēšanu vai faksa nosūtīšanu, spējīgi pievienoties automātiskai datu apstrādes iekārtai (datoram) vai tīklam (izņemot printerus)
9. 8443 39 00 Printeri, kopēšanas mašīnas un faksa aparāti, komplektā vai atsevišķi
10. 8443 91 10 Citur neminētas un neiekļautas daļas un piederumi iespiedmašīnām, kuras izmanto pusvadītāju ražošanai
11. 8443 91 91 Citur neminētas un neiekļautas daļas un piederumi no čuguna vai lietā tērauda iespiedmašīnām, kurās iespiešanai izmanto plates, cilindrus un citus pozīcijā 8442* minētos tipogrāfijas komponentus
12. 8443 91 99 Citur neminētas un neiekļautas daļas un piederumi iespiedmašīnām, kurās iespiešanai izmanto plates, cilindrus un citus pozīcijā 8442* minētos tipogrāfijas komponentus
13. 8443 99 10 Printeru, kopēšanas mašīnu un faksa aparātu elektroniskie bloki
14. 8443 99 90 Citur neminētas un neiekļautas printeru, kopēšanas mašīnu un faksa aparātu daļas un piederumi
15. 8471 41 00 Datu automātiskās apstrādes iekārtas, kurām vienā korpusā ir vismaz centrālais procesors un viena datu ievades un viena datu izvades iekārta, arī apvienotas
16. 8471 49 00 Datu automātiskās apstrādes iekārtas sistēmu veidā, kurām ir vismaz centrālais procesors, viena datu ievades un viena datu izvades iekārta
17. 8473 Daļas un piederumi (izņemot pārsegus, futrāļus un tamlīdzīgus), kas paredzēti tikai vai galvenokārt pozīcijās 8470, 8471 un 8472* minētajām mašīnām
18. 8517 62 00 Iekārtas balss, attēlu vai citu datu uztveršanai, konversijai un pārraidei vai reģenerācijai, ieskaitot komutācijas un maršrutēšanas aparātus
19. 8523 51 Energoneatkarīgas datu uzglabāšanas ierīces
20. 8450 Veļas mazgājamās mašīnas mājsaimniecībai vai veļas mazgātavām, ieskaitot mašīnas ar sausināšanas ierīcēm
21. 8451 21 00 Žāvēšanas mašīnas ar sausveļas ietilpību līdz 10 kg
22. 8508 Putekļsūcēji
23. 8509 Mājsaimniecības elektromehāniskās ierīces ar iebūvētu elektromotoru, izņemot putekļsūcējus, kas minēti pozīcijā 8508*
24. 8510 Skūšanas, matu griešanas un atmatošanas ierīces ar iebūvētu elektromotoru
25. 8516 Elektriskie caurplūdes un termoakumulācijas ūdenssildītāji un iegremdes sildītāji; elektroierīces telpu apsildīšanai un augsnes sildīšanai; elektriskas ierīces matu veidošanai (piemēram, matu žāvētāji, matu cirtotāji, matu cirtojamās knaibles) un roku žāvētāji; elektriskie gludekļi; citādas elektrotermiskās ierīces mājsaimniecības vajadzībām; sildierīču pretestību elementi, izņemot pozīcijā 8545* minētos
26. 8518 50 00 Skaņas pastiprināšanas elektroierīces
27. 8518 21 00 Atsevišķi korpusos iemontēti skaļruņi
28. 8518 22 00 Vairāki vienā korpusā iemontēti skaļruņi
29. 8519 Skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparāti
30. 8521 Videoieraksta vai video reproducēšanas aparatūra, ar skaņotāju vai bez tā
31. 8528 Monitori un projektori, izņemot televīzijas uztvērējaparatūru; televīzijas uztvērējaparatūra, arī apvienota ar radiouztvērēju vai skaņas, vai video ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūru
32. 9006 Fotoaparāti (izņemot kinokameras); zibspuldzes
* Atbilstoši kombinētajai nomenklatūrai un tās grozījumiem."

2. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

01.01.2018